Bra att veta vid löneväxling för era anställda

Lön & HR | 24.04.2024

av Michael Kersten Jones

Would you like to read the article in English? Click here

Ett sätt som arbetsgivare kan premiera sina anställda på är där den anställde avstår en del av sin löneutbetalning mot en förmån. Det kan, till exempel, vara för sjukvårdsförsäkring, förmånsbilar, cyklar, lite tjusigare utrustning, med mera. Men en av de vanligaste och eventuellt mest fördelaktiga lösningarna är löneväxling till pension.  

 

Löneväxling som förmån 

I sin enklaste form är av löneväxling till pension en överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd som förstärker den anställdes tjänstepension via ett avdrag på bruttolönen. Avdraget överförs istället till en specifik tjänstepensionslösning. Det allra vanligaste är att den anställde växlar en del av sin bruttolön månadsvis, men det är också möjligt att växla bonusutbetalningar. 

 

Vem kan få löneväxling? 

Det finns ingen regel för vem som kan få löneväxla till pension, men däremot borde man ta hänsyn till inkomstnivån. Den anställde bör vara lite högre avlönad för att löneväxla - bruttoinkomsten efter avdrag vid pensionsväxling bör inte gå under 8,07 inkomstbasbelopp (51 245 kr/månad i 2024). Annars riskerar den anställde att minska sin allmänpension, sjukpenninggrundande inkomst (SGI), föräldrapenning och andra socialförsäkringar.   

 

Vad behöver arbetsgivaren tänka på? 

Oavsett om den anställde väljer att växla bonus eller löpande finns det mycket att tänka på som arbetsgivare. Även om löneväxling innebär extra administration för er som arbetsgivare, anses löneväxling vara en stor konkurrensfördel ute på arbetsmarknaden.  

 Några av de delar som en arbetsgivare kan behöva är:  

 • Gå igenom förhandlingsprocess 
 • Hitta rådgivare  
 • Hitta försäkringsleverantörer eller förmedlare 
 • Planera och sätta upp ett nytt ekonomiflöde 
 • Uppdatera HR-dokumentation, till exempel personalhandbok 
 • Skapa tilläggsavtal  

 

Tilläggsavtal till anställningsavtal 

När en arbetsgivare vill erbjuda löneväxling är det viktigt att skapa ett tilläggsavtal som är tydligt för både arbetsgivare och arbetstagare.  

I tilläggsavtalet ska innehålla information såsom:  

 • Om andra försäkringar, som till exempel premiebefrielse, ska vara inkluderat  
 • Summan på premier/inbetalningar och avdrag  
 • När och hur löneväxlingen och avtalet kan avslutas 
 • Parternas ansvar 
 • Villkor. Till exempel, vad händer om en anställd är sjuk, tar tjänstledighet eller är föräldraledig osv. 
 • Kostnadsneutralitet  

Notera även om arbetsgivaren vill utnyttja särskild avdragsrätt på pensionspremier krävs det också ett avtal, en så kallade utfästelse.  

 

Kostnadsneutralitet  

Då löneskatten på pension är lägre än de sociala avgifterna på lönen, kan arbetsgivaren erbjuda att räkna upp löneväxlingen med omkring 5,8%. På så sätt blir löneväxlingen förmånlig för den anställde utan att det kostar mer för företaget. Löneväxlingen blir på det sättet kostnadsneutral.  

 

Rapportering av pensionsmedförande lön 

Det är bra om arbetsgivaren tänker på hur försäkringslösningen ska se ut i sin helhet. Hur ska pensionslönen rapporteras och till vem? Vilka val har arbetsgivare för att rapportera pensionslön till pensionsvalcentralen? 

Om en anställd har en premiebestämd lösning kan arbetsgivaren göra en extra avsättning för att täcka den förlorade delen av ålderspensionspremien som minskat i samband med rapporteringen av bruttolön efter löneväxling.  Om din pensionsförvaltare tillåter det, kan arbetsgivare rapportera bruttolön både före och efter löneväxling. Arbetsgivaren behöver då inte ersätta den förlorade ålderspensionen. Ålderspensionen kan alltså vara baserad på den högre lönen medan den kollektivavtalade sjukförsäkringen och andra försäkringar blir grundade på den lägre rapporterade lönen.  

Löneväxling påverkar mer än bara dina anställdas pension. Processen medför extra administration, dokumentation och beräkning som krävs för att ha en lyckad löneväxling och därtill ska det sedan beslutas vem som ska förvalta pensionslösningen.

På Azets har vi gedigen erfarenhet kring förmåner och regleringar kring förmånspaket. Har du som arbetsgivare frågor eller funderingar kring löneväxling eller önskar ni förslag till lämpliga förmånspaket är ni välkomna att höra av er till oss. 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Michael Kersten Jones

Michael Kersten Jones arbetar på Azets som Pension Specialist på vår löneavdelning. Han hjälper dagligen Azets kunder med frågor relaterade till pension och lön.