Likviditet – att ha pengar på kontot

Redovisning | 29.04.2019

av Azets Sverige

Likviditet är något av det viktigaste ni bör jobba på

Tänk er att ert företag får en oväntad faktura. Ni inser att på grund av den sista fakturan som kom in finns inte tillräckligt med pengar på kontot för att betala alla era fakturor. Plötsligt måste ni bestämma vilken faktura ni ska vänta med. Vem av era leverantörer och samarbetspartners ska ni avstå från att uppfylla era skyldigheter till?

Eller tänk er att ert företag får möjligheten att göra en investering. Ni tackar ja för att ni vet att era omsättningstillgångar kommer att kunna finansiera investeringen. Men efter att ha pratat med er redovisningsexpert får ni veta att de flesta av tillgångarna är bundna i lager och utestående fordringar (t.ex. kunder som inte har betalat sina fakturor).

Båda dessa dilemman hindrar er från att växa och/eller från att ha en bra relation med era partners och leverantörer. Detta kan göra det svårt att få leverans av varor ni behöver eller få finansiering för fortsatt tillväxt.

 

Likviditet, varulager och personalkostnader

I ett företag har man intäkter och kostnader. Om de två alltid följde varandra så att de uppkom samtidigt, skulle det ha varit enkelt att kontinuerligt hålla reda på så att ni alltid har pengar på kontot att betala era fakturor med.

Utmaningen är att intäkter och kostnader kommer vid olika tidpunkter och offentliga skatter följer en helt separat cykel. När sambandet blir oklart och kontrollen uteblir, kan man lätt säga att kassaflödet i företaget blir instabilt. Ni blir då osäkra på när pengar kommer in och om ni har tillräckligt med pengar på kontot vid rätt tidpunkt för att kunna betala era fakturor.

Kontanter eller pengar på banken är den mest likvida tillgången när det gäller att betala leverantörer. Ett varulager är också en form av likviditet, men varorna måste säljas innan de är tillräckligt likvida för att betala fakturor med.

Vad kan ni göra för att ha tillräckligt med likviditet, det vill säga tillräckligt med kontanter att betala fakturor med vid rätt tidpunkt eller att investera med när ni får möjlighet? Nedan listar vi ett par exempel.

 

Betalar kunderna i tid?

Ett av de viktigaste områdena, eftersom det kan ha störst effekt på likviditeten, är att kunden betalar fakturan i tid.

 

För att uppnå detta bör ni:

  1. Ha ett bra avtal med era kunder för att undvika oenighet om leverans och betalning.

  2. Fakturera omedelbart när er vara eller tjänst är levererad till kunden.

  3. Fakturan måste vara korrekt och tydlig, med referens eller bilaga till vad som har levererats och till vilket pris. Här finns också krav från myndigheterna om vad fakturan ska innehålla.

  4. Om en faktura inte betalas innan förfallodatum, var noga med att ha bra rutiner för hur ni följer upp detta.

  5. Om ni är verksam inom en bransch eller marknad med långa kredittider, kan det vara en bra idé att se över fakturaförsäljning eller factoring för att snabbare få in pengar på kontot. Båda alternativen har för- och nackdelar.

 

God kontroll på lagret

Har ni ett tillverkande eller försäljande bolag, är god kontroll på lagret en förutsättning både för likviditet och lönsamhet. Är lagret för stort, binder ni upp en massa kapital i varor på hyllan, vilket förutsätter att de säljs till fullt pris för att frigöra pengarna igen utan att något går förlorat. Om varorna inte omsätts i den takt ni tänkt er så finns en risk att de blir för gamla, skadade eller på annat sätt “inkuranta”, som det heter i bokföringen. Då kanske ni måste kasta eller sälja till ett betydligt lägre pris vilket inte är bra vare sig för kassaflödet eller resultatet.

Om ert varulager är för litet eller saknar de varor kunderna efterfrågar, missar ni en chans till försäljning för att kunden måste beställa av någon annan. Missad försäljning, mindre pengar in och en överhängande risk att kunden inte kommer tillbaka.

 

Låt inte semesterlöneskulden bli en överraskning

Har ni å andra sidan ett tjänsteföretag är personalkostnader kanske eran största utgift.
Att då inte ha koll på när semesterlöneskuld eller sociala avgifter ska betalas kan bli förödande för likviditeten. En likviditetsprognos eller likviditetsbudget kan då vara skillnaden mellan succé och konkurs.

Detta är bara några exempel på åtgärder för att förbättra företagets likviditet. Det finns mycket mer man som företag kan göra. Azets bistår i arbetet med att analysera situationen och sedan hitta åtgärder som har den bästa effekten på att förbättra bolagets likviditet. Ta kontakt med oss direkt!

Vill ni veta mer om hur ni kan förbättra ert företags likviditet? Här berättar vi vad en likviditetsplanering innebär och varför man bör upprätta en likviditetsbudget.

LÄS MER

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.