Så kan företag spara kostnader under en lågkonjunktur

Redovisning | 23.11.2023

av Leif Knutas

Would you like to read the article in English? Click here

I tider av ekonomisk osäkerhet är det avgörande att företag har ett starkt fokus på kostnadsbesparing för att säkra sin framtid. Som ekonomiansvarig är det din roll att guida företaget genom dessa utmanande perioder och hitta sätt att bibehålla lönsamheten. Vi har listat fem fokusområden som företag kan fokusera på för att spara kostnader under en ekonomisk lågkonjunktur. 

 

1. Granska och optimera din budget

Att noga granska och optimera företagets budget är det första och viktigaste steget när det gäller att spara kostnader under en lågkonjunktur. Identifiera och prioritera de mest väsentliga kostnaderna som är nödvändiga för verksamhetens fortsatta funktion. Ofta innebär det att man minskar eller eliminerar icke-kritiska utgifter och fokuserar på att bevara kärnverksamheten. Var noga med att skilja på kostnader som genererar intäkter - positiva kostnader – och sådana som inte gör det. Om ni ska spara på något så gör det där det ger effekt. 

Det är också en bra tid att utforska möjligheter att förbättra effektiviteten inom företaget. Genom att eliminera slöseri och ineffektiva processer kan du optimera din budget och frigöra resurser för viktigare ändamål. Det kan också vara värt att överväga teknologiska lösningar och automatisering för att effektivisera företagets arbetsflöden och minska kostnader på lång sikt.

 

2. Fokusera på kassaflöde

Ett stabilt kassaflöde är avgörande under ekonomiska lågkonjunkturer. Se till att du har en noggrann överblick över företagets kassaflöde och arbeta på att förbättra det. Detta kan, exempelvis, inkludera att förbättra faktureringsprocessen för att säkerställa snabbare inbetalningar och att aktivt följa upp obetalda fakturor. 

En annan strategi är att förlänga betalningsvillkoren med dina leverantörer. Genom att förhandla om längre betalningsvillkor kan du få mer utrymme att hantera din likviditet. Det är viktigt att förstå att förseningar i betalningar kan leda till extra kostnader, så se till att detta görs på ett ansvarsfullt sätt.

 

Guide outsourcingpartner

Så sänker Azets era kostnader
med 25-40%

Allt fler företag inser att outsourcing är den bästa lösningen för att få en kostnadseffektiv och modern ekonomi- och lönehantering som frigör tid till kärnverksamheten.

Ladda ner guiden här

 

3. Minska personalkostnader med försiktighet

Att minska personalkostnader är en av de mest komplexa och känslosamma delarna av att hantera kostnader under en lågkonjunktur. Istället för att omedelbart genomföra uppsägningar, överväg alternativa åtgärder som kan hjälpa till att bevara kompetent arbetskraft. Kortsiktiga lösningar kan inkludera övergång till deltidsanställningar eller att förhandla om löner och förmåner med din personal. Det är viktigt att försäkra sig om att medarbetarna är medvetna om företagets utmaningar och att de involveras i processen. 

Dessutom kan du överväga att införa flexibla arbetstider och möjligheter till distansarbete för att anpassa dig till det rådande ekonomiska klimatet. Att behålla kompetenta medarbetare är avgörande för att vara redo att växa när ekonomin återhämtar sig.

 

4. Förhandla med leverantörer

Försök att förhandla om bättre villkor, rabatter eller längre betalningsvillkor med dina leverantörer. Leverantörer kan också vara villiga att hjälpa till under ekonomiska svårigheter genom att erbjuda förmånliga avtal. 

Det är viktigt att etablera en öppen dialog med dina leverantörer och informera dem om företagets situation. Genom att arbeta tillsammans med leverantörerna kan du hitta lösningar som gynnar båda parter. Tänk på att samarbetet med leverantörer är en långsiktig relation, och att goda relationer kan vara till stor nytta för företaget.

 

5. Diversifiera din inkomstkälla

Under en lågkonjunktur är det riskabelt att vara beroende av en enda inkomstkälla. För att diversifiera dina inkomstkällor kan du överväga att utveckla nya produkter eller tjänster som kompletterar din befintliga verksamhet. Det kan också vara klokt att utforska nya marknader eller kundsegment. 

Diversifiering kan hjälpa till att minska sårbarheten i tider av ekonomisk osäkerhet och skapa en stabilare inkomstgrund för företaget. Se till att noggrant utvärdera de nya möjligheterna och investera resurser där det ger mest värde för företaget.

 

Sammanfattning 

Att hantera kostnader under en ekonomisk lågkonjunktur kräver en strategisk plan och ekonomisk kompetens. Genom att granska och optimera din budget, förbättra kassaflödesförvaltningen, förhandla med leverantörer, hantera personalkostnader med försiktighet och diversifiera dina inkomstkällor kan företaget överleva svåra tider och komma ut starkare på andra sidan. Varje företag är unikt, så anpassa strategierna efter dina specifika behov och förutsättningar. Med noggrann planering och ekonomisk expertis kan du hjälpa ditt företag att navigera genom ekonomiska lågkonjunkturer och säkerställa dess långsiktiga framgång. 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Leif Knutas

Leif Knutas arbetar som kvalitetsansvarig inom affärsområdet Accounting