Skatteutredning fast driftställe
 
 
 

Skatteutredning fast driftställe

I denna tjänst klarläggs förutsättningarna för er verksamhet för att se om fast driftställe föreligger eller inte.
Vad innebär fast driftställe? 
Om ett företag bedriver näringsverksamhet i Sverige ska man fastställa om det finns ett fast driftställe. Om företaget har ett fast driftställe likställs det med ett inhemskt företag. Med företag menas både enskilda näringsidkare och juridiska personer.

Med ett fast driftställe följer högre sociala avgifter, löneskatt och skyldighet att erlägga inkomstskatt. Samt ibland även skyldighet att registrera filial eller ett bolag vilket ger bokföringsskyldighet, skyldighet att upprätta årsbokslut eller årsredovisning. I vissa fall kan företag dra nytta av lägre skatter i Sverige (till exempel lägre bolagsskatt i Sverige än i England).

skatteutredning fast driftställe bedömning

Så går bedömningen till
 
För att göra en så korrekt bedömning som möjligt intervjuar vi kunden och sammanställer förutsättningar som ger oss grund för att bedöma om kunden har fast driftställe i Sverige eller inte. Bedömningen görs utifrån de rekvisit som Skatteverket i Sverige använder. Kunden får svara på de frågor som Skatteverket normalt ställer vid registrering och utifrån eventuella anställningsavtal. Vår bedömning är beroende av att fullständiga och korrekta förutsättningar erhålls från företaget.

skatteutredning fast driftställe leverans

Leverans
Utredningen levereras i form av en rapport på engelska eller svenska samt ett möte där vi belyser för- och nackdelar med fast driftställe för kunden. Utifrån detta går vi igenom vilka möjliga ändringar i förutsättningarna som skulle ge en mer fördelaktig bedömning. Under mötet ges kunden möjlighet att ställa frågor.

Kompletterande tjänster
Genom tjänsten erhålls en sammanställning som väsentligen förenklar en registrering hos Skatteverket i Sverige. Därför erbjuder vi sådan registrering med 50 % rabatt när den kombineras med ”Permanent establishment - risk check”.

Övriga tjänster som vi kan hjälpa till med för utländska aktörer som etablerar sig i Sverige: 

Registrering som arbetsgivare, Bolagsbildning, Klientmedelskonto, Skatteadress, VAT-accounting services.

Kompletterande tjänster skatteutredning fast driftställe

Vill du veta mer om hur Azets kan hjälpa er?

Fyll i formuläret så kontaktar vi er snarast. 

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.