Anställningsavtal – vad bör man tänka på?

Lön & HR | 27.05.2019

av Kristina Lagerbäck

Anställningsavtal är något arbetsgivare bör se över regelbundet, för sin egen del såväl som för sina anställdas och framtida medarbetares skull. Innehåller anställningsavtalen alla delar som krävs av gällande lagstiftning och har ni färdiga mallar som effektiviserar era rekryteringsprocesser?  En god idé är att vara proaktiv och undvika problem i förväg genom att se över anställningsavtalen från tid till annan. Nedan går vi igenom vad ni bör tänka på när ni utformar era anställningsavtal.

Ett anställningsavtal är ett avtal som reglerar de rättigheter och skyldigheter som finns mellan företaget och medarbetaren – och just därför bör det upprättas ett avtal redan innan anställningen påbörjas som undertecknas av båda parter. Det upplevs professionellt och blir tydligt från första början vad som gäller för såväl arbetstagare som arbetsgivare.

Den svenska lagstiftningen har inget krav att ett formellt avtal ska upprättas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren med signering från båda. Däremot har arbetstagaren rätt att få en skriftlig bekräftelse på sina anställningsvillkor, och det ska arbetsgivaren lämna inom en månad från anställningens början. För att undvika osäkerhet och missförstånd i en överenskommelse om anställning, är det lämpligt att skapa ett anställningsavtal där chef och arbetstagare har kommit överens inför en anställning. För att bekräfta villkoren i avtalet är det kutym men inte ett lagkrav att anställningsavtalet signeras av båda parter.

 

Har ni en mall för anställningsavtal?

Att ha en färdig mall för era anställningsavtal säkerställer att de arbetsvillkor ni som arbetsgivare erbjuder alltid finns med. Mallar underlättar också i rekryteringsprocesser och snabbar upp administrationen inför anställning. Mallen kan och bör utformas i linje med företagets visuella manér, där allt från färger till typsnitt går att koppla till ert varumärke.

 

Anställningsavtalets innehåll

Ett avtal ska exempelvis innehålla uppgifter om arbetsgivaren och arbetstagarens namn och adress, första anställningsdag, information om arbetsuppgifter, arbetstider samt lön. Nedan listas vad anställningsavtalet ska innehålla för att uppfylla kraven från LAS.

• Parternas namn
• Adress
• Tillträdesdag
• Arbetsplats
• Arbetsuppgifter
• Anställningsform
• Lön och löneförmåner
• Antal betalda semesterdagar
• Normal arbetstid
• Eventuellt kollektivavtal

I många fall är det bästa att hålla innehållet i anställningsavtalet så kort och tydligt som möjligt. Ett detaljerat anställningsavtal kan orsaka problem efter några år om ni som arbetsgivare ändrar villkor kring exempelvis friskvård. Det är generellt sett bättre att i anställningsavtalet hänvisa till gällande policies, riktlinjer eller personalhandbok. På så sätt kan ni ändra på olika typer av förmåner över tid utan att behöva avtala om det med varje enskild anställd.

 

Internationella arbetsgivare

När internationella företag anställer medarbetare i Sverige är det viktigt att tänka på att anställningsavtalet ska följa svensk lagstiftning. Era egna riktlinjer och anställningsvillkor kan behöva anpassas innan anställning sker.

Om anställningsavtalet innehåller överenskommelser som inte följer svensk lag kan en arbetsgivare ha en annan förväntan på hur anställningsförhållandet ser ut än vad arbetstagaren har. Det finns då risk att det uppstår problem i ett senare skede i de fall arbetstagaren och arbetsgivaren blir oense. Ett tydligt och korrekt skrivet avtal minimerar risken för tvister som i värsta fall kan bli kostsamma för båda parter.

 

Azets – en partner för anställningsavtal och HR

Azets har lång erfarenhet av såväl utformning som implementation av anställningsavtal inom många olika branscher och för olika behov – ta kontakt med oss direkt eller läs mer om hur vi hjälper företag med anställningsavtal. Kanske har ni behov av en skräddarsydd personalhandbok? Även där kan vi på Azets vara behjälpliga.

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

FAQ - Vanliga frågor

Vad kan man förhandla om vid anställning?

Det du vid en ny anställning främst kan förhandla om (förutom lön) är förmåner som t.ex. semesterveckor, pension, tjänstebil och friskvård.

Vad är viktigt att tänka på när du får ditt nytt jobb?

De viktigaste sakerna att ha koll på när du börjar en ny anställning är dina villkor och förmåner, samt vilka arbetsuppgifter du kommer ha och de förväntningar som finns på dig som arbetstagare. Ha koll vad som står i ditt avtal, och se till att få ett anställningsbevis (t.ex. anställningsavtalet) innan du börjar tjänsten.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Kristina Lagerbäck

Kristina Lagerbäck är Senior HR advisor och har erfarenhet av att skapa och tillämpa de rutiner och processer som krävs för att driva en fungerande HR-funktion. Kristina har tidigare arbetat som HR-chef med fokus på bland annat arbetsrätt, chefsstöd, rekrytering, employer branding, medarbetarundersökningar, ledarskap och organisationsförändringar.