Hur väl känner du till semesterreglerna i de nordiska länderna?

Lön & HR | 23.04.2024

av Azets Sverige

Would you like to read the article in English? Click here

Vi går nu in i månaderna för semesterplanering och semesteradministration. Detta är inte det enklaste pusslet att lägga - särskilt om ert företag verkar i flera länder - med deras specifika semesterlagar som måste beaktas. Hur väl känner du till semesterreglerna i Sverige, Danmark, Norge och Finland? 

"Vi förstår komplexiteten företag möter när de hanterar semestrar över gränserna", säger Erik Bekkåsen, Director HR & Payroll Services Nordic på Azets. "Det är därför vi stödjer våra kunder för att förenkla semesterplanering och administration, säkerställa efterlevnad av lokala föreskrifter samtidigt som vi optimerar operativ effektivitet." 

De nordiska länderna har mycket gemensamt. Vi har språkliga likheter, affärskulturerna är ganska lika, och vi skyddas alla av arbetsmiljölagar för att säkerställa stabilitet och säkerhet i anställningsförhållandet. Det finns dock ändå vissa skillnader som det är bra att vara medveten om - särskilt när gäller det aktuella ämnet semester och semesterregler. I den här artikeln tar vi upp några av de främsta semesterreglerna i varje nordiskt land. 

Semesterlagen i alla länder har samma syfte - att säkerställa att alla anställda får årlig ledighet och att arbetstagaren kan vara frånvarande från arbetet med ekonomisk kompensation under semesterperioden. Men med detta sagt varierar metoden mycket från land till land. Så hur väl känner du till de olika semesterreglerna i de nordiska länderna?

 

Semesterregler i Sverige 

Nedan listar vi några av de viktigaste semesterreglerna att vara medveten om i Sverige: 

 • Alla anställda har rätt till 25 lediga dagar under ett semesterår. Genom kollektivavtal eller andra avtal kan arbetstagaren ha rätt till fler dagar, till exempel 28, 30 eller 35 dagar, men du kan aldrig komma överens om färre dagar än de som anges i lagen. 
 • Lagen säger också att anställda ska ha möjlighet till 4 veckors sammanhängande semesterledighet under huvudperioden, vilket är från juni till augusti. 
 • Den svenska semesterlagen räknar arbetsdagar från måndag till fredag (om inte arbetstagaren normalt arbetar på helger). 
 • Alla heltidsanställda har normalt rätt till 25 dagars semester, men hur många av dessa som är betalda beror på hur mycket du har arbetat, eller snarare hur mycket du har tjänat in. Den svenska semesterlagen talar om intjänandeår och semesterår: Intjänandeåret är året då du tjänar, eller arbetar in semestern och semesteråret är året då du tar ut semestern. För de flesta företag löper intjänandeåret från den 1 april till den 31 mars år 1, och semesteråret under samma period nästa år. Om den anställde arbetar under hela intjänandeperioden, utan frånvaro som är baserad på semesterlön, har den anställde med andra ord tjänat in 25 betalda dagar som kan tas ut under semesteråret. Via kollektivavtal eller andra avtal kan du avvika från denna regel och ha sammanfallande semester- och intjänandeår, oftast beräknat enligt kalenderåret. Då behöver den anställde inte tjäna in de betalda semesterdagarna i förväg utan gör det kontinuerligt under samma semesterår som ledigheten tas ut. 
 • Anställda kan överföra upp till 5 dagars semester till året efter och inom 5 år. 
 • Arbetsgivaren måste betala ut semesterlönen till arbetstagaren i samband med semestern. 
 • När en anställd slutar har hen rätt till semesterersättning (istället för semesterlön) för semestern som hen har tjänat men inte använt. Detta kan vara kvarvarande semesterdagar för innevarande år, sparade semesterdagar från tidigare år eller semesterdagar som har tjänats under innevarande år. Semesterlönen för alla dessa dagar måste beräknas enligt samma regler som för semesterlön under anställningen. Pengarna måste betalas ut till arbetstagaren så snart som möjligt, och senast månaden efter att hen har lämnat. 

Tänk på att det finns väldigt många olika kollektivavtal i Sverige. Beroende på vilket kollektivavtal som gäller på företaget, kan semesterreglerna se lite olika ut. 

Semesterregler i Danmark

En ny semesterlag infördes i Danmark i september 2020 som innebär att anställda tjänar in och tar sin semester under samma period. Detta innebär att alla anställda kan ta betald ledighet redan det första året av sin anställning - samma år som de tjänar dem. För nya anställda innebär detta att de inte behöver vänta till nästa år för att kunna dra nytta av betald semester, vilket är en skillnad från tidigare. 

