Sjukdom under semestern – detta bör du som arbetsgivare känna till

Lön & HR | 26.02.2018

av Azets Sverige

I samband med exempelvis sommarlov passar en del på att ta ut lite välförtjänt semester. Men vad händer om en anställd blir sjuk inför eller under ledigheten? Vilka rättigheter har de anställda och vad innebär det för dig som arbetsgivare? Här går vi igenom några av de viktigaste sakerna att hålla koll på.

Anställdas rätt att avbryta semestern

Semesterdagar är ledighet som en anställd har arbetat ihop och som avses användas för avkoppling och möjlighet att ägna sig åt andra saker än arbetet. Skulle en medarbetare bli sjuk eller helt sjukskriven har personen rätt att avbryta semestern och ta ut sina semesterdagar vid ett annat tillfälle, detta eftersom att den anställde då inte kan göra det som var planerat på semestern.

Enligt Semesterlagen 15 § har arbetstagaren rätt att få motsvarande semesterdagar betraktade som sjukdagar (under samma villkor som gäller vid sjukfrånvaro under ordinarie arbetstid). Om ditt företag är anslutet till kollektivavtal är det kollektivavtalets regler som gäller framför semesterlagen.

Sjukdom hos barn till den anställde under semestern

Skulle det istället vara så att det är arbetstagarens barn som blir sjuka så går det att byta bort semesterdagar mot tillfällig föräldrapenning. I detta fall behöver arbetstagaren meddela dig som arbetsgivare att man avser byta semester mot VAB och vända sig till Försäkringskassan.

Detta gäller om en anställd avbryter semestern

Den anställde måste meddela dig som arbetsgivare utan dröjsmål att man blivit sjuk under semestern. Vad “utan dröjsmål” innebär kan variera, i många fall gäller att den anställde måste meddela sjukdom under semestern direkt vid sjuktillfället. Oftast finns en företagspolicy för detta men i vissa fall kan det också vara reglerat i kollektivavtal. Som arbetsgivare kan du begära att arbetstagaren ska styrka skälen till varför semestern blev avbruten, dessa skäl ska enligt praxis uppfylla villkoren för rätt till sjukpenning.

Ersättning för sjukdom under semestern till den anställde utgår från företaget på samma sätt som sjukdom under ordinarie arbetstid. Hur ersättningen är upplagd kan vara olika från företag till företag, generellt sett så gäller:

  • Aktuella regler gällande karensavdrag.
  • Under dag 2-14 betalar ditt företag ut sjuklön till den anställde.
  • Efter 14 dagar behöver den anställde ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan.

Har du fler frågor? Ta kontakt med oss direkt!

Svårt att hålla koll på lagar och regler? Vi hjälper er!

Vi på Azets håller oss ständigt uppdaterade kring lagar och regler inom lön, HR och ekonomi. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Våra experter har lång erfarenhet av rådgivning och stöd till företag.

Om Azets

Azets är en internationell koncern som tillhandahåller tjänster och rådgivning inom ekonomi, lön och HR. Vi erbjuder löneserviceHR-tjänsterhjälp med redovisning samt interimslösningar.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.