Kom ihåg att ansöka om omställningsstöd senast 30 november

Redovisning | 17.11.2020

av Leif Knutas

Glöm inte att ansökan om omställningsstöd för perioderna maj samt juni-juli 2020 måste vara inne senast 30 november. Du har väl inte heller missat Regeringens förslag om  förlängt omställningsstöd för perioderna augusti-oktober, håll utkik på Skatteverkets hemsida. 

Detta är en påminnelse till de företag som lidit av minskad omsättning till följd av covid-19. Omställningsstödet att ansöka om för perioderna maj samt juni och juli är utformat på samma sätt som för perioden mars och april men med aningen ändrade förutsättningar och storlek:

  • Minskad omsättning med minst 50% under perioden augusti-oktober jämfört med samma period 2019 (30% för mars-april, 40% för maj och 50% för juni-juli)

  • Total årsomsättning för det företag som ansöker om stöd måste uppgå till minst 250 000 kr för räkenskapsår som slutade närmast före 2020-01-01.

  • Företaget får ej ha beslutat om eller vidtagit värdeöverföringar (ex utdelning, återköp aktier) till ägare under perioden april 2020 till juni 2021.

Ansök senast 30 november
Man kan nu fram till och med 30 november 2020 ansöka om stöd för perioderna maj 2020 samt juni-juli 2020. Observera att ansökan behöver vara inne senast 30 november 2020. Vid ansökningar större än 100 000 kr behövs yttrande från en revisor (kan inges senare än själva ansökan).

Regeringen föreslår vidare att omställningsstödet även kommer att omfatta perioderna augusti-oktober 2020. Beslut om detta är i skrivande stund ännu inte taget men håll gärna utkik på Skatteverkets hemsida. Mer information om det förlängda omställningsstödet samt hur ansökan går till kan du läsa på Skatteverkets hemsida

 

 

post author

Om författaren Leif Knutas

Leif Knutas arbetar som kvalitetsansvarig inom affärsområdet Accounting