Cykelförmån - detta innebär de nya skattereglerna

24.01.2022

av Katarzyna Kaniecka

Här summerar vi viktig information kring det nya regelverket för cykelförmån som kan vara bra för arbetsgivare att känna till.

För att bidra till ökad cykelpendling har regeringen tagit beslut om nya regler gällande beskattning av förmånscyklar. Det nya regelverket gäller från den 1 januari 2022 och innebär att förmån av cykel som arbetsgivare tillhandahåller för sina anställda under vissa ramar blir skattefri för den anställde.

Skattefrihet gäller upp till ett marknadsvärde på 15 000 kr och högst
3 000 kr förmånsvärde per beskattningsår. Lättnad gäller bara trampcyklar och elcyklar. Detta under förutsättning att förmånen riktar sig till hela den stadigvarande personalen på lika villkor på den aktuella arbetsplatsen. Förmånen kan inte tillämpas för sparkcyklar eller elsparkcyklar. Skattelättnad omfattar inte enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag.

Att erbjuda sin personal en skattefri cykelförmån

Att erbjuda cykelförmån till anställda är helt frivilligt för bolaget. Det är bolaget som formulerar sin policy och hur erbjudandet om cykelförmån ska se ut. Det allra vanligaste idag är att företaget erbjuder sina anställda att låna cykel via företagets leasingleverantör. En sådan hantering innebär i praktiken en skattepliktig cykelförmån och löneväxling, det vill säga att den anställda betalar med netto och/eller bruttolöneavdrag för sin cykelförmån.

Leasingperioden löper oftast under en treårsperiod och den anställda har möjlighet att köpa ut sin cykel efter denna period, eller byta mot en ny och signera avtal för ny leasingperiod.

Den nya lagen kommer att påverka nuvarande beräkningar av bruttolöneavdraget samt att den del av förmånsvärdet som uppgår upp till 3 000 kr per år (250 kr per månad) inte ska tas upp i beskattning. Arbetsgivare behöver därför se över den nuvarande policyn och uppdatera enligt nya regelverket. Det är även viktigt att ni har kontakt med er leverantör som tillhandahåller cyklar och säkerställer att underlag till löneberäkningar som levereras följer det nya regelverket samt från och med vilket datum ifall ni har släpande avräkning.

Gäller även för cykelpool

Den nya lagen ger även arbetsgivare möjlighet att erbjuda cykelförmån genom att tillhandahålla en så kallad cykelpool på företaget där anställda ska kunna checka ut och låna cykel för privat bruk skattefritt under kortare perioder. Även denna variant kräver att det finns en tydlig policy och reglerar hur den typen av pool ska fungera rent praktisk på bolaget, hur man på bästa sätt administrerar den på bolaget och förtydligar reglerna för sin anställda. Även i det fallet behöver man se till att förmånen är tillgänglig för samtliga tillsvidareanställda på bolaget för nyttjande på lika villkor för alla.

Behöver du rådgivning eller hjälp med att formulera policy för cykelförmån kontakta oss på Azets.

Kontakta oss

 

FAQ - Vanliga frågor

Hur fungerar Cykelförmån?

Att erbjuda cykelförmån är helt frivilligt för bolag. Oftast erbjuds de anställda att låna en cykel från ett leasingleverantör som bolaget har avtal med. Betalningen av cykeln görs genom löneväxling av den anställdes lön i form av brutto-/nettolöneavdrag.

Hur påverkas pensionen av Förmånscykel?

Oftast görs betalningen av förmånscykel genom ett avdrag på den anställdes bruttolön - vilket innebär en minskning på pensionsunderlaget.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Katarzyna Kaniecka

Katarzyna arbetar som Business Process Improvement Manager på Azets