Vägen mot hållbart företagande

Framtidens ekonomi- och lönefunktion | 06.02.2024

av Azets Sverige

Would you like to read the article in English? Click here

Hållbart företagande har blivit en nyckelkomponent inom företags affärsstrategi och kan vara hemligheten till en framgångsrik och långvarig resa. Den senaste Azets Barometern visar att 83% av svenska företag genomför hållbarhetsinitiativ, vilket är mer jämfört med bolag i de andra nordiska länderna. Här delar vi några steg och tips för att vägleda ert företag mot en mer hållbar framtid. 

Den senaste Azets Barometern visar att 83% av svenska företag genomför hållbarhetsinitiativ, vilket är mer jämfört med bolag i de andra nordiska länderna. Azets Barometer är Azets undersökning som visar hur små och medelstora bolag Norden, Storbritannien och Irland ser på affärsklimatet.  

Utöver basala initiativ såsom återvinning och energisparande, genomför mer än hälften (57%) av Sveriges företag mer avancerade alternativ såsom utbildningar för anställda, justeringar i logisitikkedjan, kompensation för kodioxidutsläpp och cirkulära affärsmodeller. 

 

Se de fullständiga resultaten från Azets Barometer i en interaktiv dashboard. 

 

Att driva företag handlar inte bara om att se siffror växa, utan också om att skapa en meningsfull påverkan på samhället och vår miljö. Hållbart företagande har blivit en nyckelkomponent inom affärsstrategin och kan vara hemligheten till en framgångsrik och långvarig resa. Här delar vi några steg och tips för att vägleda ert företag mot en mer hållbar framtid. 

 

Vad innebär hållbart företagande? 

Att bedriva företag på ett hållbart sätt handlar om att införliva ekonomiskt ansvar, social rättvisa och miljöhänsyn i företagets DNA. Hållbart företagande innebär att man strävar efter att balansera ekonomisk tillväxt med positiva effekter för både samhälle och miljö. 

 

Varför ska företag satsa på hållbart arbete? 

Hållbart arbete är inte bara en trendig term – det har konkreta fördelar för företag. Genom att investera i hållbara metoder och processer kan företag minska sina kostnader, öka effektiviteten och attrahera både kunder och talanger som delar samma värderingar. Dessutom bygger det ett företag som är mer motståndskraftigt mot framtida utmaningar och lagkrav gällande miljö och socialt ansvarstagande. 

 

Hur kan ert företag bli mer hållbart? 

1. En hållbar affärsmodell

Affärsmodellen är nyckeln till ekonomisk stabilitet och hållbarhet. Hur får ni in intäkter, är produktionen av era varor hållbar och vilket kundvärde tillför ni?  Dessa är viktiga delar att hålla koll på för att säkerställa att affärsmodellen är just långsiktig och hållbar.

2. Ta fram en hållbarhetspolicy

Till skillnad från bara en miljöpolicy som bara omfattar miljöfrågor, är en hållbarhetspolicy ett bra alternativ för att inkludera sitt sociala och ekonomiska ansvar. Sätt upp konkreta och mätbara hållbarhetsmål för företaget som även är anpassade till er verksamhet.  

3. Involvera personalen

Ert team är en ovärderlig resurs för att implementera hållbara förändringar. Utbilda och uppmuntra de anställda att dela sina idéer och förslag för att förbättra företagets hållbarhetsarbete. Detta engagemang stärker inte bara teamandan utan genererar även innovativa lösningar.

4. Ställ krav på leverantörer

Ett hållbart företag tar ansvar för hela leverantörskedjan. Granska era leverantörer och välj de som delar era hållbarhetsvärderingar och lever upp till er policy. Det skapar en positiv kedjereaktion och inspirerar andra företag att också bli mer hållbara. 

5. Implementera cirkulär ekonomi 

I motsats till linjär ekonomi, där produkter tillverkas och sen kasseras, handlar cirkulär ekonomi om att ta tillvara på allt så länge som det är möjligt för att sedan återvinnas. Med cirkulär ekonomi bidrar företag till hållbarhet genom att minska avfall och optimera resursanvändning. 

6. Sprid ordet 

Vi måste alla hjälpas åt att bidra till hållbarhet. Redovisa hur ert hållbarhetsarbete fortlöper. Det kan även visa sig motivera medarbetare, inspirera andra företag och visar era kunder att ni tar ansvar för framtiden och ert företagande.

 

Att driva ett hållbart företag är en kontinuerlig resa som kräver engagemang och anpassning. Genom att integrera hållbara principer i er verksamhet kommer ni inte bara att vara en positiv kraft för samhället och miljön, utan också bygga en starkare och mer motståndskraftig organisation.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.