Anställningsavtal – vad bör man tänka på?

Lön & HR | 20.07.2022

av Kristina Lagerbäck

Anställningsavtal är något arbetsgivare bör se över regelbundet, för sin egen del såväl som för sina anställdas och framtida medarbetares skull. Innehåller anställningsavtalen alla delar som krävs av gällande lagstiftning och har ni färdiga mallar som effektiviserar era rekryteringsprocesser?  En god idé är att vara proaktiv och undvika problem i förväg genom att se över anställningsavtalen från tid till annan. Nedan går vi igenom vad ni bör tänka på när ni utformar era anställningsavtal.

Ett anställningsavtal är ett avtal som reglerar de rättigheter och skyldigheter som finns mellan företaget och medarbetaren – och just därför bör det upprättas ett avtal redan innan anställningen påbörjas som undertecknas av båda parter. Det upplevs professionellt och blir tydligt från första början vad som gäller för såväl arbetstagare som arbetsgivare.

Den svenska lagstiftningen har inget krav att ett formellt avtal ska upprättas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren med signering från båda. Däremot har arbetstagaren rätt att få en skriftlig bekräftelse på sina anställningsvillkor, och det ska arbetsgivaren lämna inom en månad från anställningens början. För att undvika osäkerhet och missförstånd i en överenskommelse om anställning, är det lämpligt att skapa ett anställningsavtal där chef och arbetstagare har kommit överens inför en anställning. För att bekräfta villkoren i avtalet är det kutym men inte ett lagkrav att anställningsavtalet signeras av båda parter.

 

Har ni en mall för anställningsavtal?

Att ha en färdig mall för era anställningsavtal säkerställer att de arbetsvillkor ni som arbetsgivare erbjuder alltid finns med. Mallar underlättar också i rekryteringsprocesser och snabbar upp administrationen inför anställning. Mallen kan och bör utformas i linje med företagets visuella manér, där allt från färger till typsnitt går att koppla till ert varumärke.

 

Anställningsavtalets innehåll

Ett avtal ska exempelvis innehålla uppgifter om arbetsgivaren och arbetstagarens namn och adress, första anställningsdag, information om arbetsuppgifter, arbetstider samt lön. Nedan listas vad anställningsavtalet ska innehålla för att uppfylla kraven från LAS.

• Parternas namn
• Adress
• Tillträdesdag
• Arbetsplats
• Arbetsuppgifter
• Anställningsform
• Lön och löneförmåner
• Antal betalda semesterdagar
• Normal arbetstid
• Eventuellt kollektivavtal

I många fall är det bästa att hålla innehållet i anställningsavtalet så kort och tydligt som möjligt. Ett detaljerat anställningsavtal kan orsaka problem efter några år om ni som arbetsgivare ändrar villkor kring exempelvis friskvård. Det är generellt sett bättre att i anställningsavtalet hänvisa till gällande policies, riktlinjer eller personalhandbok. På så sätt kan ni ändra på olika typer av förmåner över tid utan att behöva avtala om det med varje enskild anställd.

 

Internationella arbetsgivare

När internationella företag anställer medarbetare i Sverige är det viktigt att tänka på att anställningsavtalet ska följa svensk lagstiftning. Era egna riktlinjer och anställningsvillkor kan behöva anpassas innan anställning sker.

Om anställningsavtalet innehåller överenskommelser som inte följer svensk lag kan en arbetsgivare ha en annan förväntan på hur anställningsförhållandet ser ut än vad arbetstagaren har. Det finns då risk att det uppstår problem i ett senare skede i de fall arbetstagaren och arbetsgivaren blir oense. Ett tydligt och korrekt skrivet avtal minimerar risken för tvister som i värsta fall kan bli kostsamma för båda parter.

 

Azets – en partner för anställningsavtal och HR

Azets har lång erfarenhet av såväl utformning som implementation av anställningsavtal inom många olika branscher och för olika behov – ta kontakt med oss direkt eller läs mer om hur vi hjälper företag med anställningsavtal. Kanske har ni behov av en skräddarsydd personalhandbok? Även där kan vi på Azets vara behjälpliga.

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

Om författaren Kristina Lagerbäck

Kristina Lagerbäck är Senior HR advisor och har erfarenhet av att skapa och tillämpa de rutiner och processer som krävs för att driva en fungerande HR-funktion. Kristina har tidigare arbetat som HR-chef med fokus på bland annat arbetsrätt, chefsstöd, rekrytering, employer branding, medarbetarundersökningar, ledarskap och organisationsförändringar.