Inför nytt semesterår – det här behöver ni känna till

Lön & HR | 02.03.2017

av Azets Sverige

Det är fortfarande tid kvar tills det är dags att damma av strandparasollet och packa picknickkorgen. Däremot är det hög tid att planera sommarsemestrar. Semesterlagen är omfattande och regelverket kan variera. Vi går igenom vad ni behöver känna till och vad som inte kan avtalas bort.

Semesterlagen är omfattande och regelverket anpassas ofta i kollektivavtal eller genom lokala överenskommelser. Regelverket kan variera mycket från ett företag till ett annat. Dock har alla anställda har en lagstadgad rätt till semester. Hur denna semesterförmån får utnyttjas regleras i semesterlagen.

Lagen ska ses som en miniminivå och de delar som tillhör huvuddragen kan inte avtalas bort genom enskilda överenskommelser på arbetsplatser. Hit hör antal semesterdagar, ersättning för semesterdag samt rätten att spara en viss mängd semesterdagar. Däremot kan man som arbetsgivare ha i åtanke att det går att ge bättre villkor än vad semesterlagen föreskriver.

Missa inte vårt nyhetsbrev där vi delar med oss av fler intressanta artiklar inom lön & HR. Prenumerera här

Här följer en redogörelse för de delar i semesterlagen som inte kan avtalas bort:

 • Fyra veckors sammanhängande ledighet
  Semesterlagen föreskriver att anställda har rätt till 25 dagars ledighet och att denna ledighet ska ges möjlighet att få förlagd till fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni, juli och augusti. Senast 2 månader innan semestern ska den anställde få besked om den önskade semestern kan ges de önskade veckorna eller ej. Om inte arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om hur semestern ska förläggas är det arbetsgivaren som har sista ordet, så länge ovan krav kring förläggning är uppfyllda.

 • Semesterlön
  Under semestern har arbetstagaren rätt till ersättning från arbetsgivaren, så kallad semesterlön. Rätten till semesterlön regleras både i semesterlagen och i kollektivavtal. Det finns flera olika modeller för hur semesterlönen ska beräknas. Dels finns det reglerat i kollektivavtal, men om arbetsplatsen inte har kollektivavtal ska någon av semesterlagens två beräkningsmodeller användas. De semesterdagar som är betalda ska ligga först under semesterperioden, om inget annat har avtalats.

 • Semesterår och intjänandeår
  Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. För att få betald semester måste den anställda ha tjänat in den. De intjänade dagarna baseras huvudsakligen på anställningstiden året innan semestern tas ut.

  Med semesterår enligt semesterlagen avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår. Företag som tecknat kollektivavtal kan genom avtal ha annat semesterår/intjänandeår än vad lagen föreskriver. Nyanställda efter den 31 augusti på företag som tillämpar släpande semesterår har rätt till minst 5 obetalda semesterdagar.

  Arbetsgivaren måste informera sina anställda om hur många dagar av semesterledigheten som är betalda med semesterlön. Detta görs oftast på lönespecifikationen som skickas ut i samband med löneutbetalning i samband med att ett semesterårsskifte passerats.

 • Spara semesterdagar
  Semesterlagen föreskriver att arbetsgivare är skyldiga att se till att arbetstagarna tar ut minst 20 semesterdagar per semesterår. Därutöver ger lagen möjlighet för arbetstagarna att spara överskjutande dagar till efterföljande år.Arbetsgivaren ska i god tid innan semesterårsskiftet se till att de semesterdagar som inte går att spara tas ut i ledighet.

  Arbetstagaren kan spara semesterdagarna i maximalt fem år innan de måste tas ut. Kravet på att ta ut minst 20 semesterdagar gäller enbart för betalda semesterdagar, obetalda dagar omfattas inte av detta krav.
 • Arbetsgivarens skyldighet
  En vanlig situation som brukar dyka upp på många arbetsplatser är att det alltid är någon eller några medarbetare som inte vill eller anser sig kunna ta ut sina 20 semesterdagar som de enligt lag måste ta ut.

  En del vill hellre byta sina semesterdagar mot lön. På det området är semesterlagen tydlig: semester är till för vila och återhämtning och kan inte ersättas med kontanter. Det är således arbetsgivarens skyldighet att se till att så sker.
 • Uppdatera företagets personalhandbok
  Det är bra att ha en policy för hur semester ska tas och vad som gäller för företaget. Då det i semesterplaneringstider alltid kommer många frågor är det en bra idé att skriva in policyn i företagets personalhandbok med en kort FAQ.

 

Svårt att hålla koll på lagar och regler? Vi hjälper er!

Vi på Azets håller oss ständigt uppdaterade kring lagar och regler inom lön, HR och ekonomi. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Våra experter har lång erfarenhet av rådgivning och stöd till företag. 

Förutom rådgivning hjälper Azets till med
Hjälp med redovisning | Professionell löneservice | HR-tjänster | Interimslösningar


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera. 

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.