Distansarbete från utlandet - 7 steg att ha koll på

Lön & HR | 27.05.2024

av Jonas Larsson

Would you like to read the article in English? Click here

Har ni som arbetsgivare någon gång fått frågan från era medarbetare om att arbeta på distans från utlandet? Vi reder ut vilka frågor ni ska ställa er innan ni fattar beslut om distansarbete.  

I takt med att hybrida arbetsplatser blivit allt vanligare så har även efterfrågan på att arbeta på distans från utlandet ökat. En del anställda ser möjligheten att arbeta från andra länder under perioder och även en globalare personalstyrka inbjuder till större efterfrågan på en sådan lösning.  

För att inte hamna i tvistemål eller få oförutsedda kostnader så finns det en rad olika delar en arbetsgivare måste beakta innan en överenskommelse om distansarbete från utlandet kan tecknas. Här nedan följer ett par exempel som arbetsgivaren bör ha koll på: 

 

1. Juridiska frågor 

Man måste förstå lagar och regler i det land där den anställde har för avsikt att arbeta i. Det kan finnas arbetsrättsliga och visumrelaterade frågor som måste hanteras korrekt. Hur ser den lokala arbetslagstiftningen ut utanför Sverige gällande exempelvis arbetstid och semester? 

 

2. Skatter och sociala avgifter 

Eventuella skattekonsekvenser och krav på att betala sociala avgifter kan tillkomma vid arbete från utlandet. Ansvaret ligger både hos arbetsgivaren och arbetstagaren. Här spelar både land och tidsperiod in för att bedöma var skatt och sociala avgifter ska betalas. Det är viktigt att utreda vad som gäller för er situation.

 

3. Pension och försäkringar 

Arbetsgivaren måste säkerställa att arbetstagaren har tillgång till nödvändiga försäkringar och pensionsförmåner även när de arbetar från utlandet. Här kan det skilja sig mellan olika kollektiv- och pensionsavtal och här är det viktigt att se över helheten så att arbetstagaren har ett fullgott skydd, både vid kortare och längre perioder utomlands. 

 

4. Säkerhet och integritet 

Arbetsgivaren måste säkerställa att arbetstagaren har tillgång till säkra arbetsverktyg och att företagets data och känsliga information skyddas i arbetslandet. 

 

5. Arbetsmiljö 

Arbetsgivaren har fortsatt ansvar för arbetstagare som arbetar från utlandet enligt Arbetsmiljölagen (AML). Arbetsmiljöarbetet stannar inte upp utanför arbetsplatsen eller kontoret. Viktigt att vara uppmärksam på är att arbetsmiljölagstiftningen är nationellt begränsad med att arbetsgivaren ansvarar för att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 

6. Arbetsgivarperspektiv 

Arbetstagare idag har en annan förväntan än tidigare gällande distansarbete och det finns anledning för arbetsgivare att se över sina erbjudanden om hybrid-/distansarbete. En avgörande faktor för att distansarbetet ska bibehålla medarbetarengagemang och produktivitet är företagskultur. Har företaget en kultur som främjar öppen kommunikation, tillit och samarbete? Finns även ett ledarskap som upprätthåller motivation, förtroende och engagemang som genomsyrar organisationen? Då finns en bra grund att vidare utröna möjligheterna till distansarbete från utlandet för sina arbetstagare.

 

7. Tilläggsavtal 

För att distansarbete från utlandet ska så behöver arbetsgivaren upprätta ett tilläggsavtal till det befintliga anställningsavtalet. I det så regleras bland annat de frågor som vi har gått igenom tidigare. Det är även viktigt att tydliggöra ramarna kring kontakt med närmsta chef, mötestider och hur kommunikation med övriga arbetstagare ska se ut gällande omfattning och tidpunkter. Här ska eventuell tidsskillnad tas i beaktande.  

 

Behöver ni hjälp med att sätta upp ett avtal för distansarbete från utlandet? Har ni andra frågor kring regler för distansarbete? På Azets har vi experter inom detta ämne som är redo att hjälpa till. Vänligen kontakta oss så hjälper vi er.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Jonas Larsson

Jonas arbetar inom lön på Azets som Expatriat Specialist och säkerställer intern och extern support inom lönehantering för Expatriater. Jonas tar även ett helhetsgrepp på utbildning samt utveckling av interna rutiner och processer.