Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Redovisning | 15.03.2019

av Azets Sverige

Fakturerar ni till offentlig sektor? Då är det dags att se över era faktureringsrutiner. Från den 1 april är det e-faktura som gäller för nya avtal.

Lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling antogs den 14 juni 2018 och tas i bruk från och med den 1 april 2019. Lagen innebär att myndigheter och enheter i upphandling är skyldiga att ta emot och behandla fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering.
Därtill måste leverantörerna säkerställa att fakturorna som utfärdas till en upphandlande myndighet eller enhet är elektroniska och överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats.

 

Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

Lagen gäller för alla inköp som görs från den 1 april 2019. Är köpet baserat på ett ramavtal gäller kravet för e-faktura för de fakturor som utfärdats till följd av upphandlingar som påbörjats efter ikraftträdandet 1 april 2019. Kravet på e-faktura gäller oavsett om upphandlingen eller köpet ligger under eller över tröskelvärdena.

Däremot gäller kravet på e-faktura enbart vid inköp där betalning sker mot faktura – ej kontantbetalningar. Om betalkort används likställs detta med kontant betalning.
Undantag finns för kravet på e-faktura vid offentlig upphandling, exempelvis när ett användande av elektronisk faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller risk för skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.

Azets har lång och gedigen erfarenhet av fakturahantering och vi är ständigt ajour med rättsläget, oavsett om det gäller e-fakturor eller andra viktiga processer. Ta kontakt med oss så hjälper vi er säkerställa att ni har allt på plats för e-fakturering vid exempelvis upphandling av ramavtal. Läs mer om våra rådgivningstjänster eller ta kontakt med oss direkt!Vill du förkovra dig ytterligare i lagen?

Den finns att läsa i sin helhet här: Sveriges Rikes Lag 2018:1277.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.