Att tänka på vid anställning av sommarvikarier

Lön & HR | 20.05.2024

av Beatrice Lien

Would you like to read the article in English? Click here

Snart är det sommar och semester för många anställda och för företagen finns det ofta behov av att täcka upp för den ordinarie personalen genom att tillfälligt anställa fler personer. Det är inte ovanligt att sådan tillfällig personal utgörs av unga personer som dessutom är nya på arbetsmarknaden. Som arbetsgivare är det viktigt att följa alla regler som en tidsbegränsad anställning medför och att arbetet kan utföras på ett säkert sätt. Dels för att följa lagar och regler, dels ur ett hållbarhetsperspektiv.  

 

Anställningsform 

Det är viktigt att välja rätt anställningsform för den tillfälliga personalen. Det är anställningens syfte som avgör vilken form som är aktuell. Under sommaren anställs ofta personer för att ersätta ordinarie personal under en begränsad tid, då är det ett vikariat det är frågan om. Handlar det dock om att utöka eller tillsätta personal under en begränsad tid så är det en särskild visstidsanställning som är aktuell.  

Som arbetsgivare är det viktigt att hålla koll på när en visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning. Till exempel, går ett vikariat över till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Här är det viktigt att du som arbetsgivare säkerställer att du har aktuella och korrekta uppgifter i personalregistret och rutiner för att följa upp tidsgränser. Har du en lönepartner kan du vända dig till dem för att se vilka funktioner och rapporter som kan finnas tillgängligt.

 

Särskilda arbetsmiljöregler för unga 

Den som är ung och ny i arbetslivet löper större risk att skada sig på jobbet av olika anledningar. Unga är till exempel extra känsliga för kemiska ämnen och psykiskt utmanande arbetsuppgifter.

När du som arbetsgivare anställer minderåriga gäller särskilda bestämmelser för hur de får arbeta. Arbetsmiljöverket har information som vänder sig särskilt till arbetsgivare som anställer unga. Bland finns det särskilda regler för hur många timmar de får arbeta och mellan vilka tider på dygnet. Vissa arbetsuppgifter får de inte alls utföra, tex sälja alkohol, eller utföra tunga lyft eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld.

Ett systematiskt och proaktivt arbetsmiljöarbete är viktigt för att förebygga skaderisker. En HR partner kan vara en sund investering för de företag som är i behov av stöd eller råd. 

 

Skatteavdrag och avgifter 

Enligt huvudregeln går gränsen för när arbetsgivare ska göra skatteavdrag och betala sociala avgifter vid 1000 kr under inkomståret, men det finns undantag för skolungdomar och studerande vad gäller skatteavdraget. 

I år (2024) kan en anställd skolungdom eller studerande tjäna upp till 24.237 kr utan att betala skatt. Om den anställde inte vill att det ska dras skatt se då till att denne inkommer med ett intyg om detta till er. Blankett för detta intyg finns hos Skatteverket. Om skolungdomen/ den studerande avser att arbeta mer och kommer att tjäna mer än 24.237 kr kan det istället vara aktuellt för den anställde att ansöka om ett jämkningsbeslut för att få ett preliminärt skatteavdrag som är anpassat till den förväntade inkomsten. 

För att lönen ska bli korrekt är det viktigt att information om vilken typ av skatteavdrag som ska göras kommer löneansvarig tillhanda i tid. Om skatteavdrag sker felaktigt kan den anställde behöva vänta på pengarna tills efter att denne har deklarerat året efter. 

 

Lön och semesterersättning 

Alla anställda tjänar in semesterlön och semesterledighet, men semesterledigheten kan avtalas bort för anställningar som pågår i högst 3 månader. Semesterersättningen kan däremot inte avtalas bort och den får heller inte vara inkluderad i den avtalade tim- eller månadslönen, den måste alltid redovisas separat. Utbetalningen av semesterersättningen får dock ske i samband med att lönen betalas ut, så länge anställningen pågår under högst 3 månader, annars ska det ske inom en månad från det att anställningen upphörde.

Under sommarmånaderna förekommer det även att företag vänder sig till säsongsarbetare från andra länder. I denna artikel förklarar vi vad som gäller vid anställning av säsongsarbetare från utlandet.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Beatrice Lien

Auktoriserad lönekonsult och kvalitetsansvarig för affärsområdet Pay.