Övergång till månatlig rapportering för Fora

Lön & HR | 18.09.2023

av Katarzyna Kaniecka

Would you like to read the article in English? Click here

Svenskt Näringsliv och LO har nått en överenskommelse att Fora övergår till månatlig hantering av Avtals­pension SAF-LO. Övergången till den månatliga rapporteringen sker stegvis och i första hand blir bolag med arbetare berörda. I sinom tid blir även tjänstemän som har försäkringar hos Fora berörda, men det kommer ske först från januari 2025. 

Den månatliga rapporteringen träder i kraft vid årsskiftet 2023/2024 och första månadsrapportering avser löner utbetalda i januari 2024.

 

Fördelar med den nya överenskommelsen

Med månadsrapportering vill man skapa större möjligheter till avkastning för arbetare som har sin tjänstepension administrerad vid Fora. När deras premiepensioner nu kommer att överföras varje månad, istället för årligen som tidigare, skapar det liknande förutsättningar som för tjänstemän vars premier redan nu rapporteras månatligen. 

Rent administrativt, underlättar det även för företag som faktureras Fora. Istället för uppskattade kostnader som baseras på föregående års rapportering eller preliminär rapportering, blir de nu fakturerade för verkliga kostnader. På så sätt får företag mer korrekt redovisning i samband med övergången till månatlig rapportering.

 

Förberedelser 

För dig som är arbetsgivare och har anställda som har avtalspension SAF-LO, har vi listat några smarta tips om hur du kan förbereda dig på denna förändring.

  • Anställningskategorier 

Det är alltid viktigt att anställda är märkta i era system med korrekt anställningskategori. Då månadsrapporteringen omfattar endast arbetare, rekommenderar vi att ni tar tillfället i akt och grundligt se över att samtliga arbetare och tjänstemän ligger korrekt i era system. På så sätt säkerställer ni att alla anställda rapporteras till rätt valcentral. 

  • Ny uppmärkning

I samband med övergången till månatlig rapportering inför FORA en ny parameter som samtliga anställda ska märkas med. Denna märkning ger grunden till att anställda ska omfattas av rätt försäkringar och att rätt premier betalas in. Märkningen är obligatorisk för samtliga arbetare för löner som betalas ut från 2024-01-01. Om bolaget omfattas av ett kollektivavtal kommer, i de flesta fall, alla arbetare att märkas med samma nummer. Det kan dock vara aktuellt att märka olika individer med olika nummer om, t.ex. bolaget har flera olika kollektivavtal. Kolla upp hos Fora vad som gäller just för ert bolag. Uppmärkning kommer endast att göras i samband med övergången till den månatliga rapporteringen och sedan i samband med nyanställningar eller personalförändringar, exempelvis i samband med byte av personalkategori eller byte av kollektivavtal. 

  • Löne - och HR-system

Om ni hanterar löner själva behöver ni redan nu ta kontakt med er systemleverantör och ha dialog om deras lösning stödjer den nya uppmärkningen och månatlig rapportering. Den nya uppmärkningen är en viktig del av anställningsinformation som behöver registreras i systemet för att säkra korrekt rapportering. Se över både systemlösningar och processer som är kopplade till insamling av data om nyanställningar samt anställningsändringar.

  • Tidsplan

Förbered dig i god tid - börja redan nu! En del förberedelser som vi nämner ovan bör göras redan under hösten. Andra behöver man avvakta med då man inväntar mer information från Fora.  

Notera att rapportering avseende löner utbetalda under 2023 kommer inte att påverkas av denna förändring. Årsrapportering för 2023 för arbetare såväl som för tjänstemän behöver genomföras i sedvanlig ordning till senast 2024-01-31.

Rapportering av löner till tjänstemän som betalas ut under 2024 kommer inte påverkas heller - dessa ska rapporteras i januari 2025.

Arbetarnas löner som betalas ut i januari och framåt kommer att rapporteras månatligen och kommer att påbörjas under första kvartalet 2024. 

Utöver dessa tips, rekommenderar vi att bevaka Foras hemsida för att hålla er uppdaterade med ny information.

 

Ställa om till månatlig rapportering

Är ni kund till Azets och har anlitat oss för Fora-rapportering kommer vi ta kontakt med er under hösten, med mer detaljerad information och planering av övergången. Du kan känna dig trygg med att vi kommer att leda er genom hela processen.

Är du kund till Azets och har hittills gjort Fora-rapportering själv, är det viktigt att ni förbereder och anpassar er till den månatliga rapportering. Tänk på att hanteringen kommer att kräva mer tid då kontroller och rapportering nu kommer att göras 12 gånger per år, istället för en som tidigare. Om ni hellre vill att Azets tar hand om rapporteringen är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Hanterar ni löner själva? Då gäller det även här att ha tiden och hanteringen i åtanke för den månatliga rapporteringen. Lönearbete generellt kräver tid och specialistkompetens där många företag istället har tagit det strategiska beslutet att lägga ut sitt lönearbete. Foras övergång till månatlig rapportering kan vara ett ytterligare argument att av strategiska anledningar lägga ut hanteringen av löner och rapportering till en partner.

 

Vi på Azets följer utvecklingen och håller oss ständigt uppdaterade kring de senaste händelserna. Har du som arbetsgivare frågor eller funderingar kring HR och lön är ni välkomna att kontakta oss.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Katarzyna Kaniecka

Katarzyna arbetar som Business Process Improvement Manager på Azets