Semesterskuld - att tänka på inför semesterårsskiftet

Lön & HR | 20.10.2023

av Katarzyna Kaniecka

Would you like to read the article in English? Click here

Hösten har gjort sitt intåg, och därmed är även högsäsongen för att vara semesterledig från jobbet passerad. Då även semesterårsskiftet närmar sig för många företag, är det nu ett bra tillfälle att stämma av så att de anställdas semesteruttag har skett enligt plan och ge er tid att planera för ytterligare ledighet för de som har semesterdagar kvar att nyttja. 

Om era medarbetare inte tar ut sina semesterdagar eller om ni som arbetsgivare inte följer semesterlagen eller era eventuella kollektivavtal, kan ni i förlängningen riskera vite, utarbetad personal, dåligt rykte och försämrad arbetsmiljö.

Dessutom är semesterskulden en stor kostnad för er som arbetsgivare. Huvudsakligen är det under sommarperioden som ni har möjlighet att aktivt verka för att sänka denna, men ibland kan det ske händelser under semestern som påverkar antalet uttagna semesterdagar. Exempelvis kan medarbetare bli sjuka under sin ledighet och tar därför inte ut den semester som schemalagts eller så tar de ut semester senare under året. Därför kan det vara viktigt att se över semesterskulden och aktuellt semestersaldo i god tid innan semesterårsskiftet. 

Vi rekommenderar att ni kontrollerar vilka anställda som inte har kunnat ta ut sin semesterledighet under sommaren och av vilka anledningar, samt att ni planerar för deras semesterledighet under resten av det aktuella semesteråret. 

 

Vad säger semesterlagen om ledighet?

Enligt semesterlagen har en anställd rätt till 25 dagars ledighet. Den anställde ska ha möjlighet att ta ut dessa under fyra sammanhängande veckor under perioden 1 juni-31 augusti. Semesterplaneringen bör ske i samråd med era medarbetare men skulle ni inte komma överens är det alltid arbetsgivaren som har beslutsrätt. Läs mer om semesterlagen och vad du bör känna till.

Arbetsgivaren är skyldig att se till att medarbetare tar ut minst 20 semesterdagar per semesterår. Om medarbetaren fortfarande har semesterdagar kvar efter att ha tagit ut sina 20 dagar, har denne rätt att spara de kvarvarande dagarna till efterföljande år. Enligt lag får semesterdagar sparas i upp till fem år. Om vissa kriterier uppfylls kan de sparas i ytterligare ett år.

Det finns dock en begränsning i regeln om sparade semesterdagar; det är inte tillåtet för en medarbetare att spara semesterdagar under ett år där denne tar ut sparade semesterdagar. Det innebär att medarbetaren behöver ta ut alla årets betalda semesterdagar innan de sparade dagarna kan börja användas. Kom ihåg att kravet att ta ut minst 20 dagar enbart gäller betalda dagar, ej obetalda eller förskottssemesterdagar.

 

Missa inte vårt nyhetsbrev där vi delar med oss av fler intressanta artiklar inom lön & HR. Prenumerera här

 

Kan man betala ut ej uttagna semesterdagar?

En inte helt ovanlig frågeställning som arbetsgivare stöter på är frågan om de kan betala ut ej uttagna semesterdagar i pengar. Det finns ofta någon eller några medarbetare som inte vill eller tycker sig kunna ta ut sina 20 semesterdagar under året. Här är dock lagen väldigt tydlig: semester är till för vila och återhämtning och kan inte ersättas med pengar. 

Denna regel får inte frångås även om det är medarbetaren som vill ha ut pengar istället för ledighet. Det finns dock några undantag då semesterdagar kan tas ut i pengar; 

  • Om en medarbetare varit sjuk under hela året och inte kunnat lägga ut sin semester
  • Om en medarbetare avslutar sin anställning och har semesterdagar innestående eller sparat
  • Vid en tidsbegränsad anställning som pågår mindre än 3 månader.

Notera att även sparade semesterdagar är avsedda att tas ut i ledighet.

 

Avtalsvillkor, kollektivavtal och rutiner

Även om semesterlagen ligger till grund för hur semestern ska regleras så kan du som arbetsgivare i vissa avseenden avtala om andra villkor till enskilda medarbetare eller vara ansluten till ett kollektivavtal som har andra överenskommelser. Kom ihåg att det alltid handlar om att ge bättre villkor än lagen – det går inte att försämra det som lagen säger.

 

Våra rekommendationer

Se till att ha rutiner som stödjer de regelverk ni följer och ha även en rutin för att kontrollera semestersaldon efter huvudsemestern så att en plan för uttag kan göras för medarbetare med eventuellt kvarstående semesterdagar.

 

Behöver ni stöd och råd kring detta

Azets kan hjälpa till med era rutiner för semester, beräkningar, semestersaldon och finns tillgängliga om det skulle dyka upp andra frågor gällande semesterregler.

Kontakta oss


Om Azets

Vi hjälper er med allt inom ekonomi, lön & HR. Genom att samarbeta med Azets frigör ni tid till er kärnverksamhet samtidigt som ni får stöd, analyser och verktyg till det värdeskapande arbetet som på sikt ökar lönsamheten. Vi erbjuder outsourcing av löneadministrationHR-tjänsterinterimslösningar samt hjälp med redovisning.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera. 

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Katarzyna Kaniecka

Katarzyna arbetar som Business Process Improvement Manager på Azets