Ny praxis – Beskattning av styrelsearvode

Redovisning | 29.08.2017

av Patric Ljungberg

Har ert bolag styrelseledamöter som fakturerar arvoden? Då är det dags att se över avtalen. Fakturerar du styrelsearvode från ditt företag? Då är det dags att anpassa till nya regler. Nya regler innebär sociala avgifter för bolaget och beskattning som tjänst för styrelseledamoten.

Skatteverkets praxis från 2009, att under vissa förutsättningar godkänna fakturering av styrelsearvode, ska inte längre tillämpas. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 20 juni 2017 (mål nr 278-17) klargjort att rättspraxis är att styrelsearvode normalt ska beskattas som inkomst av tjänst, även om det fakturerats. Skatteverket publicerade i slutet av juni en kommentar där SKV gör klart att de anpassar sin praxis för alla avtal om styrelseuppdrag som ingås efter domen.

När det gäller avtal ingångna före domen, och där styrelseledamoten uppfyller kriterierna enligt då gällande ställningstagande och fakturerar arvodet, kan Skatteverket tillämpa tidigare praxis för innevarande räkenskapsår men knappast längre.

Motsvarande bedömning och hantering tillämpas för sociala avgifter så att övergångsperioden i dessa delar hanteras enhetligt. SKV skriver även att HFD:s dom inte heller bör medföra beskattningskonsekvenser för tidigare år, om man uppfyllt förutsättningarna enligt det gamla ställningstagandet.

Oavsett om du är uppdragstagare eller uppdragsgivare så bör du nu se över avtalen. Och givetvis så är detta extra angeläget i samband med bolagsstämma där man väljer styrelse (oavsett om styrelsen ändras eller inte).

Vi på Azets har fått frågor om hur man ska ändra i sina nya avtal och hur man ska agera om man har en kombination av styrelseuppdrag och konsultuppdrag. Det torde även ha varit ett antal ”pappersbolagsstämmor” under sommaren där man av bara farten valt styrelse och/eller kommit överens om styrelsearvoden helt ovetandes om att förutsättningarna, beskattningen och sociala avgifter nu är helt annorlunda. Vi föreslår en omedelbar uppföljning och justering så att ”ofördelaktiga avtal”, skatterisker och rättelser kan undvikas.

Se nyttiga länkar på Skatteverkets hemsida

 
 

Artikel publicerad 2017-08-29

Sedan denna artikel publicerades har Skatteverket gått ut med ytterligare information kring ämnet. Läs gärna mer på Skatteverkets hemsida

Ny praxis – Beskattning av styrelsearvode

Hur deklareras styrelsearvode?

Styrelsearvode betraktas som inkomst av tjänst.

Är det arbetsgivaravgift på arvode?

Ja, vid arvode över 1000 kr ska arbetsgivaravgift betalas.

Hur mycket skatt på arvode?

Styrelsearvode anses som inkomst av tjänst och beskattas därför precis som lön.
post author

Om författaren Patric Ljungberg

Patric Ljungberg är auktoriserad redovisningskonsult och har varit verksam på företaget sedan 2008 som expert inom redovisning, skatt, associationsrätt och internationella frågor. Patric är civilekonom med ett förflutet som auktoriserad revisor, Vd och ekonomichef. Utöver stöd direkt till Azets kunder så arbetar Patric som handledare, lärare och stöd till övriga Azets konsulter.