Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan

Lön & HR | 23.09.2022

av Katarzyna Dabrowka

Den 1 juni 2022 trädde ett avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan i kraft. Avtalet samordnar de svenska och japanska allmänna systemen för ålders-, efterlevande- och förtidspension (även sjuk - och aktivitetsersättning för svensk del) och styr om en person ska vara försäkrad för dessa förmåner i Sverige eller Japan. På så sätt minskar alltså risken för att en person förlorar sina intjänade socialförsäkringsrättigheter, i huvudsak pensionsrättigheter, när han eller hon flyttar mellan länderna. 

 

Avtalet mellan Sverige och Japan är en så kallad pensionskonvention, vilket innebär att det är pensionsförmåner och de pensionsknutna arbetsgivaravgifterna som omfattas av avtalet. I övriga delar av socialförsäkringen tillämpas intern rätt i respektive land.

 

Huvudregeln i avtalet innebär att en arbetstagare eller egenföretagare som arbetar i en avtalsslutande stat, endast omfattas av arbetslandets socialförsäkringslagstiftning. Det är, till exempel, lättare för en svensk som då arbetar i Japan att få kvalificera sig för japansk pension. Det finns dock undantag från denna regel som t.ex vid utsändning. Då finns istället möjlighet att kvarstå i hemlandets socialförsäkring. Då avtalet även är en så kallad avsiktskonvention, är det avsikten vid utsändningstillfället som avgör vilket land som  försäkringen tillhör. För en svensk arbetsgivare som sänder ut en svensk medarbetare till Japan, innebär det alltså att man betalar de pensionsrelaterade socialavgifterna i Sverige under utsändningstiden om den inte väntas överstiga 5 år. De övriga socialavgifterna betalas i Japan enligt japanska regler. Skulle utsändningen förväntas överstiga 5 år omfattas medarbetaren av lagstiftningen i Japan och inga avgifter ska betalas i Sverige. 

 

Sverige har liknande pensionskonventioner med andra länder såsom USA, Kanada, Sydkorea, Indien och Filippinerna.  

 

Om du ska sända en medarbetare till Japan, ta kontakt med Försäkringskassan i god tid för att få ett utsändningsintyg. Detta intyg styrker i vilket land de sociala avgifterna ska betalas och ska tillhandahållas arbetsgivaren i både Sverige och Japan, så att rätt rapportering görs. 


Har ni som arbetsgivare några frågor kring reglerna för utländsk personal? Kontakta oss på Azets. Vi är experter inom löneadministration, redovisning och HR, och erbjuder rådgivning till företag.

post author

Om författaren Katarzyna Dabrowka

Katarzyna arbetar som Lönekonsult/Expats specialist på Azets