Planera inför årsbokslutet

Redovisning | 24.10.2018

av Lali Börjesson

Många verksamheter går snart in i bokslutstider och det är hög tid att ta ställning till hur företagets resultat skall redovisas. Att redovisa ett högt eller lågt resultat kan få olika effekter. Vet ni vad som är mest lämpligt för er verksamhet? De kommande årens förändringar av bolagsbeskattningen kan få olika effekter beroende på vilka ställningstaganden som görs i det här bokslutet.

För att kunna genomföra ett bra bokslut behöver ni ta i beaktning vad ni har för planer för företaget framöver. Planerar ni att göra investeringar och kommer behöva banklån är det en klar fördel att kunna visa ett bra resultat. Vill ni visa konkurrenter, potentiella kunder eller era ägare styrka kan ett bra resultat, men även vissa nyckeltal, visa på styrka på marknaden. Är du ägare och vill kunna ta maximal lågbeskattad utdelning, kan det vara bra att se över både resultat och uttag av lön före årsskiftet. Eller om ni vill minska skattekostnaderna så är ett lägre resultat en förutsättning.

Under de närmaste åren kommer dessutom avdragsrätten för räntor att minska, men i gengäld har Riksdagen beslutat att sänka bolagsskatten från dagens 22 %, först i två år till 21,4 % och sen till 20,6 %. För att få hjälp att uppnå det resultat som är bäst för just er verksamhet, rekommenderar vi att ni tar hjälp av er redovisningsexpert som kan hjälpa till med avvägningar och utfall av olika åtgärder inför bokslutet.

 

Bloggbanner_accsmall.png

 

Exempel på vad man kan göra för att påverka resultatet eller specifika nyckeltal:

 

Tidigare/senarelägga intäkter
Välj det redovisningsregelverk och princip som passar dina syften. Till exempel vinstavräkning för tjänste- och entreprenadföretag kan bidra till att ge ett högre eller lägre resultat.

Tidigare/senarelägga kostnader
Genom att välja att reglera löner, pensioner eller bonusar innan eller efter årsskiftet kan du välja att öka eller minska resultatet. Samma gäller om företaget står inför ett större inköp av till exempel material eller utbildningar.


Obeskattade reserver

Att avsätta till periodiseringsfond eller överavskrivningar sänker verksamhetens resultat. Samma princip fungerar även åt andra hållet, så vill ni höja resultatet kan periodiseringsfonder eller överavskrivningar lösas upp. För K3-företag kommer de närmaste årens skattesänkningar att påverka den uppskjutna skatten, så här är det extra viktigt att hålla koll på sina avsättningar.


Förbättra nyckeltal

Om ni istället för att påverka hela resultatet vill fokusera på specifika nyckeltal så kan man till exempel reglera skulder innan årsskiftet för att förbättra soliditeten.

Oavsett så är det bra att ta hjälp av en expert. Diskutera med din redovisningsexpert vad ni har för önskvärt resultat för 2018 och hur ni med hjälp av bokslutet kan nå dit.

Azets hjälper företag i olika storlekar från alla branscher med allt inom ekonomi. Lägg över hela eller delar av ekonomiarbetet på oss.
Läs mer om våra redovisningstjänster här eller ta kontakt med oss direkt!

post author

Om författaren Lali Börjesson

Lali Börjesson arbetar på Azets som Kvalitetsansvarig inom affärsområdet Accounting. Innan dess drev hon egen redovisningsbyrå hade även uppdrag som kvalitetskontrollant åt FAR, lärare i redovisning och interimsuppdrag som ekonomichef. Lali är även Auktoriserad Redovisningskonsult.