2020 – dags för nya kollektivavtal

Lön & HR | 24.02.2020

av Beatrice Lien

Det nya året har precis börjat och med det kommer nya spännande utmaningar och möjligheter, även inom löneområdet. Vi på Azets har rustat upp extra mycket inför 2020 eftersom detta är ett händelserikt år då majoriteten av kollektivavtalen i Sverige löper ut och ska omförhandlas.

På den svenska arbetsmarknaden finns det ca 670 kollektivavtal gällande löner och anställningsvillkor. Under 2020 ska 485 av dessa avtal omförhandlas. Först ut under mars månad är bland annat Detaljhandelsavtalet mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangavtalet mellan Visita och HRF samt de normerande avtalen inom industrin.

Det är viktigt för alla arbetsgivare att de överenskommelser som har gjort efterlevs. Det omfattar utöver lagar, regler och kollektivavtal även lokala avtal och överenskommelser av individuell karaktär. Det kan bli kostsamt att begå avtalsbrott (även om det sker oavsiktligt) då det kan leda till tvister och skadestånd. Det kan också innebära att ni upplevs som en mindre attraktiv arbetsgivare. God regelefterlevnad skapar förutsägbarhet och trygghet – både för arbetsgivare och arbetstagare.

Följer ni förhandlingarna inom ert avtalsområde?  

De förändringar som de nya avtalen för med sig är ännu inte fastställda, men det vi redan nu kan utgå från är att det kommer att ske förändringar som behöver implementeras i såväl det löneadministrativa arbetet som andra personalrelaterade processer och system. Är du förberedd är det enklare att göra en förändring, därför kan det vara en god idé att följa avtalsförhandlingarna som pågår inom just ert avtalsområde. 

Är du osäker på när ert kollektivavtal löper ut?

Tack vare vår breda kundbas har Azets gedigen erfarenhet och kompetens inom lagar, regler och avtal från många olika branscher. Kontakta gärna oss om du har funderingar gällande hur avtalet bör tillämpas.

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

post author

Om författaren Beatrice Lien

Auktoriserad lönekonsult och kvalitetsansvarig för affärsområdet Pay.