VD och CFO oense om ekonomifunktionen

Framtidens ekonomi- och lönefunktion | 03.12.2018

av Helena Lustig

Svenska VD:ar och ekonomichefer är oense om ekonomifunktionen. Ekonomicheferna vill utveckla en mer modern, strategisk och proaktiv ekonomiavdelning för att bidra till företagets framgång. VD:arna däremot är redan nöjda med ekonomifunktionen och ser varken behovet av förändring eller de utmaningar ekonomichefen tampas med. Det visar Azets undersökningar. Hela företaget förlorar på att VD:n med sin okunskap agerar bromskloss, menar Anders Fryxell, vd och Helena Lustig, försäljningschef på Azets.

Ekonomiavdelningen är kritisk vad gäller företagets framgång och konkurrenskraft. Det är ekonomiavdelningen som kan bidra till att identifiera tillväxtområden, affärsmodeller och investeringsmöjligheter. Det är ekonomiavdelningen som kan komma med förslag på lönsamhetsförbättringar, analyser som driver företagets affär och olika scenarier för strategiska beslut.

Det är därför ekonomiavdelningarna sedan flera år tillbaka håller på att ställa om sitt arbete. Från det traditionella sättet att arbeta med transaktioner, bokslut och reaktiva rapporter, till att arbeta mer proaktivt och strategiskt. Men de intervjuundersökningar som Azets har genomfört bland 75 VD:ar och 100 CFO:er visar att svenska företagsledare och ekonomichefer har olika uppfattningar om hur situationen och behoven ser ut på ekonomiavdelningen.

 

Olika uppfattningar om situation och prioriteringar

Ekonomicheferna tycker att företagen behöver göra stora satsningar på ekonomiarbetet framöver. De uppger att de bara kommit halvvägs på sin förändringsresa mot att bli en mer modern, strategisk och proaktiv ekonomifunktion. De anser att deras företag ligger efter på områden som bl a digitalisering, processeffektiviseringar, anpassningsförmåga, expertis och Business Intelligence. Ungefär hälften av ekonomicheferna rankar tidsbrist som ett avgörande skäl till att ekonomifunktionen inte kommit så långt som de önskar. Närmare var femte CFO upplever att ledningens prioriteringar har hindrat dem. Ekonomicheferna uppger också att de har många olika utmaningar i sitt arbete, inte minst vad gäller just det affärsstödjande och strategiska arbetet.

Samtidigt är hela nio av tio VD:ar nöjda eller mycket nöjda med det bidrag ekonomiavdelningen ger till företaget och 40 procent anser att de inte ska fokusera på några nya initiativ. De anser också att CFO:n har få utmaningar i sitt arbete, samt att både tid och resurser räcker till – alltså tvärtemot vad ekonomicheferna själva säger.

Ekonomifunktionen i förändring Ladda ned rapporten här!

 

VD bromsar ekonomiavdelningens förmåga att utveckla företaget

Det är tydligt att VD och ekonomichef har olika bilder av ekonomichefens situation och ekonomiavdelningens arbete och potential. VD:n verkar inte förstå ekonomiavdelningens betydelse för företagets framgång och därmed är också förståelsen låg för vilket arbete som behöver prioriteras. VD:n blir en bromskloss för ekonomiavdelningens utveckling och det är därför inte konstigt att ekonomiavdelningarna inte har kommit längre. Det här slår tillbaka mot företagen i stort. En reaktiv och ineffektiv ekonomiavdelning innebär lägre konkurrenskraft, lönsamhet och omställningsförmåga – något som dagens företag inte kan kosta på sig.

 

Stress och psykisk ohälsa ingen överraskning

Inte bara företagen förlorar på den låga förståelsen för ekonomiavdelningens arbete och prioriteringar. För ekonomichefen personligen, som vill göra satsningar på att utveckla sin avdelning och som tampas med många utmaningar och tidsbrist, riskerar situationen att bli ohållbar.

En färsk undersökning från fackförbundet Civilekonomerna visar att den psykiska hälsan bland ekonomer vacklar och att många i yrkesgruppen lider av psykisk ohälsa. Med tanke på alla de utmaningar ekonomichefen flaggar för, och det faktum att chefens förståelse för arbetssituationen är låg, är resultatet inte överraskande.

 

Det bör svenska VD:ar göra för att förbättra förutsättningarna för ekonomiavdelningen

Svenska företag kan få ut mer av sina ekonomiavdelningar och VD:n har makten att ge ekonomichefen rätt förutsättningar. Det här kan VD:n kortsiktigt göra för att få en bättre förståelse och för att förbättra situationen:

1. Inled dialog
Inled dialog med ekonomichefen om nuvarande situation, roll och utmaningar samt vilket bidrag ekonomifunktionen kan ge till verksamheten. Våra undersökningar visar att ekonomichefen och VD har olika uppfattningar.

2. Skapa gemensam målbild & plan
Enas om en gemensam målbild gällande ekonomifunktionens bidrag samt hur ni ska ta er dit samt bestämma de viktigaste KPI’erna för detta. Vår studie visar att strategi saknas, liksom tid, istället har man satsat lite här och där.

3. Ta in extern hjälp
Våga ta in hjälp utifrån, t ex från en outsourcingleverantör. Rätt partner ger inte bara en avlastning som frigör tid till det strategiska och verksamhetsstödjande arbetet – en sådan partner driver, tillsammans med ekonomichefen, förbättringsarbetet och hjälper till att säkerställa att ekonomifunktionen är framtidssäkrad.

 
 

Artikeln är skriven av
 

Helena_webb_ljusare-150x150.jpg

Helena Lustig
Försäljningschef på Azets

 

AF.jpg
Anders Fryxell

 

 

post author

Om författaren Helena Lustig

Helena arbetar som försäljningschef på Azets Sverige | Helena is Head of Sales in Azets Sweden.