Snabbväxande företag? Så får ni koll på likviditeten

Redovisning | 27.04.2021

av Leif Knutas

De flesta företag har som mål att växa och en del lyckas växa både mycket och snabbt. Kom ihåg att snabb tillväxt har sina egna utmaningar och ofta kan vara en direkt orsak till likviditetsproblem. Vi frågade Leif Knutas, kvalitetsansvarig på Azets, om vad snabbväxande bolag ska tänka på för att inte riskera likviditetsproblem.

Varför är det viktigt att hålla koll på likviditeten i en tillväxtfas?

– Likviditet är företagets betalningsförmåga på kort sikt, det vill säga tillgången på medel som är lätta att omsätta i rena pengar. Det avgör om företaget kan ta hand om sina löpande utgifter. Likviditeten är viktig även om omsättningen är hög eller lagret jättestort. Om företaget inte har tillräckligt med likvida medel kan det vara svårt att hålla hjulen snurrande. Likviditetsgraden är faktiskt ett av de nyckeltal som ofta försämras mest före en konkurs. Väldigt många står inför dessa utmaningar när de befinner sig i en tillväxtfas. Alla går ju inte i konkurs, men många får likviditetsproblem och tappar kontrollen när de växer för snabbt. Administrationsapparaten hänger inte med riktigt - kanske har företaget för komplicerade lagerrutiner när de växer eller rutiner och system som inte är lämpliga för stordrift.

Vad kan konsekvenserna bli om företaget inte har kontroll?

– Ofta blir det sämre överblick och för högt lagersaldo. Många köper in för mycket i förhållande till omsättningen och klarar inte av att bevaka och driva in alla kundfordringar. En likviditetskris kan därför få allvarliga konsekvenser för alla företag och innebär en särskilt stor utmaning för företag i tillväxt. En av de viktigaste åtgärderna ett växande företag kan vidta är att ta hjälp med likviditetsstyrningen. Det finns avsevärda fördelar med att arbeta med en partner som snabbt kan anpassa systemen till företagets behov och hjälpa till med rutiner och goda råd. Det kan vara avgörande för företagets framtid.

“Företaget kanske inte upptäcker flaskhalsarna förrän det är för sent”

– Vid stark tillväxt och snabb expansion är det lätt att binda för mycket kapital i större lager, nya anläggningstillgångar för produktion och drift samt fler och större utestående kundfordringar. Om företaget binder för mycket pengar i lager och kundfordringar finns det helt enkelt inga kontanter kvar när det är dags att betala löpande utgifter som löner, leverantörsskulder, skatter och avgifter. Så småningom märker man av hur enormt mycket tid som får läggas ner på att hantera klagomål och påminnelser och fokus förflyttas från försäljning till administration. I vissa fall är målet om tillväxt så dominerande att det överskuggar andra problemställningar. Företaget kanske inte upptäcker flaskhalsarna förrän det är för sent. Beslut kan tas för snabbt och på bristfällig grund vilket kan leda till sämre överblick och internt gnissel i organisationen.

Hur kan man förebygga likviditetsproblem?

– En förutsättning är att bokföringen är uppdaterad och korrekt. Det enklaste sättet att åstadkomma detta är att använda sig av ett digitalt redovisningssystem som ger fullständig överblick över ekonomin och som gör det möjligt att enkelt ta fram relevanta siffror. Detta gäller oavsett om företaget sköter bokföringen helt själv, bara delar av den och tar hjälp vid behov, eller om man lägger ut hela bokföringen.

– Se också till att planera för tillväxt. Det kostar att växa och även om intäkterna ökar på lång sikt behövs extra resurser under tillväxtperioden. Planera tillväxten med långfristiga lån - det är något som banken har förståelse för. Därför är det viktigt att kontakta banken på förhand eller under resans gång. Vänta inte tills det börjar knaka. Företaget måste kunna visa banken att de har kontroll på ekonomin och presentera prognoser för budget och likviditet.

– En likviditetsbudget hjälper till att klarlägga hur mycket pengar som finns tillgängliga vid varje given tidpunkt. På så sätt kan man stämma av att det finns tillräckligt på kontot när viktiga utbetalningar som löner, skatter, avgifter och andra räkningar ska göras. Hur mycket kommer dessa utgifter att öka när företaget växer? Överväg om det är nödvändigt att öka bemanningen, om de anställda har rätt kvalifikationer och om kostnaderna för kontor, transporter, försäkringar, inhyrd arbetskraft, rekrytering och utbildning kommer att öka. Gör därefter en bedömning av hur den förväntade tillväxten kommer att påverka likviditeten och budgetera för det. Exempel på detta kan vara: Behöver företaget öka lagerkapaciteten? Kommer kundfordringarna att öka? Hur kommer tillväxten att påverka räntor, avbetalningar och utbetalningar av moms, skatter och avgifter?

När ett företag har börjat tappa kontrollen - finns det fortfarande konkreta åtgärder att vidta?

– Ja, det finns det. Se till att få in de pengar som kunderna är skyldiga. Här stöter många på problem under perioder av tillväxt, eftersom de är vana vid manuella system som fungerar bra upp till en viss nivå, men som inte lämpar sig för större verksamheter. Ett företag kan själv enkelt hålla koll på och ringa till fyra kunder som inte betalat, men det blir betydligt svårare om det är 400 kunder som inte har betalat. Det här jobbet kan lejas bort så att man slipper lägga ner tid på det. Det kostar heller inte något extra eftersom inkassoföretagen tar betalt via påminnelseavgifterna.

– Ta också kontroll över varulagret för att kunna frigöra kapital som är bundet där. Jag rekommenderar alla företag med varulager av en viss storlek att införa ett elektroniskt lagersystem. Ett enda lager kan man hålla relativt bra koll på själv, men har företaget fem olika lager på fem olika platser är det betydligt svårare och man mister snabbt överblicken. Utan kontroll på vilka varor som säljs snabbt och vilka som är hyllvärmare, är risken stor att företaget lagerför varor som man inte tjänar några pengar på. Se också till att få så bra villkor och snabba leveranser från leverantörerna som möjligt.

Vill du veta mer om ni kan förbättra ert företags likviditet? Tveka inte att kontakta Azets

Kontakta oss


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Leif Knutas

Leif Knutas arbetar som kvalitetsansvarig inom affärsområdet Accounting