Ändring av 3:12 reglerna, vad innebär det för dig som delägare i fåmansbolag?

Redovisning | 23.05.2017

av Azets Sverige

Regeringen önskar ändra reglerna för beskattning av vinster från andelsägande i fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna. Efter att en utredning med förslag på ändringar presenterats under hösten 2016 har det varit en bred debatt där många framfört effekterna av att försämra skattesituationen för företagande. Nedan följer en summering av förslaget och vad det betyder för dig som delägare i fåmansbolag.

Om 3:12-reglerna, en kort summering
3:12-reglerna beskriver hur möjligheten att ta ut kapitalvinster – som delägare i bolag där man själv eller någon närstående har en aktiv roll i verksamheten – kan begränsas och en del av kapitalvinsten på andelarna kan beskattas som tjänst till en högre skattesats (32-57%). I gengäld beskattas den del som beskattas som kapital till den lägre skattesatsen 20 %.

Det finns två alternativ för en delägare i fåmansbolag att räkna fram vad som kan beskattas till den lägre skattesatsen. Dels en förenklingsregel som är ett fast belopp, idag ca 160 kkr men som justeras varje år. Det andra alternativet är huvudregeln, som huvudsakligen baseras på löner som delägaren och övriga anställda fått från bolaget. Aktuella belopp och gränsvärden finns att få på skatteverket.se.

Övergripande handlar de föreslagna ändringarna om att sänka incitamenten för att överutnyttja de fördelar som kan finnas med den lägre beskattningen av de belopp som ligger inom det framräknade gränsbeloppet.

Några av de större förändringarna som föreslås är:

  • Att man vill ändra skattesatsen för den del av din vinst som är möjlig att plocka ut inom ditt framräknade gränsbelopp. Man vill höja skatten för detta från 20 % till 25 %.
  • Att man vill lägga en trappa vid beräkningen av löneunderlag enligt huvudregeln. Man föreslår en individuell beräkning av löneunderlag med lägre tilldelning för andel av lägre totala lönesummor, och mer på de belopp som överstiger vissa nivåer. Idag beräknas gränsbeloppet som 50 % av alla kontanta löner och sedan fördelas detta mellan delägarna. Framöver föreslås detta variera från 15 % – 40 % beroende på totala lönenivån.


Så, vad betyder detta att du som fåmansdelägare behöver göra?

Just nu egentligen ingenting, utom att vänta på slutligt förslag och huruvida det tar sig igenom Riksdagen. Just nu ligger den bollen hos Regeringen som behöver bestämma sig för vilket förslag de vill lägga fram. Oppositionen har varit tydliga i sitt ogillande av nuvarande förslag.

Eftersom förslaget säger att de nya reglerna skulle gälla från 1/1 2018 så är det hög tid att det blir tydligt för landets företagare vilka regler de har att förhålla sig till gällande årets utdelningar och löneuttag. Vad du framåt kan hålla ögonen öppna för är om lagen går igenom. Då kan du värdera om du under 2017 ska göra en utdelning på de gränsbelopp du redan har sparat för att kunna ta ut det till den lägre skattesatsen på 20%.

Dock behöver du då säkerställa att du har eget kapital som täcker detta belopp. Dessutom måste du värdera om du kan låta vinsterna stå kvar i bolaget och förräntas bättre än om de tas ur bolaget. Som det är med 3:12 reglerna så finns det inte ett tydligt sätt att värdera vad som är bästa hantering av utdelning och löner från fåmansbolag. Det behöver bedömas utifrån varje företags och individs situation. Men det är viktigt att känna till vad som gäller, vilket Regeringen nu har ett ansvar för. Och så bör man ta hjälp av en sakkunnig för att löpande se över att man som delägare inte av misstag hamnar på fel sida gränsbeloppen och har en strategi framåt.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.