Forskarskatt – förlängd skattelättnad för utländska experter

Lön & HR | 26.01.2024

av Jonas Larsson

Would you like to read the article in English? Click here

Sedan den 1 januari 2024 har lagen ändrats och tiden för forskarskatt, eller expertskatt som den också benämns, har förlängts till 7 år. För att skattelättnaden ska gälla krävs ett beslut från Forskarskattenämnden. 

Forskarskatt innebär att endast 75% av lön och förmåner är skattepliktiga. Utgifter för flytt till och från Sverige, två hemresor per år samt kostnader för barns skolgång i grund- och gymnasieskola hanteras som skattefria ersättningar. 

 

För vilka gäller forskarskatten? 

Forskarskatten är avsedd för utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner. Några av grundförutsättningarna för skattelättnad är att arbetstagaren får varken vara svensk medborgare eller ha bott i Sverige någon gång under de fem senaste kalenderåren före det år när arbetet här påbörjas.  

Det finns två olika vägar att gå för att få skattelättnad: 

  1. Ersättningsnivå – utländska personer som når upp till en total ersättningsnivå per månad som överstiger två gånger prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kr. 
  2. Kompetensnivå – utländska personer som har kvalificerade uppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att det innebär svårigheter att rekrytera inom landet. Vidare anses nyckelpersoner som är i företagsledande position också uppfylla kravet för att kunna ansöka om forskarskatt. 

 

Förlängning av tidigare beslut 

1 januari 2024 så ändrades lagen och tiden för skattelättnad utökades från 5 till 7 år. Om arbetstagaren kom till Sverige efter 31 mars 2023 och fick ett giltigt beslut under samma år så gäller det i 5 år från ankomstdatum och man har då rätt alltså att ansöka om förlängd period upp till 7 år. Ansökan om förlängning skall ha inkommit till Forskarskattenämnden senast 31 mars 2024. Beslutet kommer från och med 2024 att gälla 7 år från datum för ankomstdag till Sverige. 

 

Att ansöka om forskarskatt 

För att forskarskatten skall gälla så krävs ett beslut från Forskarskattenämnden som man bör ansöka om i god tid före ankomsten till Sverige. Ansökan kan göras av arbetstagare, arbetsgivare eller en partner. Exempelvis erbjuder vi på Azets denna tjänst till befintliga kunder.  

 

Är ni kund hos Azets så kan vi hantera nya ansökningar likväl som förlängningar om forskarskatt åt er. Vänligen kontakta oss så hjälper vi er gärna genom hela processen.   

 

Har ni som arbetsgivare några frågor kring reglerna för utländsk personal? Kontakta oss på Azets. Vi är experter inom löneadministration, redovisning och HR, och erbjuder rådgivning till företag.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev 

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.  

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Jonas Larsson

Jonas arbetar inom lön på Azets som Expatriat Specialist och säkerställer intern och extern support inom lönehantering för Expatriater. Jonas tar även ett helhetsgrepp på utbildning samt utveckling av interna rutiner och processer.