top banner image
 
 
 

Individbeskattning

Låt en av våra experter gå igenom privatekonomin för att se över och effektivisera skatterna för din och familjens ekonomiska trygghet.

Individbeskattning

Personlig beskattning kan bli komplicerad - låt oss hjälpa dig!

Med allt ökande rörlighet inom Europa följer frågor som rör individbeskattning och dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och andra länder inom och utom Europa. Rätt ofta har vi kunder som driver ett projekt, begränsat över tid, och där man använder sina egna kompetenta medarbetare.

Andra områden som är föremål för analys i de individuella fallen kan vara incitamentsprogram med aktier och/eller optioner samt förmåner för anställda.

Kontakta oss

individbeskattning - flytt

Dags att flytta? 

Skatter som härrör försäljning av bostad, avdrag för kostnader därtill och andra skatterelaterade frågor är vår expertis.

individbeskattning - pension

Pensionsfrågor?

Vad är egentligen löneväxling och hur ska jag tolka det gula kuvertet? Få rättsida genom experthjälp i ämnet pension och pensionssparande från någon som vet.

individbeskattning - förmåner

Förmåner?

Är du del av ett bonus-, options- eller incitamentsprogram? Då beskattas du och det är inte heller här så enkelt att lösa det på egen hand. Låt oss hjälpa dig!

individbeskattning - dubbelbeskattning

Dubbelbeskattning?

Undvik dubbelbeskattning genom att upprätta ett dubbelbeskattningsavtal. Med rådgivning undviker du felaktigheter och extra kostnader.

Man kan läsa sig till mycket. Men att prata med någon som vet är bättre.

Kontakta oss via formuläret så får du veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag.

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.