Företagsbeskattning
 
 
 

Företagsbeskattning

Att optimera beskattning är för de allra flesta ett mål och Azets konsulter kan hjälpa med de möjligheter som därvidlag står till buds.

Företagsbeskattning

Deklarera mera.

Vi upprättar flertalet hundra inkomstdeklarationer per år för våra kunders räkning - vår erfarenhet blir din styrka. Vi kan bedöma huruvida det finns risker med bolagens ambitioner vid deklaration och beskattning och kommunicerar det med kunden.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

KONTAKTA OSS

 

Goda råd ger goda förutsättningar

Våra konsulter rådgör vid t ex omstruktureringar, försäljningar av företag, fusioner och likvidationer. Målet är kostnadsoptimala lösningar i det individuella fallet. Även frågor kring hantering av värdepapper och finansiella transaktioner dyker emellanåt upp så som kapitalinjektioner i form av aktieägartillskott och koncernbidrag.

Företagsbeskattning

Exempel på rådgivning inom företagsbeskattning

  • Upprättande och granskning av inkomstdeklarationer

  • Skatteplanering och analyser av skatterisker

  • Skatterelaterade ärenden och processer så som förfrågningar och omprövningar samt bistå vid skatterevisioner

  • Omstruktureringar, försäljningar av företag, fusioner och likvidationer

  • Värdepapper t.ex. näringsbetingade andelar och andra delägarrätter, finansiella transaktioner samt kapitalinjektioner så som aktieägartillskott och koncernbidrag
  • Hantering av de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna från och med 2019

Internationell beskattning

Internationella expanderingsfaser kan vara stora och komplicerade processer, speciellt företagsbeskattningen då alla länder har lite olika krav och förutsättningar för såväl bokföring som skattesatser.

Azets har lång erfarenhet av internationell beskattning och kan ge svar på alla frågor.

Läs mer om internationell beskattning

Negativa räntenetton

Vi kan även hjälpa er med frågor som rör de nya reglerna från och med 2019 som begränsar ett företags rätt att dra av negativa räntenetton. Enligt reglerna får ett negativt räntenetto, det vill säga skillnaden mellan räntekostnader och ränteintäkter, som motsvarar maximalt 30 procent av ett justerat resultat (skattemässigt EBITDA) dras av.

Man kan läsa sig till mycket. Men att prata med någon som vet är bättre.

Kontakta oss via formuläret så får du veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag.

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.