Övergång till månatlig rapportering för Fora

Lön & HR | 23.02.2024

av Katarzyna Kaniecka

Would you like to read the article in English? Click here

Svenskt Näringsliv och LO har nått en överenskommelse att Fora övergår till månatlig hantering av Avtalspension SAF-LO. I första hand blir bolag med arbetare berörda. I sinom tid blir även tjänstemän som har försäkringar hos Fora berörda, men det kommer ske under 2025.  

Själva avtalet om övergången till den månatliga rapporteringen trädde i kraft i början på året och den första månadsrapporteringen avser löner utbetalda i januari 2024. För att ge tid att ställa om ges en övergångsperiod där rapportering för januari och februari kan göras i mars.  

 

Fördelar med den nya överenskommelsen

Med månadsrapportering vill man skapa större möjligheter till avkastning för arbetare som har sin tjänstepension administrerad vid Fora. När deras premiepensioner nu överförs varje månad, istället för årligen som tidigare, skapar det liknande förutsättningar som för tjänstemän vars premier redan nu rapporteras månatligen.

Rent administrativt, underlättar det även för företag som faktureras av Fora. Istället för uppskattade kostnader som baseras på föregående års rapportering eller preliminär rapportering, blir de nu fakturerade för arbetares verkliga kostnader. På så sätt får företag mer korrekt redovisning i samband med övergången till månatlig rapportering.

 

Att ställa om till månatlig rapportering

Som nämnt ovan, ges extra tid så att rapportering för januari och februari kan göras i mars. För dig som är arbetsgivare och har anställda som har avtalspension SAF-LO, har vi listat några smarta tips om att underlättar en jämn och fin övergång.

  • Anställningskategorier 

Det är alltid viktigt att anställda är märkta i era system med korrekt anställningskategori. Vi rekommenderar att ni tar tillfället i akt att grundligt se över att samtliga arbetare och tjänstemän ligger korrekt i era system. På så sätt säkerställer ni att alla anställda rapporteras till rätt valcentral.

  • Ny uppmärkning

I samband med övergången till månatlig rapportering har Fora infört en ny parameter som samtliga anställda ska märkas med. Märkningen är grunden till att anställda omfattas av rätt försäkringar och att rätt premier betalas in. Märkningen är obligatorisk för samtliga arbetare för löner som betalas ut från 2024-01-01. Om bolaget omfattas av ett kollektivavtal kommer eller inget kollektivavtal, i de flesta fall ska alla arbetare att märkas med samma nummer. Det kan dock vara aktuellt att märka olika individer med olika nummer om, t.ex. bolaget har flera olika kollektivavtal. Kolla upp hos Fora vad som gäller just för ert bolag. Uppmärkningen görs endast i samband med övergången till den månatliga rapporteringen och sedan vid nyanställningar eller personalförändringar, exempelvis i samband med byte av personalkategori eller byte av kollektivavtal.

  • Löne - och HR-system

Om ni hanterar löner själva, kontakta er systemleverantör och fråga om deras lösning stödjer den nya uppmärkningen och månatlig rapportering. Den nya uppmärkningen är en viktig del av anställningsinformation som behöver registreras i systemet för att säkra korrekt rapportering. Se över både systemlösningar och processer som är kopplade till insamling av data om nyanställningar samt anställningsändringar.

 

Rapportering avseende löner utbetalda under 2023 påverkas inte av denna förändring, utan årsrapportering för 2023 för arbetare såväl som för tjänstemän behöver ska ha gjorts i sedvanlig ordning senast 2024-01-31.

Rapportering av löner till tjänstemän som betalas ut under 2024 påverkas inte heller - dessa ska rapporteras i januari 2025.

Arbetarnas löner som betalas ut i januari och framåt rapporteras månatligen och är nu igång under första kvartalet 2024.

Vi rekommenderar att bevaka Foras hemsida för att hålla er uppdaterade om rapporteringen. 

 

Ställa om till månatlig rapportering

Är ni kund till Azets och har anlitat oss för Fora-rapportering kan ni känna er trygga med att vi kommer att leda er genom hela processen. Har ni frågor, kontakta oss för ett rådgivningsmöte. 

Är du kund till Azets och har hittills gjort Fora-rapportering själv, är det viktigt att ni anpassar er till den månatliga rapporteringen. Tänk på att hanteringen kommer att kräva mer tid då kontroller och rapportering nu kommer att göras 12 gånger per år, istället för en som tidigare. Om ni hellre vill att Azets tar hand om rapporteringen är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Hanterar ni löner själva? Då gäller det även här att ha tiden och hanteringen i åtanke för den månatliga rapporteringen. Lönearbete generellt kräver tid och specialistkompetens där många företag istället har tagit det strategiska beslutet att lägga ut sitt lönearbete. Foras övergång till månatlig rapportering kan vara ett ytterligare argument att av strategiska anledningar lägga ut hanteringen av löner och rapportering till en partner. 

 

Vi på Azets följer utvecklingen och håller oss ständigt uppdaterade kring de senaste händelserna. Har du som arbetsgivare frågor eller funderingar kring HR och lön är ni välkomna att kontakta oss.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Katarzyna Kaniecka

Katarzyna arbetar som Business Process Improvement Manager på Azets