Bra att veta vid incitamentsprogram

Lön & HR | 23.02.2024

av Jonas Larsson

Would you like to read the article in English? Click here

Olika typer av incitamentsprogram har länge varit en strategi för företag att motivera och belöna sina anställda att uppnå specifika mål. Ett bra incitamentsprogram kan vidare bidra mycket till att attrahera nyckelkompetenser till sig. Det är därför viktigt att tänka igenom vad man vill uppnå och vilka effekter programmet kommer att få.

Beroende på ert företags situation så kan olika sorters incitamentslösningar passa. Incitamentsprogram kan delas in i två olika varianter:

  • Kontant ersättning - de anställda får ersättning i pengar utifrån individuella mål eller mål kopplade till företagsmål. Bonusprogram och syntetiska optioner är vanliga i den här varianten av incitamentsprogram
  • Delägarskap för de anställda - köp av aktier, köpoptioner eller teckningsoptioner är vanligt förekommande i den här varianten av incitamentsprogram

Att tänka på vid incitamentsprogram

Innan man skapar ett incitamentsprogram som passar på ens företag så är det bra att läsa på kring de olika typerna. Inte bara vilka positiva effekter kan kan förvänta sig, det är även viktigt att kolla upp hur skatteregler ser ut vid respektive program.  

Några av frågorna man bör ställa sig är: 

  • Vilka ska omfattas och är det något krav kopplat till att få ta del av ersättningen? 
  • När inträffar beskattningstidpunkten?  
  • Hur beskattas den anställde?

Ibland är incitamentsprogam fastställda av utländska moderbolag och kan vara komplexa att sätta sig in i. De utgår i ett sådant fall ofta från skattereglerna i det land som moderbolaget härrör sig till. Har vi exempelvis ett amerikanskt moderbolag som vill ge ut personaloptioner till sina anställda runt om vi världen – då är dessa fastställda efter amerikanska skatteregler.

Utmaningen blir då att hantera incitamentsprogrammen enligt skattereglerna i det land som de anställda befinner sig i.

 

Vad ska man tänka på vid incitamentsprogrammets slut?

Den svenska arbetsgivaren har skyldighet att redovisa och rapportera incitamentsprogram efter intjänandeperioden. Eftersom det är svenska skatteregler som ska följas – även om det är ett program som är fastställt enligt ett annat lands skatteregler – så kan den svenska arbetsgivarens ansvar sammanfattas enligt:

  • Redovisa skattepliktig förmån den månad som den uppstår 
  • Innehålla preliminärskatt enligt engångsskatt 
  • Betala arbetsgivaravgifter på den skattepliktiga förmånen

 

Rapportering via lönehanteringen

Rapportering av skattepliktig förmån sker via lönehanteringen och den månatliga AGI-rapporteringen i den månad som förmånen uppstår. Skatteavdrag skall göras enligt engångsskattetabell men skatteavdraget får inte överstiga månadens bruttolöneersättningar. Därav kan en latent skatteskuld uppstå om det är en hög förmån som skall redovisas och månadens bruttolön inte täcker hela skatteavdraget.  

Vidare kan det vara bra att kommunicera information till deltagarna i incitamentsprogrammet och hjälpa dem med frågor gällande hur ersättning betalas ut och hur det kommer att beskattas och vilka eventuella åtgärder som behöver göras då deltagarna redovisar inkomsten i sina deklarationer.

 

Är ni kund hos Azets så kan vi hjälpa er med incitamentsprogram i lönehanteringen och rapportering av dessa. Vänligen kontakta oss så hjälper vi er gärna genom hela processen.

 

Har ni som arbetsgivare några frågor kring reglerna för utländsk personal? Kontakta oss på Azets. Vi är experter inom löneadministration, redovisning och HR, och erbjuder rådgivning till företag.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Jonas Larsson

Jonas arbetar inom lön på Azets som Expatriat Specialist och säkerställer intern och extern support inom lönehantering för Expatriater. Jonas tar även ett helhetsgrepp på utbildning samt utveckling av interna rutiner och processer.