Dags för deklaration – här är det viktigaste du behöver veta

Redovisning | 02.03.2017

av Azets Sverige

Alla företag måste deklareras en gång per år. Olika typer av företag ska deklareras på lite olika sätt men det finns också mycket som förenar. För i grund och botten är det ändå samma saker som ska redovisas oavsett företagsform.

Vad är det som ska deklareras?

Egentligen handlar inkomstdeklarationen bara om att redogöra för företagets intäkter och kostnader under en tidsperiod. Oftast så är perioden ett kalenderår (till exempel 2017), men ibland kan det vara en annan period (till exempel 1/9 2016 – 31/8 2017). Inkomsterna i enskilda firmor och handelsbolag deklareras av i ägarnas privata deklarationer vilken innebär att det alltid sker kalenderårsvis.

De flesta uppgifterna kan hämtas direkt från bokföringen. Resultat- och balansräkningen för inkomståret kompletteras med poster och uppgifter som behövs för att olika skatter ska kunna beräknas på ett korrekt sätt. Det kan till exempel röra sig om ej avdragsgilla kostnader eller underlag för löneskatt.

När man ska deklarera finns det ganska många olika blanketter att välja mellan och det är olika för olika företagsformer. Men för företaget är det som regel bara en blankett att hålla reda på. Respektive ägare till företaget får som regel en extra blankett till sin privatdeklaration.

 

Bloggbanner_accsmall.png

 

När ska deklarationen vara inlämnad?

Privatpersoner, och därmed i praktiken, enskilda firmor och privatägda handelsbolag deklarerar senast den 2 maj. För juridiska personer (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser samt ekonomiska och ideella föreningar) beror det på vilket bokslutsdatum som gäller. Deklarationen ska i princip lämnas vid närmsta deklarationstidpunkt minst sex månader efter räkenskapsårets slut. Om du lämnar deklarationen elektroniskt så får du lämna en månad senare.

Tidpunkten för deklaration påverkar även när eventuell fyllnadsinbetalning och kvarskatt ska vara inbetald och när slutskattebeskedet kommer. Läs mer om exakta datum här

Låt alltid någon annan läsa igenom

Det är inte svårt att deklarera företag när man vet hur man gör! Det finns dock ett antal fällor och slarvfel gör vi alla. Låt alltid någon annan, exempelvis din redovisningsexpert, läsa igenom och kontrollera innan du lämnar in deklarationen.

 

Fler tips

Azets kan bistå er med expertrådgivning gällande processer, lönehantering, skatter och andra typer av ekonomitjänster. Våra auktoriserade konsulter är proffs på ditt företags ekonomi. Se ett axplock av våra tjänster här

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.