Coronapandemin: Information till arbetsgivare gällande nya åtgärder

08.12.2021

av Katarzyna Kaniecka

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat nya coronaåtgärder som gäller från den 8 december 2021. Här sammanfattar vi viktig information som arbetsgivare behöver känna till. 

De åtgärder som presenterats har använts tidigare under pandemin och har antingen slutat gälla eller skulle upphöra vid årsskiftet. Syftet med att återinföra dessa är att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom. De flesta åtgärder föreslås börja gälla från och med 8 december. Samtliga föreslås gälla till och med 31 mars.

  • Kravet på läkarintyg för att få smittbärarpenning tas bort. (Regeringen avser att återkomma vad gäller ikraftträdandedatum.)

  • Ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper återinförs och tillfällig föräldrapenning för vissa nyligen allvarligt sjuka barn förlängs.

  • Möjligheten för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning om till exempel skolor eller förskolor stängs förlängs.

  • Ersättning för karensavdrag återinförs för anställda och egenföretagare för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom.

  • Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt (gäller retroaktivt från 1 december).

  • Skattefriheten för förmån av fri parkering förlängs för att minska trängsel i kollektivtrafiken (enligt tidigare beslut skulle den upphöra 2021-12-31)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även arbetsgivare att: 

  • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.

  • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.

  • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

Vi på Azets följer utvecklingen och håller oss ständigt uppdaterade kring de senaste händelserna. Har du som arbetsgivare frågor eller funderingar kring HR och lön är ni välkomna att kontakta oss

post author

Om författaren Katarzyna Kaniecka

Katarzyna arbetar som Business Process Improvement Manager på Azets