Har era anställda verkligen haft sin semester?

Lön & HR | 29.08.2019

av Kristina Lagerbäck

Hösten närmar sig och de flesta av oss har haft möjlighet att vila och ladda batterierna under sommarens semester. Som vanligt när längre semesterperioder lider mot sitt slut är det bra som arbetsgivare att kontrollera era medarbetares semesterdagar och att de har blivit uttagna enligt plan.

Det kan ske saker under semestern för den anställde som påverkar antalet uttagna semesterdagar.  Medarbetare kan exempelvis bli sjuka under sin ledighet och tar därför inte ut den semester som schemalagts. Om era medarbetare inte tar ut sina semesterdagar eller om ni som arbetsgivare inte följer lagen riskerar ni i förlängningen vite och det kan bli dyrt.

Dessutom är semesterskulden en stor kostnad för er som arbetsgivare och sommarperioden är huvudsakligen den period då ni har möjlighet att aktivt verka för att sänka denna.

Vad säger semesterlagen om ledighet?

Enligt semesterlagen har man som anställd rätt till 25 dagars ledighet och dessa dagar ska man ha möjlighet att ta ut under fyra sammanhängande veckor i perioden 1 juni-31 augusti. Semesterplaneringen bör ske i samråd med era medarbetare men skulle man inte komma överens är det alltid arbetsgivaren som har beslutsrätt. Läs mer om semesterlagen och vad man bör känna till.

Det är ni som arbetsgivare som är skyldig att se till att era medarbetare tar ut minst 20 semesterdagar per semesterår. Om medarbetaren har fler dagar än 20 har denne rätt att spara dessa dagar till efterföljande år. Dagarna kan sedan sparas i maximalt fem år innan de måste betalas ut.

Det finns dock en begränsning i denna regel; det är inte tillåtet för en medarbetare att spara semesterdagar under ett år där denne tar ut sparade semesterdagar, vilket innebär att medarbetaren behöver ta ut alla årets betalda semesterdagar innan de sparade dagarna kan börja användas. Kom ihåg att kravet att ta ut minst 20 dagar enbart gäller betalda dagar, ej obetalda eller förskottssemesterdagar.


Missa inte vårt nyhetsbrev där vi delar med oss av fler intressanta artiklar inom lön & HR. Prenumerera här

Kan en anställd begära utbetalning av sina semesterdagar istället för ledighet?

En inte helt ovanlig frågeställning som arbetsgivare stöter på är frågan om man kan få sina semesterdagar utbetalda i pengar istället för att vara ledig. Det finns ofta någon eller några medarbetare som inte vill eller tycker sig kunna ta ut sina 20 semesterdagar under året. Här är dock lagen väldigt tydlig: semester är till för vila och återhämtning och kan inte ersättas med pengar. 

Denna regel får inte frångås även om det är medarbetaren som vill ha ut pengar istället för ledighet. Det finns dock några undantag; om en medarbetare varit sjuk under hela året och inte kunnat lägga ut sin semester, om en medarbetare avslutar sin anställning och har semesterdagar innestående eller sparat, eller vid en tidsbegränsad anställning som pågår mindre än 3 månader.


Avtalsvillkor, kollektivavtal och rutiner

Även om semesterlagen ligger till grund för hur semestern ska regleras så kan man som arbetsgivare i vissa avseenden avtala om andra villkor till enskilda medarbetare eller vara ansluten till ett kollektivavtal som har andra överenskommelser. Kom ihåg att det alltid handlar om att ge bättre villkor än lagen – det går inte att försämra det som lagen står för.

Se till att ha rutiner som stödjer de regelverk ni följer och ha även en rutin för att kontrollera semestersaldon efter huvudsemestern så att en plan för uttag kan göras för medarbetare med eventuellt kvarstående semesterdagar.


Behöver ni stöd och råd kring detta

Azets kan hjälpa till med era rutiner för semester, beräkningar, semestersaldon och finns tillgängliga om det skulle dyka upp andra frågor gällande semesterregler.

Kontakta oss


Om Azets

Vi hjälper er med allt inom ekonomi, lön & HR. Genom att samarbeta med Azets frigör ni tid till er kärnverksamhet samtidigt som ni får stöd, analyser och verktyg till det värdeskapande arbetet som på sikt ökar lönsamheten. Vi erbjuder outsourcing av löneadministrationHR-tjänsterinterimslösningar samt hjälp med redovisning och outsourcing av hela eller delar av ekonomifunktionen.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera. 

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

Om författaren Kristina Lagerbäck

Kristina Lagerbäck är Senior HR advisor och har erfarenhet av att skapa och tillämpa de rutiner och processer som krävs för att driva en fungerande HR-funktion. Kristina har tidigare arbetat som HR-chef med fokus på bland annat arbetsrätt, chefsstöd, rekrytering, employer branding, medarbetarundersökningar, ledarskap och organisationsförändringar.