Långt kvar innan ekonomi­avdelningarna kan vara ett stöd

Framtidens ekonomi- och lönefunktion | 23.01.2018

av Helena Lustig

Sveriges ekonomichefer lyckas inte få sina avdelningar att fungera som strategiskt och värdeskapande stöd för verksamheten. Kraven att ställa om från det traditionella sättet att arbeta till en modern och proaktiv ekonomifunktion är stor, men man har bara kommit halvvägs i förändringsarbetet. Det visar en undersökning som vi på Azets har genomfört.

Sveriges ekonomiavdelningar är mitt uppe i ett omvälvande skifte som till stor del beror på en snabb teknikutveckling och ökad global konkurrens. Det traditionella ekonomiarbetet håller på att försvinna och kraven från verksamheterna att ställa om till proaktivt och strategiskt affärsstöd ökar.

Azets har intervjuat 101 ekonomichefer i Sverige på företag med över 100 anställda. Undersökningen visar att ekonomichefen har många utmaningar och den största är just att fungera som stöd för verksamheten. Även IT, digitalisering och automation är en stor utmaning liksom tid- och resursbrist.

Halvvägs i förändringsarbetet

Ekonomicheferna fick i undersökningen berätta hur långt de kommit inom olika områden som ökar nyttan av, och värdet på, ekonomiavdelningens arbete. Exempelvis digitalisering av dokument, automatisering av flöden inom redovisning, tillgång till expertis och förmågan att ställa om processer och system vid behov. Enligt ekonomicheferna har de bara kommit halvvägs i sin förändringsresa mot att bli så moderna som de själva önskar och främsta anledningen är tidsbrist.

Ekonomicheferna har inte rätt förutsättningar

Det är tydligt att ekonomicheferna har många utmaningar och att de sliter med att få ihop tiden. De hinner inte prioritera förändringsarbetet och det märks till exempel genom att en tydlig strategi för arbetet saknas. Eftersom företagen kräver att ekonomifunktionerna ska vara proaktiva och värdeskapande blir det här inte hållbart i längden, varken för ekonomichefen eller för företaget. Det är många företagsledningar som behöver tänka om och ge ekonomicheferna rätt förutsättningar för att kunna utnyttja ekonomiavdelningarnas potential och stå sig i den hårda konkurrensen framöver.

Vill automatisera arbetet för att vinna tid

När det kommer till vilka områden som ekonomicheferna vill satsa på framöver hamnar automatisering av flöden inom redovisning i topp. Så många som två tredjedelar av ekonomicheferna menar att detta är det viktigaste prioriteringsområdet. Business Intelligence är det satsningsområde som nedprioriteras mest.

Ekonomichefernas tidsbrist styr deras prioriteringar. Automatisering anses vara det snabbaste sättet att lyckas komma ur tidsnöden. Genom automation blir jobbet effektivare och det frigör tid till det verksamhetsstödjande arbetet. Business Intelligence är också viktigt, men anses på kort sikt snarare ta värdefull tid än spara tid.

 

outsourcing_banner_new_2019_09_fixed-1.jpg

 

Ingen självklarhet att ta hjälp

Undersökningen visar att bara var femte företag har lagt ut delar av ekonomiarbetet. Det är ett sätt att spara tid, men outsourcing innebär också att få tillgång till en så kallad best-practice med effektiva processer, automatiserade arbetsmoment, moderna it-system och expertkompetens. Trots att outsourcing löser många av ekonomichefens utmaningar och gör företagen mer konkurrenskraftiga är det alltså långt ifrån en självklarhet.

Den tveksamma inställningen till att outsourca beror ofta på att ekonomichefen saknar inblick i vad det faktiskt innebär samtidigt som myterna om outsourcing tyvärr är flera. Men det är en helt annan bloggartikel som du gärna får läsa här.

Vi på Azets är övertygade om att företag runt om i Sverige har mycket att vinna på att ändra sin bild av vad det egentligen innebär att ta hjälp av en leverantör av outsourcingtjänster inom ekonomi och redovisning. Ta kontakt med oss idag!

post author

Om författaren Helena Lustig

Helena arbetar som försäljningschef på Azets Sverige | Helena is Head of Sales in Azets Sweden.