Förmåner och löneväxling - tänk på detta

Lön & HR | 22.03.2021

av Azets Sverige

Många gånger räcker inte endast en skälig, eller rent av en hög lön, för att vara en attraktiv arbetsgivare. Ofta värderar kandidaterna också företagets olika förmånspaket högt. Vilka förmåner ska arbetsgivare satsa på och hur fungerar det med löneväxling som en del i förmånspaketet?

Listan över vanligt förekommande förmåner kan göras lång. Det kan handla om allt från de mer vanligt förekommande förmånerna såsom friskvårdsbidrag och bildskärmsglasögon till föräldraledighetstillägg och försäkringar som är kollektivavtalsförhandlade. Det kan också vara subventionerad lunch, extra semesterdagar, tillgång till semesterbostad eller tjänstebil. 

Det finns dock även andra förmåner än de rent ekonomiska. Förmåner för en medarbetare kan också handla om intressanta arbetsuppgifter, flexibla arbetstider eller att företaget arbetar hållbart och profilerar sig inom områden med stark värderingsstyrning. Att återspegla sitt hållbarhetsarbete i förmånspaketet börjar också bli mer vanligt. Det sker exempelvis genom att medarbetaren under viss begränsad arbetstid får ägna sig åt volontärarbete utanför företagets väggar.

Vilka förmåner ska vi erbjuda?

När det kommer till vilka förmåner en arbetsgivare bör erbjuda finns inget rätt eller fel. Utanför vad som är kollektivavtalsförhandlat finns det inte heller några krav på att faktiskt erbjuda några förmåner. 

Det finns dock en del förmåner som många arbetstagare nästan tar för givet idag, som exempelvis friskvårdsbidraget som är väl utbrett inom många branscher. Vilka förmåner arbetsgivaren i slutändan ska satsa på beror på vilka förutsättningar företaget har och vad som önskas uppnås med de specifika förmånerna. I beslutsprocessen för framtagningen av förmånspaket kan det med fördel göras en intressekoll i organisationen för att ha ett bra beslutsunderlag inför utvärderingen av vad som är lämpligt på den specifika arbetsplatsen. 

En annan möjlighet är att erbjuda ett så brett utbud som möjligt med förhoppning att på så sätt nå alla medarbetare, men då samtidigt sätta ett gränsvärde för nyttjandet per år för att kostnaden inte ska dra iväg. Oavsett vilken väg man som arbetsgivare väljer att gå är det viktigt att göra en kostnadsuppskattning och då även ta höjd för den ökade administrationen som följer vid införandet.

Skattefrihet

Förmåner är som huvudregel skattepliktiga, Det finns dock vissa förmåner som klassas som skattefria och dessa regleras av Skatteverket. En förutsättning för att en förmån ska kunna vara skattefri för medarbetaren är att den behöver erbjudas likvärdig till samtliga anställda. I annat fall är förmånen skattepliktig och medarbetaren ska beskattas för värdet samt arbetsgivaren blir belagd med att betala arbetsgivaravgifter på värdet av förmånen.

Löneväxling som en del i förmånspaketet

En hel del arbetsgivare erbjuder löneväxling mot olika förmåner som en del i sitt förmånspaket. Löneväxling innebär att en anställd kan byta en del av sin bruttolön mot en förmån. Det kan till exempel vara bil, städhjälp eller extra pensionsavsättning. 

Som regel kan det sägas att förmåner som är skattefria eller som schablonbeskattas kan vara mer förmånliga rent kostnadsmässigt medan förmåner som är skattepliktiga ofta inte ger en besparing varken för medarbetare eller arbetsgivare. En skattefri förmån kan exempelvis vara utbildning, medan bostad och bil kan vara förmånligt i de fall schablonbeloppen understiger marknadsvärdet.

Löneväxling mot pension

Det är inte helt ovanligt att arbetsgivare erbjuder löneväxling mot pension. En fördel för arbetsgivaren med att erbjuda medarbetare att löneväxla mot pension är att skatten och arbetsgivaravgifterna på pension är lägre än om samma summa hade betalats ut i regelrätt lön. Detta medför såklart också att arbetsgivaren har möjlighet att sätta av mer pengar till medarbetarens pension och fortfarande uppnå en kostnadsneutralitet. Som vanligt är det dock viktigt att inte glömma att räkna med de administrativa kostnaderna som det ofta innebär att hantera det löpande merarbetet som förmånen medför. Läs mer om löneväxling mot pension.

Att tänka på vid löneväxling

Det är viktigt att ha tydliga regler och riktlinjer kring löneväxlingen då medarbetaren annars riskerar att förlora på det. Medarbetare med en månadslön som överstiger  45 864 kr (2021) efter att löneväxling har skett är de som gynnas mest av löneväxlingen. För medarbetare som har en lön som understiger detta värde påverkas de förmåner som ingår i socialförsäkringen negativt och kan därför innebära en ren förlust för den anställde. Det kan vara viktigt att som arbetsgivare ha med sig kännedom om detta i såväl framtagning av förmånspaketet som i kommunikationen till medarbetarna.

Vi på Azets har en gedigen erfarenhet kring förmåner och regleringar kring förmånspaket. Har du som arbetsgivare frågor eller funderingar kring detta eller önskar ni förslag till lämpliga förmånspaket är ni välkomna att höra av er till oss.

Kontakta oss

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.