Trender för ekonomichefen att ha koll på

Framtidens ekonomi- och lönefunktion | 17.05.2021

av Azets Sverige

Världen förändras ständigt i en allt snabbare takt, det vet vi alla. Som ekonomichef påverkas du förstås av detta. Det ställs andra krav på dig idag, för att inte tala om imorgon, vad gäller att leda företaget i en oförutsägbar värld. Att ha koll på morgondagens trender och utmaningar är ett måste. Här tipsar vi om några du behöver ha i åtanke och följa utvecklingen av.

Som ekonomichef har du en nyckelroll i företagets framtid och dess förmåga att hantera förändringar. Du behöver visa vägen mot nya affärskoncept och arbetssätt för att kostnadseffektivisera och identifiera affärsmöjligheter. Om företaget ska finnas kvar om 10, 20 och 30 år är det väldigt viktigt att ekonomichefen känner till företagets potential och dess omvärld.

Har du koll på de viktigaste trenderna vinner du mark, på samma sätt som du genom insikter och kunskap snabbare kan fatta beslut och komma fram till nya initiativ och pareringar. 

Här är några exempel på trender som du behöver ha i åtanke och följa utvecklingen av. Det handlar om stora trender och tendenser som både har fått nya företag att skjuta i höjden och rader av etablerade företag att rasa samman.

Är du nybliven CFO? Då har vi fler tips till dig här.

Delningsekonomin sprider sig

Delningsekonomin har uppkommit, och den har många fördelar både för B2B- och B2C-segmentet. Du som är ekonomichef kan inspireras av det för att göra om affärsmodellerna. Du skulle t.ex. kunna starta ett gemensamt utvecklingsbolag med ett annat företag eller använda samma plattformar som andra för produktutveckling eller marknadsföring. På så vis kan ett antal kapacitetskostnader halveras eller minskas.

Drönare 

Drönartekniken har också fått in en fot på marknaden. Det ser ut som om drönare spelar en aktiv roll, inte bara för fotografering och lantmäteri, utan även för distribution och hälsa. Ekonomichefer bör alltså fundera på om drönare kan vara till nytta för verksamheten eller om de kommer att påverka affärspartners och kunders verksamhet och därmed den egna verksamheten. 

Automatisering och botar

Automatiseringstrenden är kraftig i hela världen, både vad gäller tillverkning och effektivisering av arbetsflöden. Chattbotar är exempel på hur man kan optimera kundtjänsten med pratande botar som hjälper kunderna vidare i arbetsflöden. Det kan även handla om botar som behandlar sjukförmåner eller godkänner fakturor. 

Teknik har inget värde utan människor. AI, botar och digitala processer bör inte ersätta, utan användas av människor för att förbättra för individer och för företaget. För att få ut det mesta av teknik och botar är det alltså nödvändigt att arbetsflöden och människors hantering av dem finns på plats. 

Ska det gå att ta till sig ny teknik måste företagets digitala kompetens öka. Eftersom ekonomichefen i många fall är initiativtagare till att ny teknik införs har hen – i samråd med personalavdelningen – en viktig uppgift: att säkra medarbetarnas kompetensutveckling, så att de tekniska möjligheterna utnyttjas optimalt. Ekonomichefen har alltså en central roll att spela för den digitala satsningen, både internt i företaget och gentemot marknaden. 

Den flexibla organisationen

Trots att digitaliseringen fortskrider med stormsteg är den mänskliga faktorn fortfarande avgörande i de flesta företag. Det kan vara ett problem nu när arbetsmarknaden ändras så snabbt. I dag ställer medarbetarna betydligt fler krav på arbetsplatsen än förut. De vill ha utmaningar och se utvecklingspotential, och arbetet måste både vara flexibelt och meningsfullt. 

I kombination med låg arbetslöshet på senare år ger denna trend upphov till ett antal naturliga flaskhalsar i företagen. Företagen befinner sig därför allt oftare i en situation där en viktig person plötsligt slutar och lämnar ett tomrum efter sig som kan ta tid och kraft att fylla. En uppenbar möjlighet är att anlita tillfälliga resurser som kan avlasta och skapa resultat på kort tid. 

Digitaliseringen är en annan möjlighet här. Investeringen kan svida för många företag, men i förhållande till kampen om medarbetare är teknik och botar en uppenbar möjlighet för många att lösa problem med flaskhalsar, under tiden som man utvecklar sin affärsmodell. En tredje möjlighet är att lägga ut vissa uppgifter på en samarbetspartner. Läs även Vad vinner ekonomichefen på att lägga ut ekonomiarbetet?

De nya kontona

Klimatet och den gröna omställningen står högt på dagordningen, och allt fler uppmärksammar enskilda företags miljöinitiativ. Utvärdera därför möjligheter till klimatvänliga lösningar i hela organisationen. Fundera även på om åtgärder och initiativ ska samlas på ett särskilt miljökonto. Allt fler kunder och investerare vill att företagen är miljömedvetna. Vissa av de åtgärder som ni använder naturligt i vardagen går kanske att utnyttja i samband med marknadsföringen av företaget.

Behöver du råd eller praktisk hjälp?

Saknar du någon att diskutera med om din roll som ekonomichef? Eller behöver du tillfälligt anlita specialister eller en hjälpande hand så att du får tid över till att vara en strategisk sparringpartner till företagets ledning? Vi har de erfarenheter och kontakter som krävs för att hitta rätt lösning för dig och företaget på kort tid.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.