Tuffa tider för svenska småföretagare - men försiktig optimism bland övriga bolag

Framtidens ekonomi- och lönefunktion | 12.02.2024

av Helena Malmström

Would you like to read the article in English? Click here

Ekonomisk och geopolitisk osäkerhet är utmaningarna som svenska företag främst oroar sig för. Samtidigt upplever de sin nuvarande ekonomiska situation som relativt stark och framtidsutsikterna för det kommande året som försiktigt optimistisk. Tuffast är det dock för de mindre bolagen, det visar Azets undersökning.  
 
Azets Barometer är en serie av undersökningar som ger affärsinsikter från små och medelstora företag i Norden, Storbritannien och Irland. Den identifierar trender som rör framtida utsikter, ekonomisk situation samt vilka hot och möjligheter företagen ser. Här har vi sammanställt resultatet gällande svenska bolag från undersökningen i januari 2024.

 

Ekonomisk situation och framtidsutsikter

Svenska företags ekonomiska framtidsutsikter för det kommande året präglas av en ton av försiktig optimism. 50% av företagen är positiva gällande framtidsutsikterna samtidigt som 35% av bolagen är negativa. Mest positiva är bolag med fler än 100 anställda och mest negativa är små företag med färre än 10 anställda.  
 
Den nuvarande ekonomiska situationen för svenska företag kan beskrivas som relativt stark. Två tredjedelar av bolagen graderar den ekonomiska situationen till 6 eller högre på en 10-gradig skala, vilket speglar en övervägande positiv syn. Stabilast ser det ut för företag med mer än 100 anställda där nästan 40% av bolagen graderar sin ekonomiska situation till 8 eller högre. Det är dock viktigt att notera att 10% av bolagen, oavsett bolagsstorlek, flaggar för en riktigt dålig ekonomisk situation, vilket visar att det finns stora utmaningar för en del av företagen. Bland de små bolagen med färre än 10 anställda uppger så många som var fjärde bolag att de har en mycket ansträngd ekonomisk situation.

Utmaningar

Ekonomisk och geopolitisk osäkerhet är utmaningarna som svenska företag främst oroar sig för. Undersökningen visar inga andra alarmerande utmaningar det kommande året. Utmaningar som tidigare år varit stora har numera mindre betydelse, t ex rekrytering / behålla talanger, efterlevnad av regelverk och implementering av ny teknik.

Tillväxt

Svenska företag förväntar sig måttlig tillväxt det kommande året. Förväntningarna på omsättning och vinst är positiva. Planerna på att anställa fler medarbetare är mer blygsamma, men ändå med en förväntad liten ökning i antalet anställda. De små bolagen med färre än 10 anställda är mer pessimistiska vad gäller tillväxt, vilket går hand i hand med deras framtidsutsikter det kommande året.

Skattesystemet

På frågan om det svenska skattesystemet hämmar eller främjar företagande är företagen försiktigt optimistiska. Dock sticker de svenska mikroföretagarna ut, då de anser att det svenska skattesystemet aktivt hämmar dem. De är mest kritiska när de kommer till stöd för forskning och utveckling samt att anställa och behålla personal.

Hållbarhet

Svenska företag, oavsett företagsstorlek, är duktiga på att genomföra hållbarhetsinitiativ, hela 83% av bolagen uppger detta, vilket är högre än för bolag i andra nordiska länder. Utöver basala initiativ såsom återvinning och energisparande, genomför över hälften av svenska bolag (57%) mer avancerade initiativ såsom utbildningar för anställda, justeringar i leverantörskedjan, kompensation för koldioxidutsläpp och cirkulära affärsmodeller.

Cybersäkerhet

En tredjedel av svenska företag uppger att de har utsatts för minst en cybersäkerhetsincident det senaste året. Det är främst bolag med över 100 anställda som har rapporterat att de har utsatts för incidenter. Nästan 20% av bolagen, främst små företag, vet inte eller vill inte uppge om de har utsatt för någon incident. Det kan visa på att större bolag har en högre medvetenhet kring cybersäkerhet och är mer benägna att rapportera incidenter.

Hybrid och distansarbete

Större bolag med fler än hundra anställda, samt mikrobolag med färre än 10 anställda, är mest positiva till hybrid- och distansarbete. Hela 40% av dessa bolag är mycket positiva till vilken effekt hybrid- och distansarbetet har på deras verksamhet. Däremot är utmaningarna större bland bolag med 10-100 anställda, endast 16% är lika positiva.

 
Se hela resultatet från Azets Barometer Januari 2024 via vår interaktiva dashboard.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

Om författaren Helena Malmström

Helena arbetar som Head of Marketing på Azets.