Ersättning för höga sjuklönekostnader fasas ut

Lön & HR | 10.04.2024

av Katarzyna Kaniecka

Would you like to read the article in English? Click here

Lagen om sjuklön

Sedan 2015 omfattas svenska arbetsgivare av ett skydd för höga sjuklönekostnader. Det hanteras av Försäkringskassan och baseras på uppgifter som alla arbetsgivare lämnar in månatligen i arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Kostnader som man tar hänsyn till avser lagstadgad sjuklön inklusive sociala avgifter under de första fjorton kalenderdagarna, karensavdraget borträknat. Om bolaget har rätt till ersättning betalas den ut genom kreditering på skattekontot och ingen särskild ansökan behöver lämnas in. Om och hur mycket bolaget får ersättning för beror på arbetsgivarens totala lönekostnader samt sjuklönekostnader under året. Administrationen sköts till stor del automatiskt och efter Försäkringskassans beslut betalas ersättning ut årligen till bolagets skattekonto vid Skatteverket.

 

Stöd för höga sjuklönekostnader upphävs

Regeringen anser nu att ersättningen för höga sjuklönekostnader är en problematisk förmån av flera skäl. Bland annat utgör de relativt höga ersättningsnivåerna för mindre arbetsgivare  - minskade drivkrafter att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatser och vidta åtgärder för att sjukskrivna anställda ska kunna återgå i arbete. Därför har regeringen beslutat om en proposition att upphäva dessa ersättningar. Enligt propositionen upphör därmed stödet att gälla vid utgången av juni 2024.  

Ersättning som avser perioden januari– juni 2024 kommer att beslutas och betalas ut av Försäkringskassan under första kvartalet 2025. Den högsta ersättning som kan betalas ut för denna period är 125 000 kronor. Om uppgifter i en arbetsgivardeklaration som avser redovisningsperioder t.o.m. juni 2024 ändras efter ikraftträdandet, kan det medföra att ett beslut om ersättning för höga sjuklönekostnader ändras. 

 

Särskilt högriskskydd fortsätter att gälla

Det är viktigt att inte förväxla ovan med särskilt högriskskydd. Det är en ersättning som arbetstagare kan ansöka om i situationer när man riskerar att vara sjuk ofta eller ha långa sjukperioder. Det kan även vara aktuellt vid organtransplantation eller för en person med aktivitetsersättning.  Det är arbetstagaren som ansöker om beslut hos Försäkringskassan och beslutet lämnas sedan till arbetsgivare. Då kan den anställde slippa karensavdraget.  

Om medarbetaren har ansökt om och fått rätt till särskilt högriskskydd, kan du som arbetsgivare ansöka om ersättning för hela sjuklönekostnaden för den individen från Försäkringskassan. Den möjligheten fortsätter gälla som tidigare även efter att ersättningen för höga sjuklönekostnader fasats ut.  Fram till halvårsskiftet, 30 juni 2024, finns det en viss koppling hos Försäkringskassan gällande dessa två olika typer av stöd som innebär att det särskilt högriskskydd reduceras om det finns beslut om ersättning för höga sjuklönekostnader. Det är därför viktigt att förstå skillnaden och hur administrationen går till.  

Arbetsgivaren ansöker även framöver om ersättning för höga sjuklönekostnader vid högriskskydd antigen digitalt på Försäkringskassans hemsida eller via en pappersblankett.  

Även inom stöder för högriskskydd utreds lagändringar: 

  • att det särskilda högriskskyddet framöver ska benämnas högriskskydd, 
  • en ändrad administration och ett utökat högriskskydd, 
  • ett ikraftträdande av dessa förslag tidigast den 1 januari 2025. 

 

Bevaka vårt nyhetsbrev så kommer du få uppdaterad information när det närmar sig och vi har beslut för att veta hur du som arbetsgivare kommer att beröras under nästa år.  

Är du kund till Azets och skulle behöva hjälp med att ansöka om ersättning – tveka inte höra av dig!

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Katarzyna Kaniecka

Katarzyna arbetar som Business Process Improvement Manager på Azets