Nya lagar och regler 2021 inom ekonomi och skatteområdet

Redovisning | 26.01.2021

av Johan Nilsson

Har ni koll på de nya lagarna och reglerna för 2021? Här ger vi er en sammanfattning av några av de viktigaste inom ekonomi och skatt. Mer information finns att läsa på regeringens hemsida, tveka inte att kontakta oss på Azets om ni har frågor och funderingar.


Sänkt bolagsskatt

Bolagsskatten sänks till 20,6 procent för beskattningsår som börjar 1 januari 2021 eller senare. Skattesänkningen är ett beslut som togs av riksdagen under 2018 och som skulle ske i två steg. Det första steget mellan 2019 och 2020 då bolagsskatten sänktes till 21,4 procent och nu kommer steg två som gäller från 2021.

Ändring av expansionsfondsskatten

Expansionsfondsskatten följer skattenivån för bolagsskatten. Till skillnad från bolagsskatten som sänktes stegvis sker sänkningen av expansionsfondsskatten i ett enda steg år 2021. Ändringen innebär att expansionsfonden inte får överstiga kapitalunderlaget multiplicerat med 125,94%.

Ändring av reglerna för återföring av periodiseringsfonder

Med anledning av att den statliga inkomstskatten för juridiska personer sänks ska tidigare gjorda avsättningar till periodiseringsfond multipliceras med en viss faktor vid återföring. Faktorns storlek är olika beroende på när avsättning och återföring sker. Se nedan tabell:

Avsättning – beskattningsår som börjar

Återföring – beskattningsår som inleds

Återföringen multipliceras med

Före 1 jan 2019 Efter 31 dec 2020 106%
Under 2019 och 2020 Efter 31 dec 2020 104%


Juridiska personer ska för beskattningsår som påbörjats efter 31 december 2018 beräkna schablonintäkten på avsättningen till periodiseringsfonden utifrån 100% av statslåneräntan (istället för 72% som gällde innan).

Missa inte vårt nyhetsbrev där vi delar med oss av fler intressanta artiklar inom lön & HR. Prenumerera här

Rutavdraget utökas

Från 1 januari 2021 höjs det sammanlagda taket för rot- och rutavdrag från dagens 50 000 kronor till 75 000 kronor per person och år. Maxbeloppet för rotavdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr. Samtidigt utvidgas rutavdraget med flera nya tjänster:

● Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Här omfattas inte inredningstjänster.

● Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering.

● Enklare tillsyn av bostad som till exempel ett fritidshus.

● Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport.

● Torkning och annan efterbehandling samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier när arbetet utförs i samband med sådan tvätt.

Arbetskostnaden beräknas schablonmässigt till 50 procent av det debiterade beloppet, inklusive moms beräknat på hela den utförda tjänsten.


Växa-stödet blir permanent

Den 1 januari 2021 blev det så kallade växa-stödet permanent. Stödet innebär att ett enmansföretag får en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när företaget anställer sin första medarbetare. Under 24 månader betalas då endast ålderspensionsavgiften (10,21%) på den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kr/månad.

För er som redan anställt en första person före 2021 innebär förslaget inte någon skillnad mer än att nedsättningen inte upphör vid utgången av 2021.

Vill ni förbättra er ekonomifunktion? Ta hjälp av Azets

Förlängningen av expertskatten

Utländska experter, forskare och nyckelpersoner kan från och med årsskiftet få en skattelättnad under högst fem år av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige. Tidigare har denna möjlighet funnits under de tre första åren. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 maj 2020.

Inhyrd utländsk personal - ändrad beskattning

Arbetstagare som är inhyrd från ett utländskt företag som saknar fast driftställe i Sverige ska beskattas i Sverige när arbetstagaren utför arbete här. De nya reglerna gäller från 1 januari 2021 och den så kallade 183-dagarsregeln kommer inte kunna användas när det gäller uthyrning av arbetskraft. Undantag kan vara mycket korta arbetstillfällen.


Skattereduktion för installation av grön teknik

Från den 1 januari 2021 gäller en ny skattereduktion för installation av grön teknik och ersätter flera tidigare stöd. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per år.

Skattereduktion ges med

  • 15 procent av arbets- och materialkostnaderna för installation av solceller.

  • 50 procent för installation av egenproducerad el och installation av laddningsstation till elfordon.

Tillfällig skattereduktion vid inköp av anläggningstillgångar

Under år 2021 får företag en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier. Skattereduktionen som kan begäras är 3,9 procent av anskaffningsvärdet och det görs i inkomstdeklarationen 2022. För att få skattereduktionen krävs att inventarierna innehas under en viss tid.
Läs mer om de nya lagarna och reglerna på regeringens webbsida.


Kontakta gärna Azets om ni har frågor kring de nya regelverken eller behöver hjälp inom redovisning, löneadministration och HR.

Kontakt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera. 

FAQ - Vanliga frågor

Hur mycket skatt på utdelning aktiebolag?

Enligt skatteverket ska 20 procent skatt betalas på utdelning till ett visst gränsbelopp. Resterande belopp beskattas med en högre procentsats mellan 32-57 baserat på årsinkomsten.

När skall man betala skatt på utdelning?

Ofta betalas skatt på utdelning direkt. Men enligt regel ska skatten betalas när utdelningen ses som tillgänglig.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Johan Nilsson

Skatteexpert och senior redovisningskonsult