SINK-skatt – dags att ansöka om beslut

Lön & HR | 20.12.2023

av Jonas Larsson

Would you like to read the article in English? Click here

Personal som är bosatt utomlands och har anställningsinkomster från arbete i Sverige ska normalt beskattas enligt SINK – Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. För att SINK-skatten ska gälla krävs ett beslut från Skatteverket, vilket det nu är tid att ansöka om.  

 

För vilka gäller SINK-skatten? 

SINK-skatten omfattar anställda i utlandet med inkomst från Sverige där anställningen avser högst sex månader. De anses då vara begränsat skatteskyldiga och SINK gäller. I de fall där arbetet avser mer än sex månader gäller ordinarie beskattningsregler.  

 
SINK-skatten omfattar bl.a. dessa inkomster: 

  • Lön och förmåner i enskild tjänst, om verksamheten bedrivs i Sverige 
  • Styrelsearvode, oavsett var uppdraget utförts 
  • Semesterersättning 
  • Pension på grund av statlig eller kommunal anställning 
  • Belopp från privata pensionsförsäkringar från Sverige 

 

Definitiv källskatt 

SINK-skatten är en så kallad definitiv källskatt och uppgår till 25%. Arbetsgivaren drar av skatten på bruttolönen och den anställde behöver inte deklarera sina inkomster. Den anställde kan inte göra avdrag på sin inkomst, t.ex. för avdrag för utgifter för resor till och från arbetet. 

 

Att ansöka om SINK 

För att SINK-skatten ska gälla krävs ett beslut från Skatteverket som man måste ansöka om. Ansökan och beslut om SINK är bundna till ett inkomstår i taget. Man behöver alltså ansöka om nytt beslut om SINK ska gälla även för en period under nästkommande inkomstår. Ansökan kan skickas in till Skatteverket av antingen arbetsgivaren, den anställde eller en tredje part. Exempelvis erbjuder vi på Azets denna tjänst. Skatteverket handlägger ansökningar för nästa inkomstår tidigast i december året före det inkomstår som ansökan avser. Blankett för nästa år publiceras i slutet av året på Skatteverkets hemsida.  

 

Är ni redan kund hos Azets så kan vi hantera ansökan om SINK-skatt åt er. Vänligen kontakta oss så hjälper vi er gärna genom hela processen.  

 

Har ni som arbetsgivare några frågor kring reglerna för utländsk personal? Kontakta oss på Azets. Vi är experter inom löneadministration, redovisning och HR, och erbjuder rådgivning till företag.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Jonas Larsson

Jonas arbetar inom lön på Azets som Expatriat Specialist och säkerställer intern och extern support inom lönehantering för Expatriater. Jonas tar även ett helhetsgrepp på utbildning samt utveckling av interna rutiner och processer.