Internationell företagsbeskattning
 
 
 

Internationell företagsbeskattning

Näringslivet i Sverige blir allt mer internationellt och med det kommer komplicerade frågor rörande beskattning, fasta driftställen och gränsöverskridande transaktioner.

Internationella skattetjänster kräver erfarenhet och expertis

Internationella skattetjänster kräver erfarenhet och expertis

Internationella expanderingsfaser kan vara stora och komplicerade processer, speciellt företagsbeskattningen då alla länder har lite olika krav och förutsättningar för såväl bokföring som skattesatser. Frågorna kan hopa sig kring internationella beskattning och svaren uteblir.

Våra experter utgår ifrån vilken affärsverksamhet som gäller, omfattningen av denna och dess driftställe och vet hur man kringgår dubbelbeskattning samt effektiviserar vinsthemtagningen genom korrekt beskattning. På detta vis expanderar ditt företag internationellt samtidigt som bekymmer med internationell beskattning försvinner.

Kontakta oss

 

Internationell företagsbeskattning

Omstruktureringar, refinansiering och ompositionering

Internationell företagsbeskattning

Ett område som intresserar Skatteverket är internprissättning och dess beräkning. Här kan våra konsulter hjälpa med att upprätta dokumentation och redogöra för eventuella risker i samband med bolagens hantering av internprissättning och eventuellt ’management fee’.

Det finns förstås ett intresse från marknaden att inom ramen för svensk skattelagstiftning kunna verka för avräkning av utländsk skatt och metoder för att undvika dubbelbeskattning. Därutöver hantering av källskatt och kupongskattefrågor vid utdelning till utlandet.

Internationell företagsbeskattning fast driftställe

Frågor om fast driftställe i Sverige och enligt skatteavtal

Internationell företagsbeskattning dubbel
Avtal för
dubbelbeskattning

Internationell företagsbeskattning dokumentation

Dokumentation av internprissättning

Internationell företagsbeskattning utländsk skatt

Avräkning av utländsk skatt

Internationell företagsbeskattning källskatt

Källskatt och kupongskattefrågor

Internationell företagsbeskattning utdelning

Redovisning av utdelningar till utlandet

Fast driftställe Internationell företagsbeskattning

Fast driftställe i annat land

Med ett fast driftställe följer högre sociala avgifter, löneskatt och skyldighet att erlägga inkomstskatt. Samt ibland även skyldighet att registrera filial eller ett bolag vilket ger bokföringsskyldighet, skyldighet att upprätta årsbokslut eller årsredovisning.

Läs mer om fast driftställe

Man kan läsa sig till mycket. Men att prata med någon som vet är bättre.

Kontakta oss via formuläret så får du veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag.

 

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.