EDI-Invoice
 
 
 

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Azets Document Solutions tjänster erbjuder bland annat erfarna konsulter som använder olika programvaror och integrationer för att hjälpa er att skapa ett digitaliserat och automatiserat faktureringsflöde.

 

piggy-bank.svg

Med ett digitaliserat och automatiserat faktureringsflöde sparar ni både tid och pengar samtidigt som er personal kan koncentrera sig på andra mer viktigare uppgifter.

 

cheque.svg

Utan manuell hantering blir kvaliteten på betalningar och finansiella data högre.

 

graph-bar-increase.svg

Med Azets Document Solutions erfarenhet kan vi skapa ett effektivt flöde för fakturahantering som anpassas efter era krav och behov där ni vill minimera er hanteringen av fakturor.

manatcomputer_750x600.jpg

 

 

  • Faktureringsprocessen är helt digital

 

  • Alla data finns tillgängliga digitalt, såväl finansiell information som tillhörande bilagor

 

  • Ett automatiserat arbetsflöde kan fångaupp avvikelser och fel

Skapa en effektiv process för e-fakturering

Azets kan hjälpa er att skapa en helt digital och automatiserad faktureringsprocess, något som våra kunder sparar tid, resurser och pengar på. Avancerad teknik för datafångst och fakturabehandling gör flödet mer effektivt. Dessutom blir kvaliteten på betalningar och finansiella data högre när de inte längre hanteras manuellt.

 

Azets fakturaskanning erbjuder mervärde

Fakturorna skickas till vår produktionsanläggning där de bearbetas för digitalisering från pappersoriginal till digitala filer. Digitala format som pdf, tif och xml skickas automatiskt vidare till våra kunders ERP och/eller finansiella system för vidare hantering. ADS hanterar också stora volymer av PDF-fakturor som kommer till vår produktionsanläggning via dedikerade e-mailkonton och integreras i det flöde av digitaliserat material in i våra kunders system.

Med ett automatiserat arbetsflöde kan signaler och notiser om avvikelser skickas till rätt personer. Automatiserade regler kan skapas för sådant som leverantörs-ID, datamängd och dataformat. Den digitala tillgången till data ger er bättre kontroll över ekonomiska processer och större insyn i leverantörernas beteende.

 

Så används EDI (Electronic Data Interchange)

EDI (Electronic Data Interchange) är en väletablerad process för digital kommunikation mellan olika filsystem och överförs till mottagaren som strukturerad information i överenskommet format, till exempel EHF.

Azets Document Solutions har många års erfarenhet av digitalisering av fakturor oavsett om de är pappersfakturor, pdf-fakturor eller e-fakturor via EDI/EHF, där den digitaliserade datan kan användas i den fortsatta faktureringsprocessen på ett bredare sätt, för att kommunicera med andra system och partner för att automatisera ännu fler av era dokumentflöden.

work-environment-illustration.jpg

Vill du veta mer? Kontakta oss via telefon eller kontaktformuläret nedan

Telefon  
Fagersta +46 76 765 39 88
Uppsala  +46 72 063 55 59
Sälj Michael Palmaer  +46 76 765 02 05 


Huvudkontor/Produktion/Besöksadress
Azets Document Services AB
Kristiansbergsvägen 17
737 30 Fagersta

Produktion
Azets Document Solutions AB
Vaksala-Eke 67
755 94 Uppsala

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.

Vanliga frågor

Vad är EDI (Electronic Data Interchange?

Det är en process som skapar kommunikation mellan digitala filsystem. Det finns många olika standarder som har utformats efter specifika branschers behov, men alla innebär de att en serie meddelanden skickas mellan sändare och mottagare. Meddelandena motsvaras av olika dokument.

Vad är EHF?

EHF är ett EDI-format för digital kommunikation som bestämts av både sändare och mottagare. Det finns många olika EDI-format som skapats för olika behov. På Azets Document Solutions använder vi oss främst av EHF.