Avtalsrörelsen 2020 - vad händer härnäst?

Lön & HR | 26.11.2020

av Azets Sverige

Sju månaders prolongering - så lång tid tog det innan industrins parter landade i ett nytt kollektivavtal om 29 månader. Vad händer härnäst?

Avtalet innebär bl a löneökningar om 5,4% utslaget på 29 månader, vilket genererar 2,23% i årstakt. Avtalet löper från 1:a november 2020 till 31 mars 2023 utan retroaktiva löneökningar.

“Märket” om 5,4% kommer att vara styrande inom svensk industri som omfattar ungefär 600.000 anställda. Industrifacken menar att märket kan normera hela den hela svenska arbetsmarknaden och samtidigt gynna Sveriges konkurrenskraft.

Industrin brukar vara normerande för alla andra branscher, men i år är det ingen riktig samordning inom LO då andra förbund har krav på högre ökningar än vad industrin har krävt.

Från arbetsgivarsidan menar man att det har varit besvärligt att landa i ett avtal denna gång på grund av coronapandemin. I år måste hänsyn nämligen tas till företag som till följd av pandemin har väldigt låg betalningsförmåga samtidigt som man behöver landa i avtal som fungerar på arbetsmarknaden och som får acceptans.

Trots en marginellt högre löneökningstakt än förra avtalsrörelsen är det ändå ett högt värde att parterna har landat i ett långt avtal som ger stabilitet på arbetsmarknaden och tydliga förutsättningar för företag att utveckla sin konkurrenskraft.

Hade parterna inte enats om ett avtal före prolongeringen löpte ut hade konflikträtt uppstått. Då hade fackförbunden haft möjlighet att ta ut sin medlemmar i strejk och arbetsgivarsidan hade kunna använda sig av lockout som stridsåtgärd.


Vad händer nu?

Just nu inväntar vi alla med spänning vad resterande delar av avtalsrörelsen kommer att mynna ut i. Det är väldigt många avtal kvar som ska förhandlas innehållande en hel del olika yrkanden från respektive part.

Nu när industrin har satt “märket” är det upp till resterande delar på arbetsmarknaden att föra vidare sina förhandlingar om andra avtal utanför industrin.

Många av de avtal som fortfarande är prolongerade kommer det att inledas förhandlingar kring innan årsskiftet. Vissa har redan inletts där vi ser att några av arbetstagarparterna hotar med strejk.

Vissa avtal är redan i land t ex SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) som under början av november slutit ett avtal med Kommunal om 41 månader och gäller från 1:a november 2020 till den 31:a mars 2024. Avtalet innehåller bl a en riktad satsning på yrkesutbildade medarbetare inom vård, skola och omsorg som får ett extra löneutrymme som fördelas individuellt och differentierat för att öka lönespridningen.

Arbetsgivarorganisationen Almega har den 18:e november tecknat två av sina första avtal, båda på 29 månader med Fastighetsanställdas Förbund. Avtalen innehåller bl a en löneökningsnivå om 5,4%. Tillsammans omfattar avtalen 1.275 olika företag som är anslutna till branschorganisationen och ungefär 11.000 medarbetare inom dessa företag.

Vi på Azets följer avtalsrörelsen aktivt och håller oss ständigt uppdaterade kring de senaste händelserna. Har du som arbetsgivare frågor eller funderingar om hur detta påverkar ert företag är ni välkomna att höra av er till oss.

Kontakta oss

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.