Att byta lön mot tjänstepension - vad gäller?
 
 
 

Att byta lön mot tjänstepension - vad gäller?

Intresset för att byta en del av lönen mot pension har blivit större, men vad ska man som arbetsgivare tänka på? Här går vi igenom vad som gäller.

Om löneväxling

Löneväxling mot pension är något som många arbetsgivare erbjuder sina anställda idag. Det är ett sätt att värdesätta sin personal och göra sig mer attraktiv som arbetsgivare utan att det behöver kosta något extra. Eftersom arbetsgivaren får en skattereduktion vid byte mot lön till pensionspremier kan premien som betalas in bli högre än beloppet som dras av på lönen. Att erbjuda löneväxling ska vara fördelaktigt för den anställde, men tanken är också att det inte ska vara någon större extra kostnad för arbetsgivaren. Läs mer om löneväxling.

Pensionspolicy

Innan man erbjuder löneväxling bör det tydligt regleras hur premien ska beräknas, vad som ska kompenseras, när beloppet får ändras, vilka som ska ha möjlighet att löneväxla, valbara försäkringsbolag och vad som påverkas i och med en löneväxling.  Att skriva ner detta i en pensionspolicy underlättar kommande diskussioner.

Avtal

När policyn är framtagen och det är dags att löneväxla ska båda parter, den anställde och arbetsgivaren, vara införstådda med vad som gäller och vad som påverkas av löneväxlingen. Detta bör även vara med i ett avtal som undertecknas av båda parter.

Kostnadsneutralt för företaget

Har en anställd valt att löneväxla drar företaget det valda beloppet från lönen. Beloppet räknas upp för att bli kostnadsneutralt för företaget. Faktorn som man räknar med är förhållandet mellan arbetsgivaravgiften (31,42 %) och särskild löneskatt (24,26 %).  Exempel: Anna har valt att avstå 1.000 kr per månad som löneavstående. Premien som betalas in i en extern tjänstepension är 1000 x 1,058 = 1058 kr (1,3142/1,2426 =1,0576). Detta gör att kostnaden för företaget är densamma oavsett om 1.000 kr betalas ut som lön eller som pensionspremier.

Inrapportering

Den lön som arbetsgivaren ska anmäla in för den grundläggande tjänstepensionen skiljer sig mellan olika pensionsavtal. Har företaget kollektivavtal gäller det som anges där. Hos företag som inte har kollektivavtal kan företaget själv reglera hur de ska rapportera in lönen, ofta anmäler man in lönen före avdraget i dessa fall.

Om arbetsgivaren är knuten till ett kollektivavtal kan vissa förmåner såsom sjukförsäkring, ålderspension och/eller premiebefrielse minska i och med avdraget på lön. Arbetsgivaren kan i dessa fall ta ställning till om man ska kompensera den anställde för att täcka upp skillnaden som uppstår.

Administration

Att erbjuda löneväxling medför en viss administration för företaget. Viss del av denna kan man dock få hjälp med hos vissa försäkringsbolag och andra företag som hanterar administration inom lön eller försäkring. Viktigt är att premien som anmälts till valt försäkringsbolag är baserad på beloppet som dras på lön samt att undertecknade avtal finns sparade hos företaget och den anställde.

Lönsamt för alla?

För att det ska vara lönsamt för en anställd att löneväxla bör lönen efter löneavdraget vara minst 8,07 inkomstbasbelopp (2017, 496.305 kr/år eller 41.359 kr/månad). Lön under 8,07 ibb kommer nämligen påverka den allmänna pensionen och socialförsäkringarna. I och med att prisbasbeloppen ändras varje år kan någon anställds lön komma under 8,07 ibb ett år. Därför är det bra att kontrollera löner som är i närheten av beloppsgränsen efter årsskiften. 

Var även observant på att de sammanlagda premierna för den anställdes tjänstepensioner, där omfattas även premien för löneväxling, håller sig inom avdragsutrymmet. Huvudregeln ger avdragsrätt upp till 35 % av lön eller max 10 prisbasbelopp (2017, 448.000 kr/år).

Löneväxling kan av många uppfattas som krångligt och tidskrävande och avstår därför att erbjuda sina anställda denna förmån. Kom då ihåg att det är ett bra sätt att visa uppskattning för sina anställda samt ett bra argument vid rekrytering.

Har du frågor om löneväxling?

Kontakta oss vi formuläret så hjälper vi dig. Vi återkommer så snart vi kan.

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.