Lönesamtal mellan man och kvinna
 
 
 

Lönesamtal - Så förbereder du på bästa sätt

Så förbereder du på bästa sätt för ett lyckat lönesamtal med din medarbetare

Lönesamtal tips - Tänk på det här för att båda parter ska lyckas

Utan tillräckliga förberedelser blir ett lönesamtal mer en löneinformation där medarbetaren får reda på sin nya lön. Dessa samtal lämnar sällan någon part nöjd. Med rätt förberedelser har båda parter förståelse för resultatet och känner sig trygg i att medarbetaren fått ”rätt” lön.

En bra lönerevision för avdelningen förbereds under hela året. Inte en vecka innan lönesamtalet där man försöker komma ihåg och summera medarbetarnas prestationer under det gångna året. En stor del av förberedelserna inför lönerevisionen är utvärdering av utvecklingssamtalen.

I utvecklingssamtalen sätter chef och medarbetare gemensamt upp de mål och förväntningar som finns på medarbetaren inför det kommande året. Dessa gör det mycket enklare att göra en bedömning, och lönesamtalet blir mer en summering av den dialog man haft under året. 

 

Checklista:

Lönesamtal - kriterier ikon

1. Tydliga kriterier

Se till att ha tillgång till en korrekt och uppdaterad mall där kriterierna tydligt framgår för hur lönesättningen ska gå till. Bästa stödet i en löneprocess är en tydlig och genomtänkt lönepolicy för arbetsplatsen.

Lönesamtal - policy ikon

2. Förankra er lönepolicy internt

Lönepolicyn ska dessutom vara väl förankrad och känd bland alla anställda. Utan lönepolicy vet den som ska löneförhandla inte hur medarbetarnas olika insatser ska belönas. Är det efter prestation, uppnådda mål, individuella egenskaper, eller vad? Om detta är oklart öppnar det för godtycke och osäkerhet – löneprocessens två värsta fiender.

Lönesamtal - befogenheter ikon

3. Ta reda på dina befogenheter som chef

Vad som får och inte får göras måste vara tydligt, annars urholkas auktoriteten gentemot medarbetarna.

Lönesamtal - avtal ikon

4. Ha koll på kollektivavtal och verksamhetsmål

Vad som är väldigt viktigt, men lätt att glömma bort är att du som chef måste vara väl insatt i vilka kollektivavtal som gäller och hur målen för verksamheten ser ut – både för avdelningen och för var och en av medarbetarna. Var även uppmärksam på hur ni jobbar med jämställdhet på er arbetsplats. Ingen verksamhet vill förknippas med lönediskriminering så stäm av mot lönekartläggningen som finns för er arbetsplats. Läs om hur en lönekartläggning görs här

Lönesamtal - samtal ikon

5. Ta hjälp av utvecklingssamtalet

Vilka gör ett bra jobb och vem ska ha vilken lön? Det är lättare att veta hur medarbetarna har lyckats om det finns definierade mål att jämföra med. Här är utvecklingssamtalet ett oslagbart hjälpmedel för att göra bedömningar.

Lönesamtal - förbered ikon

6. Förbered lönesamtal noggrannt

Det är svårt att förutse hur ert lönesamtal kommer att utvecklas och det är inte lyckat att behöva avbryta medarbetare med orden "Ledsen, men nu har jag ett nytt möte". Här är några tips att ha i åtanke för ett lyckat och effektivt möte:

  • I samband med att man kallar till möte, bifoga mallar för samtalet och dokument från utvecklingssamtal, så att den anställde kan förbereda.
  • Sätt av generöst med tid – minst en timme.
  • Se till att ni är ostörda av telefoner och kollegor.
  • Börja med att berätta om den nya lönen, därefter förklaras varför utfallet blev som det blev.
  • Låt medarbetaren komma till tals.
  • Var noga med att dokumentera vad ni kommer överens om. 
  • Boka inte in för många lönesamtal på en dag.

 

Det ska löna sig att kämpa

När det är dags för lönerevision är det viktigt att våga lyfta fram individer. I alla företag finns det medarbetare som sticker ut, presterar bra och är villiga att göra det lilla extra. De medarbetare som har nått och även överträffat de mål som ni gemensamt har satt upp måste få en större tilldelning. Om detta inte görs urholkas förtroendet för löneprocessen. Medarbetarna måste känna att det lönar sig att kämpa och vara engagerad.

Har du fler frågor om lönesamtal eller annat inom lön?  

Ta hjälp av en expert

Lönesamtal man och kvinna skriver på avtal

Sammanfattning - Vanliga frågor

När ska man ha lönesamtal?

Lönesamtalet sker oftast i samband med ett byte av arbetsgivare eller att den anställde får nya ansvarsområden i sin arbetsroll. Många arbetsplatser väljer dock att göra en lönerevision årligen bland sina anställda. Exakt när lönesamtal eller löneförändringar ska ske står i löneavtal eller kollektivavtal.

Vad är lönerevision?

Lönerevision är en genomgång av lönenivån inom företaget och åtgärder för att höja anställdas löner.

Är lönesamtal obligatoriskt?

Det finns ingen lag som kräver arbetsgivare eller den anställde att vara med på eller kalla till lönesamtal. Dock finns det regler kring lönesamtal med i kollektivavtal och de flesta andra löneavtal som kan göra lönesamtalet obligatoriskt.

Vill du veta mer om lönetjänster och hur vi kan hjälpa er?

Ta gärna kontakt med våra säljare via formuläret. Har du ett ärende som inte gäller våra tjänster? Då hittar du övriga kontaktvägar här.

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.