Viktiga lagar och förändringar ha koll på 2024

Lön & HR | 02.01.2024

av Azets Sverige

Would you like to read the article in English? Click here

Vid årsskiftet trädde nya lagar och regler inom lönehantering och HR i kraft som kan påverka dig som arbetsgivare. I denna artikel listar vi de viktigaste nyheterna att hålla koll på som gäller från 1 januari 2024. 

 

Viktiga värden som gäller from 2024-01-01 

  • Prisbasbelopp för 2024 ändras till 57 300 kr och det förhöjda prisbasbeloppet är 58 500 kr. Prisbasbeloppen påverkar bl.a. skatter, bilförmånsberäkning, beräkning av kostförmån, studiemedel, tjänstepension samt föräldra- och sjukpenning. 
  • Det nya inkomstbasbeloppet är 76 200 kr och påverkar bl.a. beräkningen av den högsta pensionsgrundande inkomsten. 
  • För traktamente så höjs den skattefria schablonersättningen för en hel dag till 290 kr och till 145 kr för en halvdag. 
  • Kostförmån höjs till 300 kr per dag respektive 60 kr för frukost och 120 kr för lunch eller middag. 
  • Den högsta skattefria årsinkomsten för ungdomar är 24 237 kr för 2024. 
  • Värdet för skattefri julgåva höjs till 550 kr och värdet för jubileumsgåva ändras till 1650kr. 

 

Nyheter inom förmåner 

  • Lån: Om en anställd eller uppdragstagare får ett förmånligt lån av uppdragsgivaren, d.v.s ett räntefritt lån eller ett lån där räntan understiger marknadsvärdet, räknas detta som en ränteförmån. Enligt den nya budgeten höjs jämförelseräntan av förmånen. Värdet av ränteförmånen beräknas utifrån skillnaden mellan den anställdes ränta och statslåneräntan plus 1,5%. Tidigare var det1%. 
  • Bostad: Fri eller subventionerad bostad räknas som en skattepliktig förmån. I arbetsgivardeklarationen, ska du som arbetsgivare använda ett schablonvärde för värderingen av förmånen. Skatteverket har fastställt schablonvärdena för beskattning, se till att omvärdera förmånen så att beskattningen för år 2024 blir korrekt. Några exempel på de nya schablonvärdena är 129 kr per kvadratmeter och månad för Storstockholm region, 117 kr för Storgöteborg region och 125 kr för Stormalmö region. 
  • Bil: Bilförmånsvärdena påverkas bl.a. av det nya prisbasloppet som nämns ovan, så glöm inte att omvärdera förmånen för 2024. 
  • Cykel: För värdering av förmånen tar man hänsyn till marknadsvärdet av cykeln samt statslåneräntan vid utgången av november året före inkomståret. Se till att omräkna cykelförmåner så att det stämmer med för år 2024. 

 

Nya fält i arbetsgivardeklarationen 

Den 1 september 2023 infördes nya fält i Arbetsgivardeklarationen för personer som saknar personnummer eller samordningsnummer. För individer som endast har födelsetid i ruta 222, behöver du även ange även födelseort i ruta 077 samt landskod för födelseort i ruta 078.  

Vidare fr.o.m. 1 januari 2024 ska styrelsearvode särredovisas i det nya fältet 023. Styrelsearvodet ska också redovisas som kontant ersättning och förmåner redovisas som tidigare. Anledningen till den utökade rapporteringen beror på informationsutbyte mellan länderna. 

 

Sociala avgifter för ungdomar 

Vid beräkning av sociala avgifter för ungdomar som vid årets början har fyllt 15 år men ännu inte är 18 år, har man tidigare betalat ålderspensionsavgift på endast 10,21% på ersättningar upp till max 25 000kr per kalendermånad. Den nedsättningen slopas from den 1 januari 2024. Det innebär att även denna åldersgrupp omfattas av full avgift på 31,42%.    

 

Expertskatt 

Utländska medborgare med särskilt kvalificerade arbetsuppgifter eller som har en månadslön över en viss gräns, kan få en skattelättnad på sina tjänsteinkomster enligt ett särskilt beslut från Forskarskattenämnden. Regeringen har beslutat att utvidga tidsgränsen för besluten från 5 till 7 år. Bolag med beslut beviljade för 5 år kan under vissa förutsättningar ansöka om förlängning. Detta gäller för vistelser som påbörjats efter den 31 mars 2023.  

 

Forsknings- och utvecklingsavdraget (FoU) 

FoU-avdraget innebär att företag som anställer personer som arbetar med kvalificerad forskning eller utveckling betalar lägre arbetsgivaravgifter och lägre allmän löneavgift. Avdraget infördes 2014 och har förstärkts av regeringen sen dess. Lagen har setts över och ersatts med en helt ny lag som gäller fr.o.m. den 1 januari 2024. Den nya lagen innebär att avdraget kan ges med max 20% av avgiftsunderlaget för individer som omfattas av den.  Taket för den sammanlagda nedsättningen uppgår till 3 000 000 kr per månad och per koncern.  

 

FORA - Månadsrapportering för arbetare 

Svenskt Näringsliv och LO har nått en överenskommelse om att Fora övergår till månatlig hantering av Avtalspension SAF-LO. Den månatliga rapporteringen gäller från den 1 januari 2024. I första hand blir bolag med arbetare berörda. Detta innebär en rad förändringar för bolag som har anställda med SAF-LO. Bl.a. behövs en ny process för månadsrapportering sättas. Det införs även en ny uppmärkning av samtliga anställda arbetare med en så kallad FOK-kod, som är den tekniska beskrivningen av uppmärkningen.

 

Många förändringar och nyheter har trätt i kraft vid årsskiftet och vi på Azets hjälper er att möta dessa förändringar. Vi på Azets är experter inom löneadministration, HR och redovisning. Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller rådgivning. 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev 

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.  

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.