Affärsrådgivning
 
 
 

Affärsrådgivning - vi hjälper ert företag uppåt och framåt


Våra medarbetare inom affärsrådgivning har många års erfarenhet i ledande positioner inom näringsliv eller i roller som auktoriserade redovisningskonsulter. Därför kan vi med självaktning säga att vi kan ge råd inom de flesta områden som berör begreppet ekonomi, både inom svensk och internationell miljö.

Vi har ett intresse och genuin ambition att hjälpa affärsledare som behöver stöd och en “second opinion” i frågor som har att göra med översyn av ekonomi, strategi och utveckling.

Här är några exempel på vad vi kan hjälpa till med:

Affärsrådgivning - rapportering

Rapportering och informationsgivning till börsen och myndigheter

Kraven på rapportering och informationsgivning på börsen, t ex Nasdaq, kan upplevas rigida och mycket formella. Att hörsamma rapporteringstidpunkter och på ett samlat sätt kunna hantera information som ska nå marknaden är en grannlaga uppgift som vi använder Azets mest erfarna konsulter till. När det gäller finansbolag har vi ett antal medarbetare som arbetat med t ex depåer, rapportering till Finansinspektionen och värdering av finansiella instrument och placeringar.

affärsrådgivning - kapitalanskaffning

Kapitalanskaffning - bedömning och rådgivning

Kapitalanskaffning är för våra kunder en återkommande fråga som behöver adresseras med aktieägartillskott och/eller nyemission. Vi erbjuder våra kunder en helhetslösning från dokumentation till prospekt och avstämning av inbetalningar. Det är bra att ha en rutinerad konsult vid sin sida vid bedömning av olika alternativ och för att kunna få råd kring konsekvenserna.

affärsrådgivning - koncernredovisning

Koncernredovisning och konsolidering

Azets har sedan många år tillbaka arbetat med kunder som har behov av koncernredovisning och koncernkonsolidering för att redovisa information som innefattar hela koncernen som en helhet. Kompetensen är svårfångad på marknaden och Azets bibehåller, breddar och utvecklar kompetens kontinuerligt inom området.

affärsrådgivning - regelverk

Rådgivning kring regelverk och standard för årsredovisning

Olika regelverk för årsredovisning har sina för- och nackdelar. Med vår erfarenhet kan vi rådgöra tillsammans med kunden vilket regelverk som är mest lämpligt i det enskilda fallet. Det kan gälla huruvida bolaget har fastigheter, immateriella rättigheter, upparbetade interna projekt och dylikt. Vi kan också hjälpa till att anpassa redovisningen till internationella standards, IFRS.

affärsrådgivning - likviditetsplanering

Likviditetsplanering

Azets arbetar med ett flertal modeller för likviditetsplanering. Ibland kan likviditetsplanering vara översiktlig, ibland finns behov för att den ska vara på en detaljerad nivå. Vi använder data som är tillgängliga i våra system kombinerat med information som kunden förser oss med. För budgetering är vi gärna med kunden för att utforma instruktioner och budgeten kan sedermera läsas ner i våra system för rapporter för uppföljning och styrning. Azets hjälper gärna till för analysering och styrning av följsamhet i administrativa processer hos kunden.

Affärsrådgivning - skatterådgivning

Skatterådgivning och skatteplanering

Frågor om skatter får vi ofta, i synnerhet frågor som rör aktiv skatteplanering. Azets erbjuder skatterådgivning inom alla beskattningsområden.

affärsrådgivning - styrelse

Styrelsens ansvar vid insolvens

Tyvärr kommer företag ibland i situationer där aktiekapitalet är förbrukat. En sådan situation kan innebära en risk för bolagets styrelse och ägare. Därvidlag har Azets, i fall vi sköter löpande redovisning för bolaget, möjlighet att förvarna styrelse när risk finns för förbrukat aktiekapital. Uppställning av kontrollbalansräkning är tvingande så som regler som omgärdar processen för att hantera bolagets intressenter.

affärsrådgivning - import export

Rådgivning vid import och export

Import och export till andra länder i EU och internationellt kan snabbt bli komplicerat - det gäller att vara ajour med den senaste lagstiftningen för att undvika onödiga kostnader och försenade eller uteblivna leveranser. Azets har lång erfarenhet av att hjälpa företag med import- och exportfrågor.

affärsrådgivning - utbildning

Utbildningar inom ekonomi och redovisningsfrågor

Azets medarbetare håller gärna utbildningar inom olika områden, det kan gälla reseräkningar, regelverk kring vad som är avdragsgillt, hur olika system ska hanteras, tullfrågor etc. Vi tycker det är trevligt att få en anledning att träffa kunder hos oss eller i kundens hemmiljö.

 

Alla företag har olika behov. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag med affärsrådgivning? 

Fyll i formuläret så kontaktar vi er så snart vi kan eller ring oss på 010-457 50 16

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.