Dokumentskanning
 
 
 

Dokumentskanning

Vi vet hur man effektivt skannar arkiv med dokument i en mängd olika format och råmaterial.

 

 

cog.svg

Överlåt hela skanningsprocessen till en partner med lång och gedigen erfarenhet

 

clock-3.svg

Vi skannar snabbt och effektivt

 

cursor-devices.svg

Alla era dokument blir tillgängliga digitalt omgående

manworkingattablet_750x600.jpg

 

 

 • Våra experter på ADS kan hjälpa er att skanna det mesta som behöver digitaliseras hos er.

 

 • All information i ert råmaterial kan troligen fångas upp med OCR-teknik.

 

 • Vår tjänst omfattar också logistik genom till exempel hantering av ert arkiv såsom upphämtning, arkiv- och arkivtjänster men också vid behov destruktion enligt branschstandard.

Skräddarsydd effektivisering

ADS erbjuder tjänster för dokument- och arkivskanning där vi utgår från det enskilda företagets behov och hittar den lösning som passar er bäst. Våra kunder finns inom en mängd olika branscher såsom hälso-och sjukvård, medicin, försäkring, finans, konsulter, kyrkor, muséer och olika typer av organisationer, myndigheter, kommuner och statliga samt privata företag. Vi arbetar hela tiden med att göra våra tjänster bättre och utvecklar dem för att kunna anpassa dem för varje enskild kund och behov.

 

Våra skannrar fångar upp allt

I vår produktion använder vi utrustning för digitalisering genom skanning med den effektivaste teknologin och med modern programvara för till exempel OCR (optisk textigenkänning) vilket underlättar för en korrekt skanning och tolkning för den fortsatta registrering av arkivmaterial, där det kan finnas allt från handskriven text och tryckta symboler till streckkoder, kryssrutor och siffror. 

I ett typprojekt hos Azets Document Solutions där vårt uppdrag är digitalisera fysiska handlingar och dokument eller vid implementering av ett e-arkiv följer vi en väl utvecklad process för att säkerställa en rad parametrar, ansvarsområden och beslutspunkter vilket har målet att strukturera arbetsmetoder och säkerställa kvalitetsnivåer samt kontrollpunkter. Alla kundprojekt startar med ett uppstartsmöte där arbetsformer och målsättningar definieras och avtalas. Kontinuerligt under projektet eller kunduppdraget dokumenterar och följer vi upp kvalité och överenskomna parametrar/SLA’er för att leverera på detta. Behöver justeringar göras har vi en nära dialog med vår kund för bästa och snabbaste resultat. 

Här är några av alla de dokumenttyper och format vi har skannat och digitaliserat:

 • Fakturor
 • Pensionsfondsblanketter
 • Försäkringsblanketter
 • Presentationsbilder
 • Ritningar
 • Mikrofilmer av olika typ
 • Mikrofiche av olika typ
 • Antika tryck och affischer
 • Bibliotekskort och kortkataloger
 • Kartor
 • Fotografier
 • Diabilder och negativ, diabildsramar
 • Böcker och gamla liggare
 • Ordrar
 • Patientjournaler och restjournaler
 • Ansökningshandlingar i olika typer och format
 • Korrespondens av olika typer

ADS tjänster syftar till att tillgängliggöra information effektivt och vara stödjande i utvecklingen av era arbetsprocesser så kan ni känna er trygga i att ni får bästa resultat samtidigt som er personal kan fokusera på viktigare arbetsuppgifter. ADS är experter på datafångst och konvertering av information till digitala format och vi använder den bästa tekniken och med vår gedigna erfarenheten som behövs för att ta hand om de olika typer av dokument som tar upp plats på ert kontor eller i era arkiv.

Vanliga frågor

Vad är OCR (Optical Character Recognition)?

OCR-funktionen används vid skanning och är en programvara för textigenkänning. Den har skapats speciellt för att kunna fånga upp allt på det skannade pappret, från handskriven text till kryssrutor. Vid digitaliseringen ser programvaran till att all information bevaras i sin helhet med viss reservation för gammal text eller typsnitt samt handskriven text som kan vara svårtydd *).

Hur lång tid tar det att digitalisera vårt arkiv?

Det beror på hur stort det är förstås, men när alla dokument väl har organiserats och processer samt rutiner har anpassats är själva produktionsprocessen ganska enkel och beror därefter på hur stort arkiv det är. Vår erfarenhet är dock att projekt för digitalisering av lite större arkiv kan omfatta många månader, beroende av logistik, krav på tillgänglighet av råmaterial under projekttiden samt exempelvis efterbearbetning av råmaterial som destruktion eller returnerande beroende på bevarandekrav. Ofta är inte tidsfaktorn avgörande utan slutprodukten, det digitaliserade materialet måste hålla högsta kvalité, vara granskat och godkänt. Detta är ADS stora fördel genom att vi i alltid sätter kvalitén främst, för att bevarande för framtiden ska kunna säkerställas.

Vill du veta mer? Kontakta oss via telefon eller kontaktformuläret nedan

Telefon  
Fagersta +46 76 765 39 88
Uppsala  +46 18 750 53 00
Sälj Michael Palmaer  +46 76 765 02 05 
Sälj Mats Tärn +46 72 067 58 53


Huvudkontor/Produktion/Besöksadress
Azets Document Solutions AB
Kristiansbergsvägen 17
737 30 Fagersta

Produktion
Azets Document Solutions AB
Kungsängsvägen 29B
753 23 Uppsala

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.