Penningtvätt och kundkännedom

Redovisning | 22.02.2021

av Jenny Stenius

Redovisningsbranschen innefattas av lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism som trädde i kraft den 1 augusti 2017. Lagen innebär bland annat skärpta krav på kontroller och kundkännedom. Något du som kund kan komma att märka av.

Penningtvätt handlar om att dölja sambandet mellan brott och pengar eller annan egendom. Finansiering av terrorism handlar om att ekonomiskt stödja terrorism genom direkta bidrag eller genom att samla in, ta emot, tillhandahålla eller förmedla pengar och andra tillgångar som ska finansiera terrorismen.

Penningtvättslagen skärper kraven på verksamhetsutövarnas rutiner för att skaffa sig en god kundkännedom. Detta betyder att många företag måste höja kvaliteten i sina riskbedömningar, hämta in information om penningtvättsrisker från fler källor och vara ännu noggrannare med att ta hänsyn till riskfaktorer för sin bransch.

Vad innebär det för kunder?

Kunder kan förvänta sig att svara på en rad frågor för att leverantören ska få tillräcklig kundkännedom och att båda parter ska känna sig trygga. Uppgifter måste hämtas in om alla kunder, så att ställa frågor till en enskild kund innebär inte på något sätt att denne är misstänkt för penningtvätt. För befintliga kunder kan det ske avstämningar och kontroller för att säkerställa att transaktioner inte avser penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Redovisningskonsulter och revisorer omfattas av myndigheters krav att kontrollera sina kunder avseende:

Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

Kontroll mot FN:s och EU:s sanktionslistor
Med sanktionslistor avses EU:s och FN:s listor med personer och organisationer som är sanktionerade pga att dom är inblandade i/kopplade till terrorism.

Kontroll av PEP
PEP betyder Politically Exposed Person. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott.


En redovisningsbyrå är också skyldig att utbilda personalen om penningtvätt och upplysa personalen kring förändringar och gällande regler. På Azets måste vår personal genomgå obligatorisk utbildning i penningtvättslagen.

Om du vill veta mer om hur Azets arbetar i enlighet med Penningtvättslagen och hur det påverkar våra kunder berättar vi gärna mer. Ta kontakt med oss

 

post author

Om författaren Jenny Stenius

Jenny har arbetat på Azets sedan 2007 och har erfarenhet av process- och förbättringsarbete med inriktning mot större ekonomifunktioner.