Aktiebolag eller filial – vad är skillnaden?

Redovisning | 26.01.2021

av Leif Knutas

Vi på Azets får ofta frågor om vad det betyder att ha ett dotterbolag i Sverige jämfört med att bedriva verksamhet via en filial. I den här artikeln förklarar vi skillnaderna.


Juridik

En utländsk huvudman kan bedriva näringsverksamhet i Sverige genom ett aktiebolag eller en filial. En filial är ingen egen juridisk person utan en förlängning av sin huvudman (utländskt bolag), även om filialen får ett eget organisationsnummer. Finansieringen av en filial går direkt via sin huvudman till skillnad från aktiebolaget som har sitt eget egna kapital. Det innebär även att huvudmannen står för samtliga i filialens uppkomna förpliktelser. För den som bedriver verksamhet i ett aktiebolag är risken (i teorin) begränsad till det insatta aktiekapitalet.

Ett aktiebolag behöver en bolagsordning som beskriver vilken verksamhet som skall bedrivas och under vilka former m.m. För en filial behövs inte detta, utan det regleras direkt i den anmälan som görs i och med att filialen registreras.


Bokförings- och skatteregler

För båda företagsformerna krävs i stort sett samma avseende redovisning och beskattning. Både filialen och aktiebolaget lyder under den svenska bokföringslagen (BFL), Årsredovisningslagen (ÅRL), Inkomstskattelagen (IL) m.fl. Aktiebolaget måste ha sin egen redovisning medan filialens kan vara en del av huvudmannens, så länge den är tydligt avskiljningsbar. Allt bokföringsmaterial måste för båda företagsformerna lagras i Sverige.

Missa inte vårt nyhetsbrev där vi delar med oss av fler intressanta artiklar inom lön & HR. Prenumerera här

Styrelse och VD

Ett aktiebolag måste ha en styrelse enligt vad som anges i bolagsordningen. Styrelsen kan bestå av en eller flera medlemmar, men om det är endast en styrelsemedlem utsedd måste det finnas även minst en suppleant. Det finns även speciella krav på bosättning inom EES för styrelsen och firmatecknare i ett svenskt aktiebolag. I ett aktiebolag ska man ibland, men behöver inte alltid, utse en VD. Samma regler gäller avseende bosättningskrav för en VD som för styrelsemedlemmar.

En filial måste till skillnad från ett aktiebolag alltid utse en VD.

Årsbokslut/årsredovisning

Regler för hur och vad som ska lämnas in för filialer framgår av nedanstående tabell. Dessa regler gäller oavsett om filialen eller bolaget bedriver verksamhet eller är vilande.

Typ av filial Avslut av filialens bokföring Skall filialens årsredovisning sändas in? Skall det utländska bolagets årsredovisning sändas in?
Filial till företag inom EES som är jämförbart med aktiebolag Årsbokslut eller årsredovisning Ej obligatoriskt Ja
Filial till företag inom EES som inte är jämförbart med aktiebolag Årsredovisning utan fastställelseintyg Ja Ja
Filial till företag utanför EES Årsredovisning utan fastställelseintyg Ja Ja


Ett aktiebolag måste alltid efter avslutat räkenskapsår lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. Om ägaren är ett utländskt bolag räcker det med att aktiebolaget hänvisar till en plats där moderbolagets årsredovisning kan hittas på internet. För större företag och filialer måste alltid årsredovisning lämnas. Med större företag menas sådana företag som uppfyller minst två av följande kriterier två år i rad (samma kriterier):

● Medelantalet anställda > 50
● Balansomslutning > 40 MSEK
● Nettoomsättningen > 80 MSEK


Fast driftsställe

En filial måste ha ett fast driftställe i Sverige medan det inte behövs för ett aktiebolag. Reglerna för fast driftställe och när de antas vara uppfyllda är komplicerade men innebär enligt huvudregeln, där samtliga punkter skall vara uppfyllda, att:

● det finns en särskild plats för affärsverksamheten
● platsen används stadigvarande
● affärsverksamhet bedrivs helt eller delvis från platsen

Vad skall man välja?

Det finns tyvärr inga enkla svar på om det är bäst att välja ett aktiebolag eller en filial då förutsättningarna skiftar och under vilka omständigheter verksamheten bedrivs. Oavsett hur ni väljer att bedriva er verksamhet kan vi på Azets hjälpa er. Kontakta oss och berätta om era planer så hjälper vi er att komma igång.

Kontakt

FAQ - Vanliga frågor

Är en filial ett aktiebolag?

En filial och aktiebolag skiljer sig åt. Bland annat, så går finansieringen av en filial direkt via sin huvudman till skillnad från aktiebolaget som har sitt eget egna kapital. Det innebär även att huvudmannen står för samtliga i filialens uppkomna förpliktelser. För den som bedriver verksamhet i ett aktiebolag är risken (i teorin) begränsad till det insatta aktiekapitalet.

Hur beskattas filial?

För båda företagsformerna krävs i stort sett samma avseende redovisning och beskattning. Både filialen och aktiebolaget lyder under den svenska bokföringslagen (BFL), Årsredovisningslagen (ÅRL), Inkomstskattelagen (IL) m.fl. Filialens skatteskyldighet bestäms utefter var dess fasta driftställe är.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Leif Knutas

Leif Knutas arbetar som kvalitetsansvarig inom affärsområdet Accounting