Nya lagar och regler 2018

Redovisning | 18.12.2017

av Azets Sverige

Redovisning av kontrolluppgifter

Idag redovisar arbetsgivare kontrolluppgifter en gång om året som en klumpsumma. Riksdagen har beslutat att arbetsgivare istället ska redovisa utbetalda löner och avdragen skatt månadsvis på individnivå till Skatteverket. Lagändringen görs främst för att undvika olaglig rapportering av skatt.

Lagändringen inför stegvis, den 1 juli 2018 respektive 1 januari 2019.

Läs mer här

Anmälan av verklig huvudman

En verklig huvudman är den som ytterst äger/kontrollerar ett företag. Riksdagen har beslutat att alla företag och föreningar verksamma i Sverige måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket före 1 februari 2018. Nya företag måste registrera verklig huvudman inom 4 veckor. Registreringen görs av behörig företrädare för företaget eller ett ombud. Alla med en svensk e-legitimation kan logga in på bolagsverket.se och registrera verklig huvudman där.

Läs mer här

Inkomstbasbeloppet höjs

2018 års inkomstbelopp är fastställt till 62.500 kr vilket är en höjning med 1.000 kr från 2017. Ändringen innebär att anställda som löneväxlar bör ha kvar 42.031 kr i bruttolön efter bruttolöneavdraget. Hamnar lönen under denna gräns så kommer pensionen och den sjukpenninggrundande inkomsten att påverkas.

Läs mer här

Prisbasbeloppet höjs

Den 7 september i år beslutade regeringen att prisbasbeloppet för 2018 är 45.500 kr, vilket innebär en höjning med 700 kr sedan 2017. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 46.500 kr, en höjning med 800 kr från i år.

Läs mer här

Växa-stöd: Minskade kostnader för första medarbetaren

Regeringen föreslår att fler företag ska få nedsatta arbetsgivaravgifter när de anställer sin första medarbetare. Detta skulle innebära att sänkta avgifter också skulle gälla:

Aktiebolag som inte har någon anställd eller en anställd som är delägare eller närstående
Handelsbolag som inte har någon anställd med högst två delägare

Förslaget är med i budgetpropositionen för 2018.

Läs mer här

Förändrade regler för förmånsbilar

För bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har registrerats i vägtrafikregistret 1 juli 2018 eller senare gäller nya regler vid beräkning av bilens förmånsvärde. Fordonsskatt ingår inte längre i prisbasbeloppet, utan läggs till som en post vid beräkning av förmånsvärdet. Det är den enskilda bilens faktiska fordonsskatt som ska användas.

Förändrade regler för trängselskatt

Trängselskatt samt väg-,bro och färjeavgifter som är relaterade till privat körning med förmånsbil som betalas av arbetsgivaren kommer att bli en skattepliktig förmån. Arbetsgivaren ska varje månad beräkna och redovisa förmånen för varje anställd. Två månader efter då en privat resa skett, blir förmånen skattepliktig.

Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.

Digital inlämning av årsredovisningar

Bolagsverket har i uppgift att ta fram en tjänst för digital inlämning av årsredovisningar. Tjänsten kommer initialt kunna användas av aktiebolag som tillämpar K2. Taxonomier har upprättats gällande årsredovisning, revisionsberättelse och fastställelseintyg för aktiebolag.

I mars 2018 ska tjänsten vara i drift.

Genomsnittspriser för lunch i Sverige

Skatteverket har tagit fram föreskrifter till inkomstskattelagen att genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch ska vara 94,87 kr. Detta medför att förmånsvärden för fri kost beräknas enligt följande:

En fri måltid om dagen – lunch eller middag 94 kr; frukost 47 kr.
Helt fri kost (minst 3 måltider) – 235 kr

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas för beskattningsåret 2018.

Läs mer här

Skattereduktion för fackföreningsavgift

Det är föreslaget att skattereduktion ska återinföras på fackföreningsavgifter. Detta innebär en skattereduktion med 25 procent av den totala årsavgiften som en medlem har betalat till en arbetstagarorganisation. Årsavgiften måste uppgå till minst 400 kr.

Skattereduktionen medför även att det införs en skyldighet för arbetsorganisationer att lämna kontrolluppgift om skattereduktion för fackföreningsavgift. Slutligen föreslås också en uppgiftsskyldighet i inkomstdeklarationen ifall medlemsavgiften betalas till en utländsk arbetstagarorganisation.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Läs mer här

Skattelättnader för personaloptioner

Förslaget om skattelättnader för personaloptioner innebär att de anställda som har personaloptioner inte behöver förmånsbeskattas. Arbetsgivaren betalar heller inte arbetsgivaravgifter för den anställde. Beskattning sker först när den aktie, som den anställde köpt genom att utnyttja personaloptionen, säljs. Den anställde får då skatta på inkomst av kapitalet.

Förslaget är med i budgetpropositionen för 2018.

Läs mer här

Priser för bilar med tillverkningsår 2017

Skatteverkets har ändrat sina föreskrifter i (SKVFS 2016:22) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2017 vid värdering av bilförmån. Dessa föreskrifter träder i kraft den 6 november 2017 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2017.

Läs mer här

Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Skatteverket föreslår att man i vissa fall har rätt att ta ut skattetillägg vid rättelser av oriktiga uppgifter. Dock får skattetillägg inte tas ut ifall den som är ansvarig att lämna in uppgifter på eget initiativ har rättat uppgiften. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och ändringarna sker i skatteförfarandelagen och skattebrottslagen.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Läs mer

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.