Flexibla arbetsformer från föräldraledighetslagens perspektiv

25.08.2022

av Katarzyna Kaniecka

Den 2 augusti 2022 trädde det så kallade balansdirektivet i kraft i syfte att underlätta för föräldrar, och anhörighetsvårdare, att hitta balans mellan arbete och privatliv. Svensk lagstiftning sträckte sig redan tidigare längre än direktivets krav på att en arbetstagare ska ha rätt att begära och ta ut föräldraledighet - dock kommer det några anpassningar som är viktiga för arbetsgivare att känna till.

 

Som en konsekvens av införandet av balansdirektivet blir det en förändring i socialförsäkringsbalken. I likhet med vad som gäller för föräldrapenning på sjukpenningnivå, ska nu även 90 dagar med föräldrapenning på grundnivå inte kunna avstås till den andra föräldern. Det innebär att från och med den 2 augusti 2022 är det 90 dagar på sjukpenningnivå samt 90 dagar på grundnivå, sammanlagt 180 dagar av föräldraledigheten, som inte kan föras över till den andra föräldern. 

Andra lagar som påverkas är lagen om ledighet för närståendevård samt föräldraledighetslagen. Bestämmelserna innebär införande av vissa rättigheter när en förälder med barn upp till åtta år, eller vissa arbetstagare som har närstående med omsorgsbehov, begär flexibla arbetsformer av omsorgsskäl. 

Med flexibla arbetsformer avses förändringar av arbetsmönstret genom t.ex. distansarbete och flexibel arbetstid. Arbetstagaren har rätt att få sin begäran prövad om hen har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt sex månader. Arbetstagaren ska ha rätt att återgå till den ursprungliga arbetsformen när tiden för förändringen löper ut. Arbetstagaren som ansökt om flexibla arbetsformer får inte missgynnas eller utsättas för repressalier. 

Vi vill påminna om att svensk lagstiftning redan idag ger mycket förmånliga rättigheter till föräldrar att vara lediga både på hel- och deltid. Dessa lagar fortsätter att gälla. Sedan tidigare har arbetstagare rätt till bland annat:

  • Hel föräldraledighet med eller utan föräldrapenning till dess att barnet är 18 månader
  • Föräldraledighet på deltid med föräldrapenning genom förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel
  • Föräldraledighet på deltid utan föräldrapenning genom förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre än så men ännu inte har avslutat sitt första skolår
  • Ledighet med tillfällig föräldrapenning
  • Ledighet med vårdnadsbidrag

Arbetstagare har sedan tidigare skyldighet att lämna in sin föräldraledighetsansökan två månader i förväg och har rätt till maximalt tre ledighetsperioder om året. Arbetsgivare kan alltid bevilja ytterligare ledighet. 

Det är viktigt att ni som arbetsgivare ser över era policies och rutiner för hantering av ledighetsansökan och kompletterar för den del som gäller ansökan om flexibla arbetsformer som trädde i kraft den 2 augusti 2022. Definiera hur anställda ska ansöka om flexibla arbetsformer på ert företag, vem som ska hantera och bedöma dessa ansökningar samt besvara anställda. 

Behöver ni hjälp med att se över era nuvarande rutiner? Kontakta gärna oss på Azets.

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill lägga ut sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

 

FAQ - Vanliga frågor

Kan man bli nekad föräldraledighet?

Om föräldraledighetsansökan kommer in i god tid ska inte arbetsgivaren neka föräldraledighet.

Hur många perioder får man vara föräldraledig?

En anställd har rätt till att dela upp sin föräldraledighet på tre perioder per år om den önskar. I övernskommelse med arbetsgivaren kan fler perioder förekomma.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Katarzyna Kaniecka

Katarzyna arbetar som Business Process Improvement Manager på Azets