Julgåvor och julfester till kunder och anställda – Vad gäller?

Redovisning | 28.11.2017

av Azets Sverige

Nu är det snart jul igen! I dessa tider är det många företag som vill passa på att visa uppskattning och tacka för det gångna året. Därför är det vanligt med både julfester och gåvor till kunder och anställda. Se till att du vet vilka regler som gäller så att varken du eller dina medarbetare råkar ut för oväntade skatteeffekter.

Avdrag för julgåvor

Till anställda
En arbetsgivare har rätt till avdrag för julklappar till personalen. Tänk på att om marknadsvärdet på gåvorna överstiger 450 kr blir gåvorna skattepliktiga för personalen. Företaget får dock göra avdrag som personalkostnad. Om gåvornas värde överstiger 450 kr är momsen inte avdragsgill, som ingående moms, för arbetsgivaren. Däremot så blir den en del av den avdragsgilla kostnaden. För att gåvorna inte ska bli skattepliktiga för personalen ska dessutom alla eller i vart fall en större grupp av personalen få julgåvan. Julgåvan kan i princip bestå av vad som helst utom pengar.

En del företag väljer att istället för julgåvor till personalen, ge pengar till ideella organisationer. Sådana gåvor är inte avdragsgilla. Om det skulle vara en anställd som valt att avstå sin julgåva och att arbetsgivaren istället ska ge pengarna till en ideell organisation blir dock gåvan avdragsgill, som personalkostnad. Men den blir å andra sidan skattepliktig som lön för den anställde.

Till kunder
Representationsgåvor, i form av julgåvor, till kunder är inte avdragsgilla. Ett undantag finns och det är ifall gåvan getts i samband med en affärsförhandling och detta kan bevisas. Avdrag får i detta fall göras med max 180 kr exklusive moms per person.

Reklamgåvor kan vara avdragsgilla om de ges under julen. Med reklamgåva avses en gåva som har en direkt anknytning till ett företags sortiment/tillverkning samt är av lågt värde. Det kan också vara enklare presentartiklar som är märkta med ett företags logga. Enligt rättspraxis har reklamgåvor som har ett värde upp till 350 kr inklusive moms blivit godkända.

 

Bloggbanner_accstora.png

 

Avdrag för julfester och julbord
Från 1/1 2017 slopades avdragsmöjligheterna för måltider. Detta innebär att arbetsgivare inte längre kan göra avdrag för måltidskostnader exv. julbord för kunder eller anställda.

Julfester för personal kan vara delvis avdragsgilla enligt reglerna om personalfester. Man får ha max två personalfester per år och då sker alltså inget avdrag för maten annat än viss moms. Man kan få avdrag med upp till 180 kr exklusive moms för kringkostnader till en julfest, till exempel underhållning.

Ibland är avdragsrätten av mindre betydelse. Kanske är det viktigare att personalen inte ska bli förmånsbeskattad, att man inte ska komma i konflikt med mutlagstiftningen eller att man inte skapar en rad administrativa kostnader. Det bästa rådet är därför att kontrollera innan du bestämmer dig för att ge en julgåva eller julfest – Jag har tänkt att göra så här… Vad får det för konsekvenser?

 
 

lightbulb-4_Purple_ill_web_400x400-300x300.jpgGillade du den här artikeln? Håll koll på fler artiklar inom ekonomi, lön och HR! Prenumerera på Azets nyhetsbrev här

cog-double-2_illustration_web_400x400-300x300.jpgAzets erbjuder outsourcing av hela eller delar av er ekonomifunktion. Läs mer om outsourcing av ekonomifunktionen här

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.