Här är några semesterregler i Danmark att vara medveten om: 

 • Semestern i Danmark tjänas in från den 1 september till den 31 augusti. En anställd tjänar 2,08 dagar per månad, vilket motsvarar totalt 25 dagar per år. Semestern kan användas så snart de har tjänats, men senast den 31 december efter intjäningsperioden. Till exempel ska de 25 dagar som tjänats från den 1 september 2023 till den 31 augusti 2024 användas före den 31 december 2024. 
 • Arbetstagaren kan få 5 semesterdagar överförda eller utbetalda i januari om arbetstagaren bara har använt 20 dagar.
 • Den danska semesterlagen räknar arbetsdagar från måndag till fredag. 
 • Semesterersättningen på 1% tjänas in under samma period. Semesterersättningen kan antingen betalas ut som en uppdelning i maj och augusti eller under den månad semestern används. 
 • Förutom ovanstående, som regleras i semesterlagen, kan ett företag välja att ha "Feriefri" dagar / friskvårdsdagar / en sjätte semestervecka, som hanteras enligt företagets regler och inte omfattas av semesterlagen. 
 • Heltidsanställda får bara sin ordinarie lön utbetald under betald semester, medan timavlönade anställda måste ansöka om sin semesterersättning via "Feriekonto," i samband med sina specifika semesterdagar.

 

Semesterregler i Norge 

Enligt den norska semesterlagen har anställda rätt till 21 dagar och har rätt till 10,2% semesterersättning. Företag som arbetar med 12% semesterersättning har vanligtvis infört ett semesterberättigande på fem veckor för sina anställda (som innebär fyra avtalade dagar utöver den lagstadgade rätten). 

 • Arbetstagaren kan få 10 semesterdagar överförda till nästa år. 
 • Den norska semesterlagen räknar arbetsdagar från måndag till fredag, så en semestervecka motsvarar 5 arbetsdagar. 
 • I Norge är den 1 maj och 17 maj betalda helgdagar, utöver andra internationella helgdagar. 
 • Anställda som inte har varit heltidsanställda under intjänandeåret kan välja att inte ta ut semester i den utsträckning som semesterlönen inte täcker förlusten av lön under semestern. 
 • Arbetstagaren har rätt att ta tre sammanhängande veckor semester i perioden 1 juni till 30 september. Detta kallas huvudsemesterperioden. Exakt timing inom denna ram kan arbetsgivaren besluta om, om det inte nås en överenskommelse mellan anställd och arbetsgivare. att bestämma om. Arbetstagaren har också rätt till de återstående 6 semesterdagarna i följd, men arbetsgivaren har mandatet att bestämma den exakta timingen för dessa semesterdagar också. 
 • I Norge betalas semesterlönen normalt ut på en gång, vanligtvis i juni. 
 • Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda tar semester. Även om arbetstagaren är sjukskriven på lång sikt bör arbetsgivaren se till att arbetstagaren tar semester, om möjligt.

 

Semesterregler i Finland 

Semesterlagen i Finland varierar ganska mycket jämfört med många andra europeiska länder och det finns många obligatoriska bestämmelser som inte kan avtalas annorlunda. Därför är utländska företag skyldiga att följa finska bestämmelser även om företaget kan ha strikta globala policys. 

 • Semesterberäkningsåret är mellan den 1 april och den 31 mars året efter. 
 • I Finland tjänar en anställd semester genom att arbeta, och intjänandet är baserad på antingen 14-dagarsregeln eller 35-timmarsregeln. 
 • En anställd har 24-30 semesterdagar per år beroende på anställningens längd. Med andra ord har nyanställda färre betalda semesterdagar att använda än en anställd med längre anställningstid. 
 • Om en anställd, enligt anställningsavtalet, arbetar mindre än 14 dagar under en månad tjänar den anställde semester om det finns minst 35 arbetstimmar per månad. 
 • Anställningsavtalet bestämmer vilken typ av intjänande som tillämpas på anställningen. Om den anställde tjänar semester enligt 14-dagarsregeln och om det av någon anledning finns en månad när den anställde inte arbetat minst 14 dagar, tjänar den anställde inte semester under denna månad. Även om den anställde arbetar 35 timmar denna månad, kommer inga semesterdagar att tjänas in under denna regel. 
 • Arbetstagaren har rätt att begära tidpunkt för semestern, men det är arbetsgivarens rätt att besluta om när den anställde tar sin semester (detta gäller för alla nordiska länder). Arbetsgivaren måste meddela arbetstagaren om godkänd semesterperiod senast 1 månad före semestern börjar. Under vissa speciella omständigheter kan anmälningstiden vara senast 2 veckor före semestern börjar. 
 • Som huvudregel bör 24 dagar beviljas under en semesterperiod och resten av semesterdagarna under vinterperioden. 
 • Beräkningen av ledighetsdagar beror på kollektivavtalet, som specificerar om lördagar ingår i räkningen av semesterdagar. Därför kommer en vecka att bestå av antingen fem eller sex semesterdagar (om lördagar ingår). 

 

Nordisk lönehantering är vårt specialområde 

Azets erbjuder en nordisk lönetjänst i Norge, Sverige, Danmark och Finland - hela den nordiska marknaden med bara en kontaktpunkt. 

"Vi tror att effektiv semesterplanering inte borde vara en lyx reserverad endast för stora företag," tillägger Bekkåsen. "Med oss kan företag i alla storlekar effektivisera semestertjänsten, spara tid och resurser samtidigt som vi säkerställer efterlevnad av lokala föreskrifter." 

Lönehantering är Azets specialområde, vilket innebär att vi har särskild kompetens inom HR och lönehantering i hela Norden. Låt Azets hjälpa dig med alla dina komplexa lönefrågor - vi finns här för att hjälpa dig.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.