Nya regler gällande klimatbonus för bilar

Redovisning | 30.06.2022

av Katarzyna Kaniecka

Regeringen har beslutat om flera ändringar kring klimatbonus för bilar. Det handlar om bland annat skärpta utsläppskrav och förbättringar för företag som vill ta del av bonusen. Ändringarna kommer träda i kraft 12 juli 2022. 

Klimatbonus

Vid inköp av en ny miljöanpassad bil kan man sedan 1 juli 2018 få en sk klimatbonus utbetald av Transportstyrelsen. Ändringarna i den nuvarande lagstiftningen innebär en begränsning av bonusbeloppet till företag på 35 procent av prisskillnaden mellan närmast jämförbara bil tas ur bruk. Det innebär att företag kan ta del av klimatbonusen på samma sätt som en privatperson. 

Det införs även ett pristak för klimatbonusen på nybilspris, upp till 700 000 kronor, vilket betyder att dyrare bilar inte kan kvalificera sig för bonusen längre. Beloppen för laddhybrid sänks från dagens 45 000 kronor till 20 000 kronor och gränsvärdet för koldioxidutsläpp för bonus malus- system sänks från 60 gram CO2/km till 50 gram CO2/km.

Vad betyder det för företagare?

Det är viktigt att hålla koll på vilket datum nya bilar registrerats. Endast bilar som registrerats efter den 11 juli 2022 berörs. Lagändringen gäller inte bilar som är registrerade i trafiken sedan tidigare.

Det är därför förmånligt att få sin nya bil levererad och registrerad innan de nya regler träder i kraft. Något som man kanske inte kan påverka, men är bra att känna till. 

Notera även att det är ägaren till bilen som har rätt att erhålla klimatbonusen. Om ni som företag har leasingavtal för era bilar innebär det att klimatbonusen betalas ut till leasingföretaget. Det  är viktigt att säkra hur ni som leasingtagare kan få ta del av klimatbonusen och hur den nya lagen påverkar ert leasingavtal för bilar som levereras efter lagändringar träder i kraft.

Även fordonsskatt för bilar som registreras efter den 11 juli kan bli högre om bilen har koldioxidutsläpp som hamnar över den nya gränsen. Det kommer påverka bilförmånsvärdet genom att fordonsskatt kan bli högre jämfört med om bilen registreras innan nya lagen träder i kraft.

Vad gäller för förmånsbilar som disponeras under en del av månad?

Det är samma regelverk som gäller sedan tidigare när man ska redovisa bilförmån vid användning under en del av månad.

Tänk på följande:

  • Bilförmån ska alltid beskattas den månaden som bilen tas i bruk av den anställde.Den minsta perioden för beskattning är en månad, även om den anställde får sin bil sista dagen i månaden ska hen beskattas för hela förmånsvärdet. 

  • Vid byte av förmånsbil ska beskattning göras för den bilen den anställde disponerat längst under månaden

  • Om man disponerar två bilar lika länge under en månad används genomsnittsvärde för förmånsbeskattning

  • Eventuella retroaktiva justeringar kring bilförmåner måste alltid redovisas i korrekt period i arbetsgivardeklaration

 

Har du frågor kring de nya reglerna och hur det påverkar er - kontakta oss på Azets.

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

post author

Om författaren Katarzyna Kaniecka

Katarzyna arbetar som Business Process Improvement Manager på Azets